BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnumrner 210. Mantels, Japonstoffen, Tapyten. BAHLNANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnumrner 210. Mantels, Japonstoffen, Tapyten. 219 218 I FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. KNUTTEL (H uitgever en drukker, Bleekerssingel 79 (fiaa 107 Koch (N. C. M.) klerk posterijen, Westhaven 24 Koch (P. J.) sigarenmaker, Karnemelksloot 129 Koedam (G. C.) koopman Vorstmanstraat 3 Koek (M.) blikslager, Jan Philipsweg 13 Koekoek (A.) werkman, Vlamingstraat 40. Koeman Egeter kaashandel, Gouwe 98 66 KoemansfC. H.) schoenhandel, Lange Tieiideweg 11, Turfmarkt 29 4^ 324 Koenekoop (H.) timmerman. Ridder van Catsweg 16 Koets (P. O.) dijkwerker, Boomgaardstraat 59 Koetsier (H. J.) pakhuisknecht, Moordrechtsche Verlaat 3 Koetsier (P.) metselaar, Geertje den Bultsteeg 4 Kok (C. J.) schipper, Raam 284 Kok (C. J.) schipper, Turfsingel 32 Kok (E. W.) koopman, Rozendaal 9 Kok (H. H.) smid, Doelestraat 8 Kok (J.) bakkersknecht, Boelekade 235 Kok (wed. J. H.) in ijzerwaren, Zeugstraat 84 Kolijn (P. J.) kleermaker, Van Beverninghlaan 32 321 Kolster (J. J.) behanger, Boelekade 161 Kolster (J.) sigarenmaker, Zeugstraat 38 Konincks (W.) muziekonderwijzer, Oosthaven 16 Koning (w'ed. A. de) Groeneweg 28 Koning (A. K. de) fabriekswerker, Muilepoort 3 Koning (C. de) concierge ambachtsschool, Boelekade 245 Koning (H. de) koetsier, Turlsingel 1 Koning (J. de) mandenmaker, Groeneweg 52 Koning (J. de) timmerman, Boelekade 119 Koning (J. C. de) timmerman, Karnemelksloot 37 Koning (W. de) timmerman, P. C. Bothstraat 21 Konings (J.) kuiper, Jaagpad 23 Koogel (de) depothouder sigarenfabr., Kleiweg 4 Koogel (J. de) pakhuisknecht, Keizerstraat 5 Kooii (E. van) tuinder, Vierde Kade 39 Kooij (G. C. A.) Westhaven 63 Koojj (H.) arbeider, Boomgaardstraat 14 Koofj (L.) spoorarbeider, Vierde Kade 58 Kooijman (wed.) geb. Weurman, Bleekerssingel 72 Koojjman (G.) wever, Karnemelksloot 97 Kooijman (P. G.) kleermaker, Nieuwebaven 49 Kooiman (A.) borstelmaker, Raam 161 Kooiman (wed. C.) geb. van Krimpen, Bleekerssingel 27 Kooiman (D. C.) kantoorbediende L. Dwarsstraat 35 Koolman (H.) koopman, Bogen 8 Kooiman (J schrijver, IJssellaan 163 Kooiman (M. J.) tuinman, Graat v. Bloisstraat 7 Kooiman (W.) landbouwer, Wilhelminastraat 52 Koole (L.) gemeente-bouwmeester, Turfmarkt 48 244 Koolmees (J.) suikerbakker, Boomgaardstraat 79 Koolmees (J. A.) bierbottelaar, Lange Dwarsstraat to Kools (A. M.) adm. garnizoens nachtleger, Ridder van Catsweg 39 Koolwijk (A.) arbeider, Boomgaardstraat 16 Koolwijk (F. L. van de) gasfitter, Bockenbergstraat 20 Koopal (C. M.) onderwijzer, Groenendaal 38 Koopman (A. J.) kleermaker, Kuiperstraat 35 Koops (H.) schipper, Jaagpad 11 Koorevaar (J.) houtzager, Heerenstraat 60 Koot (A.) timmerman, Boelekade 147 Koot (A letterzetter, Achter de Vischmarkt 18 Koot (L.) timmerman, Groeneweg 51 Koot (S.) heihaas, Groeneweg 47 Koeten (C. van) sigarenmaker, P. C. Bothstraat 59 Koppendraaier (A.) koopman, Naaijerstraat 1 Koppendraaier (J.) koopman, Achter de Vischmarkt 52 Koppendraaier (J.) koekbakker, Achter de Kerk 7 Koppenol (dames) Gouwe 33 Korevaar (H.) broodbakker, Rozendaal 5 Korpel (L.) rijksveldwachter, Groeneweg 12 Köring (D.) zadelmaker, Lange Tiendeweg 86 Kors (J.) houtzager. Prins Hendrikstraat 112 Kors (T.) Koekbakker, IJssellaan 57 Korte (A. de) houtzager, Onder de Boompjes 9 Korte (C. de) magazijnknecht, Bockenbergstraat 25 Korte (C. de) magazijnknecht, Boelekade 118 Korte (J. de) stoker, Boschweg 17 Korte (J. J. de) landbouwer, Willens 18 Korte (S. de) arbeider, Willens 11 Kortenoever (C.) veehouder, Boschweg 51 Kortenoever (wed. E.) geb. Burgersdijk, Turfmarkt 138 Kortenoever (E. M. B.) advocaat en procureur, Turfmarkt 138 (£jjf 7 Kortenoever (H. C.) fabrikant, Wachtelstraat 60 Kortenoever (J.) fabrikant, Wachtelstraat 63 185 Kortenoever Zoon (J.) garenfabrikanten, Lazaruskade 16 185 Kortenoever (M. A. J.) directeur Goudsche machinale garenspinnerij, Gouwe 21 (£^|150 Kortlever (J.) spoorarbeider, Broekweg 3 Koster (C. de) agent van politie, Bockenbergstraat 16 Koster (J. C. de) letterzetter, Lethmaetstraat 13 Koster (P.) chef Simon de Wit, Markt 21

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 111