„De Morgenster” T. ZAAL Azn., Confiseur. en Markt 32, Gchte Goudsche Siroopwafels Goudsche Sprits. Turfmarkt 65, De Stoomtimmerfabriek en Houthandel Levert alle Houtsoorten. GOUDA. o SPECIALITEIT IN DE 9 Gouda, Uitsluitend Ie kl. werk. ALLERWEGE BEKROOND EN VERKRIJGBAAR. Kattensingel, iTelefoon 126, f BAHLJ1AXN Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Qo 246 OPGERICHT 1822. Telefoonnummer 216. van der Heijden grossiers in koloniale waren, Boelekade 17 265 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. naast Hotel „De Zalm"' Rapis (S.) sigarenmaker, Boelekade 76 Rapis (S.) sigarenmaker, Achter de Vischmarkt 98 Ratten (J. G.) fabriekswerker, Heerenstraat 80 Ratten (P.) sjouwerman, Nieuwebaven 20 Ratten (P.) scheepstimmerman, Nieuwebaven 22 Ravensberg (W.) boomkweeker, IJsellaan 17 Ravenstein (G.) boomkweeker, Heerenstraat 141 Ravenstjjn (M.) schippersknecht, Varkenmarkt 3 Ravenstjjn (P.) fabriekswerker, Boelekade 77 Reekers (K. L.) koekbakker, Gouwe 133 Reddingius (R. A.) oogarts, Korte Noodgotsteeg 8 Reden (A. van) fabriekswerker, Moordrechtsche Verlaat 1 Reden (C. van) dekknecht, Scheltemastraat 21 Reden (P. van) bakker, Achter de Vischmarkt 17 Reden (wed. W. van) tapster, Wachtelstraat 1 Ree (wed. G. van der) geb. Beijen, Kattensingel 87 Ree (N. A. van der) fabrikant van blikwerk, Kuiperstraat 31 282 Reebeen (B. A.) verver, Keizerstraat 53 Reebeea (C. J.) werkman, Prins Hendrikstraat 24 Reebeen (C. J.) verver, Keizerstraat 53 Reede (A. van) koopman, Boelekade 39 Reede (C. van) letterzetter, Spieringstraat 12 Reeden (J. P. van) bleekersknecht, Raam 222 Reenen (C. W. van) wlsselwachter, Ridder van Catsweg 48 „REEDEBIJ DE IJSEL (N. V.) v/h C. G VAN DER GAR DEN”, Directeur H. P. van Reedt Dortland, kantoor Nieuwe Veerstal 3 en 5 Regteren (R. van) verver, Spieringstraat 39 Reijerkerk (J. A.) fabriekswerker, Vorstmanstraat 45 Reijers (J.) kapitein infanterie, Markt 34 Reyken (D.) kantoorbediende, Snoystraat 107 Reinbergen (J.) techniker, Fluweelensingel 47 Reinbergen (O.) smid, Snoystraat 117 Reis (W.) machinist, Spieringstraat 39 Reintjes (Gebr.) kaashandel, Nieuwebaven 235 176 Rek (A. de) gasfitter, Gouwe 167 Rek (D. de) smid, Raam 344 Rem (J.) commisslonnalr in kaas, Karnemelkslool 24 Remijn (J.) hoofd brievenbesteller, Karnemelksloot 128 Reneman (J.) grossier, Kattensingel 77 Reneman van der Heijden grossiers in koloniale waren, Boelekade 17 265 Reparon (G.) fabriekswerker, Keizerstraat 40 Reparon (J.) tapper, Nieuwehaven 33 Reparon (L.) kuiper, Gouwe 209 Reparon (P.) zeilmaker, Snoystraat 31

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 125