flHTOH COOPS, Gebouwen en Inboedels, tegen schade ontstaan door brand of door inslaan van den bliksem. van brandverzekering, D. HOOGENDIJK, Maatschappij r OOSTHAVEN 63. DE NEDERLANDSCHE Agent voor Gouda en Omstreken Drogist, UJijdstraat Z9. CHEMICALIËN EN DROGERIJEN, VERPAKTE GENEESMIDDELEN, VERBAND- EN VERPLEGINGSARTIKELEN, BRONWATEREN EN BRONZOUTEN, FOTO-ARTIKELEN, BORSTELWERK, SPONZEN =1 EN ZEEMLEDER. gevestigd te TIEL, sedert 1833, VERZEKERT TEGEN BILLIJKE VASTE PREMIE BAIILMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstofien, Tapijten. 252 47. 2 t 25 15 13 23 dSf 207 Stear. Kaarsenfabriek Gouda”, Hooge 110 HANDEL IN FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Schenk (C.) kleermaker, Minderbroedersteeg 18 Schenk (J.) schippersknecht, Muilenpoort 11 Schep (M.) teekenaar, Gouwe 133 Schepper (Dr. D. W. IJssel de) scheikundige, Bieekerssingel Schepper (I. IJssel de) directeur „Koninkl. Schielandsche Zeedijk 11 „Klein Kolkhof” Scheringa (R.) rijwielhersteller, Zwarteweg 1 Scherpenhuijsen (A.) leeraar teekenen, Regentesseplantsoen 18 Schiedon (C.) handel in scharen en messen, Gouwe 143 Schledon (G.) Groeneweg 18 Schilperoort (W.) arts voor neus, keel en ooren. Korte Noodgodsteeg 8 Schilt (a. Jkaashandelaar, Krugerlaan 19 Schim v. d. Loeff (Mr. M. M.l advoc. en en proc. Westhaven 19 88 Schinkel (D groenteboer, Boomgaardstraat 31 Schinkel (H.) koopman, Crabethstraat 75 SCHINKEL (J.) Vleeschhouwer, Westhaven 39 76 SCHMIDT, (H. Th.) in luxe en huishoudelijke artikelen, Hoog straat 13 Schmied (Gez.) in modes, Dubbele Buurt 1 Schneider (H. W.) biljartmaker, P. C. Bothstraat Schneider (J. A.) tabakskerver, Vrouwevestesteeg 1 Schneider (J. J.) tabriekswerker, Wachtelstraat Schneider (J. P.) kastelein, Spieringstraat 101 Schnepper (Ferd. F.) pianohandel, Markt 7 Schnitger (F. W.) fabriekswerker, Nobelstraat 91 Schoemaker (H.) boomkweeker, Ridder van Catsweg 45 157 Schoemaker (P.) boomkweeker, Ridder vnn Catsweg 47 Scholten (B.) reiziger, Vijverstraat 4 Scholten (B.) Lange Tiendeweg 94 Scholten (B. J.) commissionnair in graan, Boelekade 3 Scholten (C. A.) sigarenfabrikant, Buurtje 3 Scholten (G. M. F.) kantoorbediende, IJsellaan 84 Scholten (J. M.) koopman, Keizerstraat 19 Scholten (J. P.) koopman in groenten, Spieringstraat 49 Scholten (P.) groenteboer, Naaijerstraat tl Scholten (P. J.) reiziger, Steijnkade 28 Schoonderwoerd (A.) kleermaker, Nieuwehaven 33 Schoonderwoerd (A.) sigarenmaker, Ridder van Catsweg 200 Schoonderwoerd (A.) bouwknecht, Willens 33 Schoonderwoerd (A.) verver, Heerenstraat 76 Schoonderwoerd (A. M fabriekswerker, Heerenstraat 139 Schoonderwoerd (H. J.) schoenmaker, Moordrechtsche Verlaat i Schoonderwoerd (J.) fabriekswerker, Heerenstraat 133 Schoonderwoerd (K.) fabriekswerker, Heerenstraat 119 Schoonderwoerd (M.) fabriekswerker, Turfmarkt 91

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 128