BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstofien, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. LOUBENS (Firma C.) in wijnen en gedistilleerd, Lange Tien deweg 57 BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstofien, Tapijten. 229 228 2 92 Liepelt (H. P.) vleeschhouwer en spekslager, Korte Tiendeweg 14 Liepelt (J.) paardenslachter, Gouwe 81 Liepelt (P.) koopman, Jaagpad 21 360 Liesker (Wed. J. J.) distilleerderij, Raam 342 Liesbout (J. van) kuiper, Ridder van Catsweg 188 Lijster (B. C.) koopman, Raam 128 Limbeck (B. A. J.) Crabethstraat 22 Linde (J. van der) kantoorbediende, Graat Florisweg 63 Linden (D. van der) sigarenmaker, Graaf Florisweg 13 Linden (mej J. J. E. van der) Oostbaven 40 Linden (C. J. van der) metselaar, Karnemelksloot 155 Linden (H. van der) kantoorbediende IJssellaan t3 Linden Gz. (firma J. van der) oliehandel, Turfmarkt 130 Linden (G. J. van der) havenmeester, Veerstal 5 Linden (Th. van der) bakkersknecht, Nieuwehaven 352 Lingen (M. J.) schipper, Graat Florisweg 16 Linscboten (Mej. N.) Crabethstraat 15 Linthorst (wed. A.) geb. Rietveld, Stoofsteeg 17 Lissendorp (J. K.) pakhuisknecht, Lange Dwarsstraat 43 Lissendorp (K.) touwsplnner, Bleekerssingel 51 List (P. van der) kleermaker, Derde Kade 37 Lit (T van) vrachtrijder, Jaagpad 23 Lodder (W.) St. Anthoniestraat 9 Loef (W bierbottelaar en tapper, Turfmarkt 84 Loendersloot (C.) fabriekswerker, Boelekade 115 Loendersloot (J.) timmerman, Boeken bergstraat 65 Loendersloot (J.) zeilmaker, Lethmaetstraat 7 Loendersloot (P.) scheepstimmerman, Heerenstraat 169 Loendersloot (W. M.) sigarenmaker, Cornells Ketelstraat 49 Loeve (G.) arbeider, Cornells Ketelstraat 19 Lokum (G.) fabriekswerker, Nieuwehaven 62 Lom (A. H. J. von) bierbrouwer, Molenwerf 26 Lombard (S. A.) sigarenwinkelier, Groenendaal 41 Lommerse (A. W.) Crabethstraat 33 Loo (C. P. van der) meubelfabrikant, Crabethstraat 20 Loo (G. van) koopman, Kuiperstraat 34 Loo (P. M. van der) strijkster, Molenwerf 18 Looü (J. de) verver, Achter de Vlschmarkt 32 Loojj (L. C. de) verver, Robaarsteeg 35 Looöaard (B. C.) kleermaker, Raam 141 Loojjaard (C.) pjjpmaker, Drapiersteeg 24 Looijaard (C. J.) smid, Vorstmanstraat 32 Loojjaard (J fabriekswerker, Boelekade 52 Loon (A. J. van) püpmaker, Lange Willemssteeg 8 Loon (B. van) pijpmaker, Vlamingstraat 33 Loon (H. van) stoker, Geuzenstraat 48 Loon (H. P. van) touwslager, Ridder van Catsweg 168 Loon (J. van) fabriekswerker, Komjjnsteeg 53 Loon (J. van) melksfijter, Scheltemastraat 1 Loon (J. J. van) machinist, Bockenbergstraat 10 Loon (J. P. van) gep. administrateur mil. hospitaal, Keizerstraat 1 Loon (J. W. van) pakhuisknecht, Keizerstraat 45 Loon (M van) fabriekswerker, Komijnsteeg 38 Loon (M. J. van) schoenmaker, Keizerstraat 98 Loon (Erven M. M. van) gasfitter, in gas- en waterleidingsartikelen, Dubbele buurt 15 117 Loon (P. van) fabriekswerker, Peperstraat 3 Loon (P. van) touwslager, Geuzenstraat 21 Loon (P. W. van) fabriekswerker, Vlamingstraat 13 Loon (S. van) fabriekswerker, Heerenstraat 121 Loon (Mej. S. H. van) winkelierster, Westbaven 11 Loon (W. van) touwslager, Kruidenlerssteeg Lorius (D.) verver Lange Dwarsstraat 5 Lorjé (J.) fabriekswerker, Ridder van Catsweg 64 Louman (M.) pottenbakker, Lange Noodgotsteeg 23 Lourier (J.) touwsplnner, Verlorenkost 13 Louw (A. van der) sjouwerman, Lange Dwarsstraat 18 Louw (G. van der) sigarenmaker, Speldenmakerssteeg 15 Louw (J. van der) stoker gasfabriek, Nieuwehaven 124 Lubken (J.) molenaarsknecht, Raam 196 Luger (C.) apotheker, Markt 53 Lugthart (B.) reiziger, Karnemelksloot 63 Lugthart (G. J.) spekslager, Spieringstraat 97 Lugthart (H.) sigarenmaker, Lange Tiendeweg Lugthart (H.verver, Walesteeg 5 Lugthart (H. J.) verver, Spieringstraat 145 Lugthart (J.) verver, Kleiwegsteeg 33 Lugthart (J.) timmerman, IJssellaan 89 Lugthart (J. P.) huisschilder, Kleiweg 58 Lugthart (J. S.) sigarenmaker, Wilhelminastraat 4 Lugthart (T. J.) pottenbakker, Raam 133 Lugthart (T. J.) verver, Jan van der Heijdenstraat 18 Lugthart (W.) timmerman, IJssellaan 63 Luijnenburg (C. P.) besteller, Turfsingel 67 Lujjnenburg (W. C) timmerman, Raam 22 Lujjpen (P. van) bode, Buurtje 23 Luik (wed. van) in garen en band, Markt 74 Luitjes (S.) fabriekswerker, Vorstmanstraat 53

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 116