i BAHLMA.W Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMA.W Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. RIETVELD (H. J. C.) azijnfabrikant, Fluweelensingel 95 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerjj, Stoffeerderij. 248 249 !n i t FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Revet Revet Revet Revet Revet Revet Revet Rhjjn Rhjjn Rhjjn Rhjjn Ridder (wed J. de) geb. van Effen, Crabethstraat 16 Ridder (M. de) landbouwer, Raam ‘200 Ridder (P. A. de) kapitein der infanterie, Krugerlaan 1 Riehl (C.) kurkensnijder, Kattensingel 53 Riel (W. van) arbeider, Slapperdel 13 Riemens (C. J.) leeraar H. B. S., Krugerlaan 41 Riemsbergen (F. van) kuiper, Vorstmanstraat 12 Riethoven (W. I.) brievenbesteller, Raam 25 Rietkerk (A.) spoorbeambte, Graaf van Bloisstraat 14 Rietkerk (A.) rijwielhandelaar, Markt 11 Rietkerk (J. A.) bankwerker. Derde Kade 23 Rietkerk (P.) sigarenwinkelier, Gouwe 183 Rietkerk (P.) sigarenmaker, Walesteeg 3 Rietkeik (P.) varensgezel, Jaagpad 26 Rietkerk (P. C.) pakhuisknecht, Lange Noodgotsteeg 31 Rietveld (A.) kaashandelaar, Zeugstraat 1, kantoor Vrouwesteeg 1 174 Rietveld (A.) bleekersknecht, Vlamingstraat 6 Rietveld (B.) slager, Wachtelstraal 46 195 Rietveld (wed. C.) geb. van den Heuvel, Fluweelensingel 93 Rietveld (G.) koperslager, Usellaan 73 Rietveld (F.) groenteboer, Dubbele Buurt 4 Rietveld (J.) in fruit, Lange Tiendeweg 27 313 Rietveld (J.) meesterknecht broodfabriek, Karnemelksloot 53 Rietveld (J.) bakkersknecht, Nieuwehaven 123 Rietveld (L.) fabriekswerker, Snoystraat 43 Rietveld (L.) groenteboer, Korte Tiendeweg 2 Rietveld (W.) koopman, Achter de Vischmarkt 84 Rijkaart (E.) Westhaven 43 Rijke (J. G. de) kantoorbediende. Fluweelensingel 48 Rjjkeljjkhuizen (A.) landbouwer. Willens 25 Rijkelijkhuizen (W.) landbouwer, Karnemelksloot 116 Rijmenam (W. I. D. van) smid en rijwielhandel, Punt 13, Fabriek Veerstal 8 250 Rijn van Alkemade (I. A. van) gep. resident, Van Beverningblaan 40 103 Rjjnaarts (P. J.) parapluiemaker St. Anthoniestraat 60 Rijnbart (J.) metaalbewerker, Lange Dwarsstraat 7 Rijnhart (J. C.) fabriekswerker, Wilhelminastraat 34 Runhart (H.) pottenbakker, Heerenstraat 17 Rijnhout (P.) Nieuwe Markt 11 Rijswük (J. van) opz. kaarsenfabriek, Bleekerskade 33 RUswük (J. van) pakhuisknecht, Ridder van Catsweg 222 RUswijk (L. van) metselaar, Fluweelensingel 82 RUs (J.) Boelekade 207 Rijs (N.) timmerman, Cornells Ketelstraat 71 Robbregts (W) koopman, Gouwe 57 Rodenburg (W. F.) kantoorbediende, Erasinusstraat 20 Roedolf (A. F.) metselaar, Vest 107 Roedolf (H.) metselaar, Raam 186 Roele (L.) weesvader, Spieringstraat 3 Roepers (J. A.) schoenmaker, Groeneweg 7 Roepers (W.) goudsmid, Snoystraat 91 Roer (H. E. van der) onderwüzer, Turfmarkt 63 Roersma (R. W.) letterzetter, Nieuwehaven 32 Roes (A. W.) Gouwe 79 ROEST VAN LIMBURG Co., Wijnhandelaren, Gouwe 4 Rol (K.) kapt, stoomboot, Prins Hendrikstraat 97 Rollfs of Roelofs (I.) commissionnair in kaas, Steijnkade 23 Rollts of Roelofs (W.) commissionnair in kaas, Steijnkade 13 RomUn (Th.) melkboer, Turfsingel 20 Rond (Jan) in Ijzerwaren en Hulshoudelüke Artikelen, Rijwielhandel, Hoogstraat 10 Rond Jr. (P.) winkelier, Fluweelensingel 94 ROND Pz. (P.) in Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen, Zeugstraat 96 77 Roo (L. de) brievenbesteller, P. C. Botbstraat 27 Rood (J. L.J’manufakturier, Markt 67 Roode (W. de) Regentesseplantsoen 8 Roodbol (A.) steenhouwer, Bockenbergstraat 38 Rook (T.) metselaar, Boelekade 231 RooU (H. C. de) timmerman, Heerenstraat 12 Rooy (N. C. de) bankwerker, Turfsingel 27 RooUen (H. J. A. vau firma G. Soos) touwhandelaar, Kleiweg 29 Reurings (G.) commissionnair Nieuwehaven 320 Reurings (J.) hofmeester, Bockenbergstraat 18 Reurings (J.) tapper, Vierde Kade 41 Reurings (J.) bleekersknecht, Vrouwesteeg 10 Reurings (J. G.) fabriekswerker, Boelekade 87 Reurings (M. J.) loopknecht, Nieuwehaven 191 Reus (M. de) zinkwerker, Heerenstraat 96 Reus (P. J. de) machinist, Prins Hendrikstraat 91 (C. J.) verver, Oosthaven 65 (J. F.) verver, Veerstal 30 (J. T.) kantoorbediende, Fluweelensingel 14 (K. J.) koopman, Wachtelstraat 18 (P.) Achter de Kerk 14 (wed. P. J.) geb. Kelder, Veerstal 32 (T.) timmerman, Raam 71 (wed. C. van) Goudkade 14 (D. van) bouwman, Goudkade 15 (G. Th. van) landbouwer, Broekweg 2 (Gebr. van) rijwielhandelaars, St. Anthoniestraat 36

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 126