BAHLMANN Co., MARKT 9, GOCDA. Telephoonnammer 219. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHi.MAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 223 222 I FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Kwinkelenberg (J.) houtzager, Muilenpoort 2 Kwinkelenberg (J.) kapitein sleepboot, Moordr. Verlaat 22 Kwinkelenberg (W.) tabriekswerker, Kattensingel 20 Kwinkelenberg (W.) houtzager, Houtmansplantsoen 18 Kwinkelenberg (W.) houtzager, Groeneweg 74 Kwinkelenberg (W. L.) stoombootkapitein, Snoystraat 39 Laak (J. van der) schipper, Jan Philipsweg 1 Laan (A. van der) turfschipper, Nleuwehaven 215 Laan (A. van der) schoenmaker, Buurtje 9 Laan (A. van der) pakhuisknecht, Vlamingstraat 26 Laan (A. van der) mandenmaker, Boschweg 25 Laan (C. van der) watermolenaar, Cornells Ketelstraat 35 Laan (C. van der) boekdrukker, Scheltemastraat 25 Laan (D. van der) tuinman, Winterdijk 4 Laan (G. van der) stoker, Turfsingel 31 Laan (G. J. van der) koetsier, Kees Faesens Rolwagensteeg 5 Laan (J. van der) spoorwegarbeider, Corn. Ketelstraat 63 Laan (J. van der) kaashandelaar, Fluweelensingel 44 Laan (J. van der) timmerman, Geuzenstraat 33 Laan (J. van der) schipper, Ridder van Catsweg 70 Laan (L. van der) melkboer, Nieuwsteeg 17 Laar (wed. D. C. W.) geb. Straver, Westhaven 5 Laar (L. M. van der) Kattensingel 71 Labeij (H. N.) huidenzouter, Boelekade 30 Labei (P.) broodbakker, Raam 348 Labeij (W.) touwslager, Lemdulsteeg 27 Lafeber (A.) timmerman, Nieuwebaven 41 Lafeber (A. F.) timmerman, Spieringstraat 55 Lafeber (C.) stalknecht, Spoorstraat 45 Lafeber (E.) sleeper, Houtmansgracht 25 Lafeber (F.) tuinman, Karnemelksloot 137 Lafeber (F. L. J.) letterzetter, Vorstmanstraat 20 Lafeber (J.) gisthandelaar, Turfmarkt 61 Lafeber (J.) sigarenmaker, Prins Hendrikstraat 70 Lafeber (J. L.) Korte Tiendeweg 5 Lafeber (L.) touwspinner, Wilbelminastraat 12 Lafeber (L. A. P.) timmerman, Adrlaan Vlackstraat 2 Lafeber (L. C.) tabriekswerker, Westhaven 6 Lafeber (L. H.) sigarenmaker, Nleuwehaven 260 Lafeber (L. J.) caféhouder, Houtmansgracht 16 Lafeber (P.) 2e klerk meteropnemer aan de gasfabriek, Tuinstraat 67 Lafeber (P. A.) timmerman, Karnemelksloot 41 Lafeber (mej. P. G. J.) Gouwe 84 Lafeber (P. H. J.) koetsier, Kleiweg 106 Lagerenberg (A.) Karnemelksloot 1 Kromhout (mej. A.), Markt 74 KROMHOUT (mej. J. C.) in damesgoederen, Oosthaven 5 Kromhout (W.) hoofdcomm. ter secretarie, Oosthaven 5 Kromme (C. J.) mandenmaker, Nieuwebaven 80 Kroon (A. C. de) mandenmaker, Prins Hendrikstraat 64 KROON (O. J. M.gemeente-ontvanger, Agent der Brand- assurantiemaatsehappij De Jong en Co., Bleekerssingel 78 Kroon (D.) sergeant der infanterie, Karnemelksloot 65 Kroon (L.) matrassenmaker, Jan van der Heijdenstraat 27 Kroon (M. de) kleermaker, Kuiperstraat 25 Kroon (T.) sigarenmaker, Graaf van Bloisstraat 10 Kropman (C. L.) hoedenmagazin, Kleiweg 2 Kropman (J. G.) hoofd der R. K. school, Gouwe 54 KRUIJS (Th. J. DE) fotograaf, Fluweelensingel 75 Krujjsheer (J.) kofflehuisbouder, Spoorwegstraat 2 Kruisheer (Mej. M. W.) onderwijzeres handwerken, Regentesseplantsoen 10e Kruijt (L.) pottenbakker, Heerenstraat 62 Kruisheer (C.) schipper, Spoorstraat 33 Kruisheer (G. N.) hoofd eener school, Prins Hendrikstraat 133 Kruisheer (mej. M.) Korte Tiendeweg 19 Kuij (A. van der) bakkersknecht, Heerenstraat 31 Kuijken (W. F.) melksalon, Wijdstraat 16 Kuipers (P. R.) 2e luit, der infanterie, Turfmarkt 74 Kuis (J. L.) suikerwerker, Cornells Ketelstraat 57 Kuis (N. J.) schipper, Ridder van Catsweg 52 Kuilenburg (C. H.) timmerman, P. C. Bothstraat 76 Kuilenburg (P. C.) metselaar, Heerenstraat 85 Kuipers (B. T. J.) timmerman, Naaierstraat 27 Kuis (H. A.) schipper, Ridder van Catsweg 86 Kuis (W.) sigarenmaker, Raam 366 Kulik (A. H.) metselaar, Nieuwebaven 175 Kulik (J. W. M.) metselaar, Nleuwehaven 39 Kulik (A. T.) brievenbesteller, Groeneweg 42 Kulik (C. M.) fabrlekswerker, Tuinstraat 73 Kulik (H.) metselaar, Heerenstraat 125 Kulik (L. P.) timmerman, Vrouwesteeg 22 Kunsel (N.) schoenmaker, Naaierstraat 19 Kunst (H.) pipmaker, Raam 72 Kunst (H.) pipmaker, Baanstraat 11 Kunst (N.) reiziger, Korte Noodgotsteeg 2 Kupers (J. A.) deken en pastoor, Kleiweg 28 Kwinkelenberg (A.) scheepmaker, Wachtelstraat 58 Kwinkelenberg (A.) arbeider, Goejanverwellendik 3 Kwinkelenberg (A.) smid, Houtmansplantsoen 21

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 113