Wed. Knox Ddrtldhd, GOUDA, Turfmarkt 28, Makelaars in Effecten. Kassiers. Gaprespondenten 1e klasse uan de Fled. Bank. 1 JANUARI 1842. Kantooruren van 94 uren. i Agenten van de Nederlandsche Lloyd, Afd. Inbraakverzekering te Amsterdam. BAH1J1ANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstolïen, Tapijten. Agenten der Verzekering- en Brandwaarborg-Maatschappijen te Arnhem. Directie A. E. G. André de la Porte. Correspondenten der Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, opgericht te Amsterdam in 1807. Belasten zich met het sluiten van verzekeringen van allerlei aard tegen zeer billijke Premiën en volgens Amsterdamsche en Rotterdamsche Beursconditiën. Gelegenheid tot het huren van Brandkastjes in de Brandvrije kelder volgens matig en vast tarief, terwijl nadere inlich tingen gaarne worden gegeven. Kassiers voor Gouda van de Administratie kantoren onder directie van Ketwich Voomberg en Wed. Willem Borski, Wed. H. F. Tjeenk c.s. en van Harpen, Pluim Bakker te Amsterdam. Machinefabriek (Goudsche) voorheen G. J. D Arends Co., Van Strijenstraat 1. 230 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behanger ij, Stoffeerderij. Luiten (P. A.) Nieuwehaven 247 Lunenburg (M.) agent van politie, Markt 73 Lutterveld (K. W. van) sigarenfabrikant, Steijnkade 20 Luxen (J. F.) timmerman, IJssellaan 147 Maanen (A. J. van) machinist, P. C. Botbstraat 38 Maaren (A. van) koopman, Veerstal 20 Maaren (A. van) stoffeerder, Peperstraat 70 Maaren (A. van) schoenmaker, Peperstraat 50 Maaren (B. J. van) rijwielhandel, Vijverstraat 7 Maaren (H. van) schoenmaker, Nieuwehaven 241 Maaren (J. van) schoenmaker, Turfsingel 16 Maaren (L. van) smid, Snoystraat 37 Maaren (M. van) werkman, Vest 24 Maaren (P. K. van) schoenmaker, Vjjverstraat 10 Maarschalkerweerd (J. A.) reiziger, Lange Tiendeweg 83 Maarssen (J.) bloemist, Prins Hendrikstraat 18 Maas Jr. (H. van der) visscher, Waaierstraat 4 Maasland (T.) schoenmaker, Zeugstraat 8 Maier (S. J. B.) kapitein der infanterie, Krugerlaan 87 Maitland (P. J.) Dir. Verz. MijVan Bergen Uzendoornpark 3 218 Mallon (M.) boekdrukker, Nieuwehaven 116 Man (J. A.) koopman, Heerenstraat 9 Man (Lapidoth de A. H.) kantoorbediende, Krugerlaan 31 Mannenhuis (Oude) Spieringstraat 2 55 Manschot (C.) comm. stoomboot, Nieuwe Veerstal 2 Manschot (J.) timmerman, Waaierstraat 9 Maree (C.) smid, Kruideniersstraat 3 Maree (G. C.) pottenbakker, Kleiwegstraat 23 Maree (J. J.) winkelbediende, Raam 292 Maree (J. J.) smid, Groenendaal 89 Maree (P.) smid, Raam 280 78 Maree (W.) smid, Fluweelensingel 55 Marei (A. van der) landbouwer, Van Beverninghlaan 19 Marcus (J.) sigarenhandel, Hoogstraat 6 Marree (H. J.) smid, Turfmarkt 44 Martens Co. (A. P.) in manufacturen, Kleiweg 17 en 19 Martens (L. D.) houtschaver, Ridder van Catsweg 55 Martens (R. L.) 4 burgemeester, Fluweelensingel 37 tljaQ 237 MARTINOT Co. (L.) parapluiefabrikanten, Kleiweg 20 Massaar (J.) bakker, Spieringstraat 143 Massar, (G. F.) gep. apothekersbediende, Nieuwehaven 160 Mastink (F.) kantoorbediende, Bleekersslngel 73 MASTINK (J. A. J.) notaris-klerk, Raam 169 348

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 117