Machinefabriek. Motoren. COSTUMES, MANTELS NOUVEAUTÉS. Bureau voor Electro Techniek. as=, en Licht- en Kracht-lnstallaties. Stoommachines, Pompen, Electrische Zuiggas- Benzine- P. D. MUYLWIJK. ff. fa Turfsingel, GOUDA. MARKT Z5 - D. SflMSOM - GOUDA. SPECIALITEIT IN EN Lid der Jury Tentoonstelling Dordrecht (buiten mededinging). BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIB.MA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerjj, Stoffeerderij. 11 214 1883 lEEUnARDt Bekroond Hoogste onderscheidingen j Karstan (P.) letterzetter, Nieuwe Markt 6 Kasbergen (G.) bouwman, Prins Hendrikstraat 54 Kasbergen (J. E.) vischbandelaar, P. C. Bothstraat 75 Kasteelen (J. C. van de) kleermaker, Turfmarkt 27 Kastelein (M.) tuinman, Lemdulsteeg 39 Kastelein (M.) visscher, Geuzenstraat 39 Kastelein (M.) suikerwerker, Walesteeg 4 Katwijk (J. van) agent van politie, IJssellaan 55 Katz (S.) koopman, Zeugstraat 56 Kauling (A. A.) koopman, Hoogstraat 22 Keet (Chr.) winkelier, Markt 4 Ke(j (K.) pakhuisknecht, Doelestraat 20 Kejjmel (W.) arbeider, Boomgaardstraat 32 Keijne (J.) touwspinner, Heerenstraat 64 Kejjzer (G. de) koekbakker, Vierde Kade 29 Keyzer (J. de) pottenbakker, Kuiperstraat 39 Keijzer (J. de) kleermaker, Prins Hendrikstraat 114 Keijzer (J. C. de) pijpmaker, Slapperdel 15 Keijzer (M. J. C. P. de) kantoorbediende, Lange Dwarsstraat 2 Keijzer (T. W. de) bleekersknecht, Nieuwehaven 156 Keijzer (V. de) tabriekswerker, Boschweg 4 Keijzer (W. de) touwslager, Jan Kottensteeg 1 Kekem (wed. P. J. van) Crabethstraat 61 Kelder (A.) bleekersknecht, Jan Phlllpsweg 9 Kelder (J. A.) fabriekswerker, Heerenstraat 131 Kelder (P.) Raam 9 Kelder (P.) fabriekswerker, Verlorenkost 15 Kelder (S.) fabriekswerker, Raam 155 Kelder (W.) Vrouwesteeg 12 Keller (A.) fabriekswerker, Raam 304 Keller (B.) timmerman, Lazarussteeg 4 Keller (Ti. K.) fabriekswerker, Prins Hendrikstraat 55 Kemp (D.) pakhuisknecht, Raam 21 Kemp (F. van der) verver, Raam 57 Kemp (H. van der) smid, Prins Hendrikstraat 66 Kemp (J. van der) fabriekswerker, Vlamingstraat 50 Kemp (J. van der) magazijnknecht, Moordrechtsche Verlaat 14 Kemp (J. van der) pakhuisknecht, Nieuwehaven 94 Kempen (wed. J. van) geb. Begeer, Gouwe 230 Kempers (R.) schipper, Spoorstraat 12 Kerkhof (G.) smid, Snoijstraat 115 Kerper (G. F.) muziekonderwijzer, Oosthaven 62 Kerper (J.) timmerman, Cornells Ketelstraat 1 Kerper (J. T.) orgelmaker, Karnemelksloot 126 Kerrebijn (A.) sigarenmaker, Derde Kade 4 Int. Kol. Tentoonstelling Amsterdam Nat. Wedstrijd Leeuwarden. ■^2 1881

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 109