BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 235 234 .1 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Mol (P. de) z. M. pijpmaker, Groenendaal 76 Mol (P. C. de) klerk posteryen, Krugerlaan 93a Mol (W. de) firma T. Goedewaagen Zonen, Markt 38 147 Moleman (G.) bloemist, Ridder van Catsweg 34 Moleveld (A.) kistenmaker, Geuzenstraat 18 Motyn (wed. J. W.) geb. van Elfen, Grabethstraat 47 45 Mollema (K.) verver, Vorstmanstraat 27 Monasch (M.) goudsmid, Markt 28 Monnikendam (H. van) blikslager, Achter de Vischmarkt 58 Montagne Iz. (Dr. A.) arts, Crabetlistraat 9 179 Montagne (N. J.) hofmeester, Peperstraat 26 Montijn (J. A. P.) assuradeur, Kleiweg 24 cjlHd) 262 Montijn (J. A. P.) Ned. Brandwaarborg-Maatschappij, Nieuwsteeg 18 261 MONTIJN (J. J. A.) notaris, agent Assurantie-Compagnie Crabethstraat 67, 356 Kantoor Nieuwsteeg 18 Mooü (A. de) pottenbakker, Verlorenkost 9 Mooy (A. de) pakhuisknecht, Doelestraat 9 Mooy (A. de) likeurstokersknecht, Nieuwehaven 183 Mooy (W. I. de) smid, Snoystraat 21 Moons (A.) bouwman, Graaf Florisweg 69 Moons (j.) bouwman, Willens 4 Moons (J. M.) kaashandelaar, Kattensingel 82 Moons (M. T.) bouwman, Graaf Florisweg 75 Moor (L. P. de) boomkweeker, Houtmansgracbt 16 Moor (mej. M. J. de) Lange Tiendeweg 63 Moree (H. M. G. de) sigarenfabrikant, Lange Tiendeweg 72 Moree (J. de) schipper, Onder de Boompjes 8 MORGENSTER (de) NV. Stoomtimmerfabriek en Houthandel v. h. J. H. de Wilde, Kattensingel 86 Morie (J. W.) loodgieter, Minderbroedersteeg 10 Mounter (P. C. L.) scheepmaker, Prins Hendrikstraat 16 Mourik (C. van) klompenmaker, Lazaruskade 20 Mourik (C. van) winkelier, Prins Hendrikstraat 86 Mourik (C. van) klompmaker, Boomgaardstraat 114 Mourik (J. van) koopman, Ussellaan 99 Mourik (J.) timmerman, Bockenbergstraat 67 Mourik (S. van) klompmaker, Prins Hendrikstraat 65 Mouthaan (J.) depothouder, Peperstraat 64boven Mudde (K.) arbeider, Heerenstraat 70 Muijen (wed. G. C. van) geb. van Pylen, Veerstal 24 Muylwijk (P. D.) fabrikant, Turfsingel 60 djaQ) 145 MUYLWIJK (F. D.) Fabriek van stoomwerktuigen Turf singel 9 89, Showroom, Turfsingel 59 i£bO 145 Muys (A.) koopman en tapper, Derde Kade 68 Muys (A.) koetsier, Vrouwesteeg 15 Muys (P.) melkverkooper, Gouwe 173 Muis (J.) koetsier, Spoorwegstraat 4 Mul (C.) smid, Ridder van Catsweg 44 Mul (A.) onderwijzer, Ridder van Catsweg 4 Mul (J schipper aan boord Mul (J. P.) stoffenverver en tapper, Peperstraat 10 Mul (K.) timmerman. Jaagpad 37 Mul (P.) aardappelschipper, Blauwstraat 10 Mul (P. W.) aardappelkoopman, Spoorstraat 3t Mul (J. S.) sigarensorteerder, Wachtelstraat 1 Mul (T.) timmerman, Bockenbergstraat 92 Mul (W.) aardappelen en fruit, Kleiweg 34 Mulder (A.) kantoorbediende, Spoorstraat 53 Mulder (D. A.) bierhandel, Groenenendaal 58 Mulder (H.) ambt, ryks belastingen, Fluweelensingel 84 Mulder (J.) boekdrukker, Westhaven 17, drukkerij Oosthaven 30 307 Mulder (J vrachtryder, Ridder van Catsweg 190 Mulder (M. G.) Oosthaven 31 Mulder (R.) koopman, Dubbele Buurt 6 Mullaart (A.) metselaar, Groenendaal 31 Mullaart (M). smid, Zeugstraat 72 Mullem (C. van) visscher, Erasmusstraat 19 Muller (A.) Steynkade 22 Muller (J. C.) Krugerlaan 49 Muller (L J.) decoratieschilder, Lange Tiendeweg 74 Muller (W. A.) plateelschilder, Turfmarkt 67 Muller (mej. F. P geb. Blok, dameshoeden, Lange Tiendeweg 74 Munster (H. J. van) winkelier, Markt 50 Musquetier (A.) schilder, Boomgaardstraat 70 Mutsaers (L. C, H.) chef monteur Electr. Centr Crabethstraat 29 284 Huurling (J.) P. C. Bothstraat 30 Muurling (j.) melkslijter, Houtenstraat 5 Muurmans (W.) sigarenmaker, Keizerstraat 50 Nagtegaal (G.) fabrikant van vuurvaste steen, Turfsingel 88 Nahuis (D. J. van) kantoorbediende, Fluweelensingel 42 Nathan (E.) koopman, Raam 143 Natzyl (M.) bakkersknecht, Nieuwehaven 34b Nauw (H.) bakker, Westbaven 44 Nauw (H. J.) bakker, Spieringstraat 119 Naves (W.) timmerman, P. C Bothstraat 62 Nederhof (Wed. A.) geb. Stolwijk, Vlamingstraat 20 Nederhof (C.) schipper, Kattensingel 18 Nederhof (T.) Spoorstraat 29 Nederend (G. W.) melkboer, Zeugstraat 68 Nederhoed (Z. K.) schoenmaker, Boomgaardstraat 33

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 119