BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. BAHLMAAW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japoustoffen, Tapijten. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. 1 i8 19 f NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. 151 49 17 97 EVEN NUMMERS. 1 105 3. 9 119 I). de Jong, behanger Edmund Brinkmann" in manufacturen 18 20 22 8 10 12 9 11 2 4 133 135 137 139 141 143 147 149 169 171 173 175 179 181 183 43 45 121 123 125 131 26 28 40 44 46 48 50 52 60 15 17 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 94 96 95 97 98 101 103 104 106 107 108 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 153 155 157 159 161 163 165 167 A. de Mol, pakhuisknecht H. Eyssen, kaashandel H. P. Herfst, sigarenfabrikant H. Sternfeld, koopman B. Sternfeld, dansonderwüzer Mej. M. S. Ruijter P. Weüer, apotheker G. van Groos, onderwijzeres 195 197 199 201 203 203 207 209 211 19 J. Spee, fabriekswerker 21 23 25 27 C. H. Stigler, schipper op’s Gravenhage P. Mujjs, koopman W. Begeer, aanzegger T. van Duijvenbode, winkelier P. Rietkerk, sigarensorteerder F. J. Swartwoutde Hoog, dir. lichtfabr. W. J. M. van Leeuwen, loodgieter en zinkwerker J. Smit, schipper G. P. Brouwers, broodbakker E. van Ackooy, kantoorbediende W. A. van Gent I. van der Want, pi'penfabrikant S. W. Herfkens, leekenaar Wed. P. v. Dorp—Ketel, winkelierster L. Reparon, koopman J. H. Donnai, barbier 41 43 45 J. van Evk, reiziger 49 W. F. Schoulen, arbeider 51 P. Klerks, bieekersknecht EVEN NUMMERS. 2 Jannigje Visser Wed. P. M. de Jong—IJselstjjn J. van der Valk, schoenmaker Wed. F. H. Reebeen—van der Sloot 10 D. Blnee, zadelmaker A. Moleveld, kistenmaker Antje Moleveld, winkelierster Wed. W. de Vroom—Tuiloo 21 J. Snel, varensgezel Gouwe. ONEVEN NUMMERS. H. Berlijn, kantoorbediende G. J. Berlijn—Nieuwerkerk, dameshoeden W. L. Immink, bloemenmagazijn 5 G. Bezemer, sigarenhandel 7 J. K. N. Saalbach, electriclen G. de Vos W. P. Verveen, koopman G. de Bas, le luitenant kwartierm. P. Rond Jr, koopman P. Veerman, sigarensorteerder Wed. C. Rietveld—van den Heuvel J. A. Heidendahl, meubelfabrikant J. J. Peelers, bleeker A. A. M. Groos, bleeker J. C. den Hoed, agent verz. mij. C. J. van Iperen, kantoorbediende C. van Essen, onderwijzer B. A. A. de Groot, bakker A. J. Roos, onder-inspecteur van Politie J. de Bruüne, opzichter van Rijnland (Heertje den Bultsteeg. ONEVEN NUMMERS. 3 F. Simons, fabriekswerker 5. G. Nieuwland, fabriekswerker EVEN NUMMERS. J. van Willigen, blikslager 4 P. Koetsier, metselaar 6 S. J. den Edel, blikslager 8 J. C. Kremp, pakhuisknecht Geuzenstraat. ONEVEN NUMMERS. H. Doeland, koetsier Z. K. Nederhoed 13 B. Boef, werkman 15 G. de Jong, fabriekswerker 17 A. van Reeden, sjouwerman P. van Loon, touwslager A. H. den Riet, fabriekswerker F. Valke, fabriekswerker P. J. Melkert, pakhuisknecht 29 Wed. G. van Erkel-Nabbe 31 J. J. Zeverboom, fabriekswerker 33 J. van der Laan, timmerman 35 P. A. Verbrugge, fabriekswerker 39 M. Kastelein, fabriekswerker Wed. D. van der Sloot—Zinkhaan J. C. den Riet, pijpmaker J. van Dantzig, in manufacturen Roest van Limburg Co-, wijnhandel J A. de Peer,meesterknecht C. J. van Velzen, koftiehuishouder H. W. A. Vosvelt, behanger D. L Cats, schrijnwerker H. W. Kamphuizen, theehandel A. Dercksen, koopman M. van den Rurg FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met éigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. J. de Gruyl, fabriekswerker