I BlHisterii sn Btaiimmii „SEMPERFLORENS”. „De Rijzende Zon” S.DEN HERTOG, BLOEMIST. Fluweelensingel 51, GOUDA. BOUDfl. UITSTOOMEN. - VERVEN. CHEMISCH REINIGEN. STOGM-TAPIJTREINIGING. Specialiteit in afgesneden Bloemen. AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN. 2 TELEFOON No. 196. BOUQUETTEN, KRANSEN, VERSIERINGEN, BLOEMEN, KAS- en KAMERPLANTEN. Winkel: MARKT 29 naast Arti-Legi. Fabriek: FLUWEELENSINGEL 22—28. H Stoam-UeruErij en GhEmischEWasschErij FIRMA B, DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BAHLMANN Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. i6 No. No. 8 11 o 92 ^3 83 84 85 90 M. C. 91 33 A. D. Horneman. 34 35 Florisweg (zie Graaf). Fluweelensingel. 2 P. M. van Hejjningen, kweeker 3 W. Poot, brievenbesteller 4 G. E. Oflenbeek 5 H. de Groot, letterzetter 6 W. N. van Elk, tuinman 1 P. A. Schouten, letterzetter 8 J, Peters, bediende 9 A. Bax, sergeant-majoor infanterie 10 J. G. Duchateau, kok 11 P. Begeer, kantoorbediende 12 F. A. Imholz, sigarensorteerder 14 C. H. Gabrjj, orgelmaker 15 P. Boumans, bleeker 16 W. van Waas, fabriekswerker 17 A. Verburg, spoorwegarbeider 18 Wed. A. G. de Waal—Schoen 19 J. van der Klis, metselaar 20 H. Stuurman, arbeider 21 S. Stalenburg, koopman 22 L. van der Pol, stoomververjj en chemi sche wasscherij »De Rijzende Zon» 24 E. J. Daalmans 27 J. G. Hupkes Gz., fabrikant 28 P. van der Pol, bleeker 29 J. Coster, fabrikant 30 A. H. Beusekamp, muziekonderwijzer Erasmusstraat. ONEVEN NUMMERS 1 D. Broer, winkelier 3 J. Licht, stoelenmaker 5 F. de Jong, fabriekswerker 7 H. Futselaar, tuinman 11 J. H. W. Wilier, pakhuisknecht 13 H. Wakkerman, arbeider, 19 C. van Mullem, vlsscher EVEN NUMMERS. 2 P. A. Quint, schoenmaker, 4 L. Overhand, fabriekswerker 6 A. Zorg, fabriekswerker 8 Wed. A. de Jong—van Balen 10 R. van den Oever, fabriekswerker 12 II. van der Graaff, bakkersknecht 14 P. J. van Leeuwen, kleermaker 16 M. Oosterling, pottenbakker 18 J. Bos, machinist 20 W. Kraan, kapitein stoomboot NAMEN EN BEROEPEN. 4 A. Vonk, sjouwerman 5 G. J. van Willigen, tuinman 3 B. van Vlaardingen, tuinman NAMEN EN BEROEPEN. 32 Mej. M. E. Burghout D. i, veekooper A. Pateer, opzichter bij den Waterstaat H. A. Diestelhorst 36 T. A. Lambrechtsen van Rltthem, rjjks- ontvanger buitengemeenten 37 R. L. Martens, burgemeester 38 J. H. van der Voort, leeraar H.B.S. 39 F. van der Straaten 39a Dames Boer 40 E. A. Zwaaneveld, accountant 42 D. J. van Nabuys, kantoorbediende 43 P. de Mink Jr., handelsagent 44 J. van der Laan, kaashandelaar 45 Wed. G. Jaspers, bleekerij 46 C. J. Verschoor, boekhouder lichtfabrieken 47 J. Reinbergen, opzichter kaarsenfabriek 48 J. G. de Rijke, kantoorbediende 49 Mej. A. Kromhout 50 A. Th Polet, kaashandelaar 51 S. den Hertog, bloemist 53 Wed. P. van Slraaten—Faajj 54 J. van Ham, onderwijzer ambachtsschool 56 T. de Jong, tabakskerver 57 J. G. Arentz, muziekonderwijzer 59 H. J. de Voogt, arts 60 A. de Goederen accountant 61 A. van Elk, sigarenfabrikant 62 C. A. Sprujjt, sigarenfabrikant 63 M. Gelijns, commies ter Gem. Secretarie 64 A. H. van Gelder, kaashandel 66 W B. A. Frujjt van Hertog, klerk post en telegrafie 67 J. C. Leerin’tveld, bleeker 68 Gez. Eiman, bleekerij 69 Wred. J. IJpelaarvan Steel 69a J. Bik, timmerman 70 Wed. H. W. F. Bonte—Muller 72 Wed. L. van Beek—Kimmel 73 A. van Wijnbergen, kaashandel 74 B. Vermaas, adjt. chef S.S. 75 T. J. de Krujs, photograaf 76 R. Leopold, gep. hoofd eener school. 77 J. Moerman, kleermaker 78 M. van de Rotte, kantoorbediende 79 F. v. d. Ploeg, meesterskn. koektabriek 80 H. van Trlet, koopman 81 L. van Duuren, fabriekswerker 82 L. van Rijswijk, metselaar A. J. de Room, timmerman H. Mulder, commies bij de belastingen A. C. van der Want, fabriekswerker C. Braat, directeur waterleiding D. Blommendaal G. Blommendaal, onderwijzeres H. Stravers, meubelmaker 93 C. J. P. Spruit, opz. bij de gemeente G. C. Spruit, onderwijzeres

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 10