a N.V. Goudsche Machinefabriek A GOUDA, KATTENSINGEL, hoek van Strijenstraat. Dir. J. G. HUPKES 6z. MACHINEFABRIEK EN HERSTELPLAATS. KOPER- EN METAALGIETERIJ. VIJZELDOK. AUTOGENE LASCH-INRICHTING. STOOMMACHINES. STOOMKETELS. COMPLETE FABRIEKS-INSTALLATIES. fl o BAIILMAAA Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstofien, Tapijten. -2A& TELEF. INTERC. No. 84. FIRMA. B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Ouden (A. den) sleeper, Boelekade 43 Ouden (A. den) koopman, Lemdulsteeg 29 Ouden (M. den) letterzetter, Lethmaetstraat 12 Ouderkerk (H.) leeraar gymnastiek, Korte Tiendeweg 10 Ouderkerk (J.) kantoorbediende, Korte Tiendeweg tO Oudheusden (wed. van) geb. Koerts, Gouwe 109 Oudbeusden (mej. C. H.) muzlekonderwijzeres, Gouwe 109 Oudyk (A. G.) bouwman, Cornelis Ketelstraat 59 Oudijk (C.) bouwman, Jaagpad 35 Oudijk (G.) groenteboer, Kleiwegsteeg 14 Oudijk (J.) Groeneweg 45 Oudijk (N.) tuinier, Moordsche Tiendeweg 4 Oudijk (Nbouwman, Willens 8 Oudijk (W. G.) verver, Peperstraat 104 Oudjjk (W. M.) vrachtrijder, Singelstraat 6 Oudsboorn (A. L.) koopman, Raam 95 Oudshoorn (D. van) koopman, Lange Dwarsstraat 17 Oudsboorn (G. van) stucadoor, Scheltemastraat 24 Oudshoorn (J.) letterzetter, Steynkade 21 Oudshoorn (P. van) koopman, Vorstmanstraat 51 Oudsten (M. den) onderwijzer, Oosthaven 49 Oudsten (wed. W. den) geb van Baren, IJssellaan 93 Ouweleen (mej. S. P.) enquetrice, Dubbele Buurt 3 Ouweneel (G.) schipper, Nieuwe Haven 245 Ouweneel (mej. J. C. E.) leerares muziekschool, Westhaven 59 Ouweneel (L.) schipper, Turfmarkt 43 Ouwerkerk (C. van) letterzetter, Prins Hendrikstraat 39 Ouwerkerk (C.) grondwerker, Goudkade 8 Ouwerkerk (G. W. van) bakker, Vorstmanstraat 15 Ouwersloot (J.) brugwachter, Goejanverwellendijk 7 Overbeek (A.) arbeider, Boelekade 193 Overbosch (E.) rijksveearts, Bleekerssingel 1 Overbosch (H. Wrijksveearts, Bleekerssingel 1 Over de Linden (R.) schipper, Turfsingel t9 Overal (S.) centrifugist, Singelstraat 6 Overeijnder (wed. H.) geb. Koster, Kattensingel 5 Overeijnder (P. G.) grutter, Peperstraat 86 Overgauw (wed.) Gouwe 149 Overhand (L.) fabriekswerker, Erasmusstraat 4 Overkamp (J.) timmerman, Nleuwehaven 197 Overkamp (J.) smid, Boelekade 20 Overkamp (J. C.) behanger, Groeneweg 23 Ovost (B. J. J. van) bakker, Cornelis Ketelstraat 23 Paauw (P. M. A. van der) werfknecht, Lemdulsteeg 1 Paauw (P. J. van der) verver, Lange Willemsteeg 15

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 122