P. Broekhuizen, bieekersknecht J. Glasbeek, pijpmaker A. Binee, winkelbediende A. C. van den Berg, timmerman H. van Loon, werkman P. Spruijt. schippersknecht P. J. de Reus, sigarenmaker L. J. Roegheim, pakhuisknecht Goejanverwellendijk. J. van den Ros, stoker P. W. Rourguignon, machinist A. Kwinkelenberg, arbeider J. de Bruin, arbeider C. de Bruin, sjouwerman A. van Vliet, sjouwerman J. Ouwersloot, brugwachter W. Verleun, arbeider D. Merkestijn, arbeider S. Speksnijder, watermolenaar J. P. de Graaf, bouwknecht G. Stubbe, stadsreiniger A. van Sprang, bouwman J. Oosterwijk, tolgaarder P. de Groot, landbouwer Goudkade. M. van der Brugge, machinist T. Boere, heihaas G. Broere, timmerman J. Plak, arbeider J. Buijense, houtzager C. van Heteren, arbeider A. van Buuren, houtzager C. Ouwerkerk arbeider C. van Grieken, arbeider J. J. Goudkuil, grondwerker H J. Vos, arbeider 12 H. Brouwers, polderwerker 13 A. den Braber, houtzager 14 Wed. C. van RhijB—van Leeuwen 15 D. van Rhijn, bouwman 16 Gebrs. Nachtegaal, fabriek van vuurvaste steen. W. Vergouw', boerenarbeider 13 B. Zegveld, koopman 13 H. J. W. van der Wijst, gep. conducteur artillerie C. Tb. Tolens, timmerman Filiaal G. de Raadt, meubelen 19 J. G. C. Kamphuizen, banketbakker 21 M. A. J. Kortenoever, directeur garensp. 23 C. J. Bruijnel, spekslager 25 A. M. Smit, broodbakker 27 Wed. A. Trijbits—van Dantzig. 29 Wed. H. Houtman—Cuvpers, winke lierster 31 R. C. St. Joseph Weeshuis 33 P. W. Kamphuizen Dames Koppenol 35 G. H.Lakerveld, agent levensverzekering 37 Mej. C. Hageman Wed. W. Adams—Goorissen 39 J. P. G. Tack, pastoor F. P. van Hemert, kapelaan P. H. A. Potten, kapelaan C. J. Notmejjer, kapelaan 41 R. G. Kerk van den H. Joseph A. B. Faay, commissionair in kaas Wed. S. P. van der KleinBrouwer, vleeschhouwerü Wed. R. Lexmoud—de Vos 47 J. S. B. Bulsing, vischhandel Mej. E. B. Stroeve L. Groenendal, broodbakker A. Groenendal 51 Mej. Salverda 53 P. G. Teekens, kaashandelaar 57 W. Robbregts, koopman 59 H. Wijnhof, opzichter 61 Goudsche Siroopfabriek 69 L. J.' Elberveld, vleeschhouwer 71 C. van Veen 73 L. C. Becking, dir. Goudsche slroopfabr. 77 E. Sliedrecht, timmerman 79 A. W. Roes 81 J. Liepelt, slager 85 N. van der Meer, tapper en bierhandelaar. 89 P. A. van der Harg, beurtschipper 91 I). de Jong, behanger 95 J. de Jong, onderwijzer 97 Edmund Brinkmann, in manufacturen 99 Wed. M. A. Smits—Goedewaagen 101 Mr. F. H. Kranenburg, adv. en proc. 103 A. Goedewaagen, fabrikant 105 D. F. Bijlsma, boofd chr. school M.U.L.O. 107 Christelijke School voor M. L. O. 109 Wed. L. van Oudheusden—Koerts 111 Wed. J. H. Starre—Bik 113 T. van Eijk, reiziger 115 Wed. J. f. van der GeldDernee 117 W. G. Th. G M. Gol, O. R. K pastoor 119 P. de Boer, arts O. C. W. de Jong, modiste W. J. C. Kettler, procuratiehouder C. Schiedon, in coiffeurs artikelen Wed. A. R. Seibert, in gedistilleerd Wed. G. Lugthart—Houtbot Wed. L. Overgauw—Leeuwenburg Wed. Th. C. van Xanten—Baar» G. R. F. van Xanten, schipper K. L. Reekers, koekbakker JE. Steensma, bloemist C. Galema, korenmolenaar D. van Heilsbergen, behanger N. M. Engelbregt, broodbakker A. Simons, tapper en slijter A. Broer, suikerwerkfabrikant A. de Rek, gasfitter Wed. P. HooftmanHejjdelaar Wed Lucas Cramer J. J. Teeuwen, vleeschhouwer H. Tjjsterman, koopman vu. ijl. K Muys, koopman T. van Duijvenbode, winkelier 185 en 187 Electr. Centrale 189 191

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 11