r FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnunimer 41». Mantels, Japonstoflen, Tapijten. 255 254 7 2 Schuttelaar (J. T.) in kruidenierswaren, Markt 24 251 Seibert (wed. A. R.) geb. Brasselaar, slijterij, Gouwe 147 Seijffers (S.) slager, Groenendaal 17 Sejjp. (J. van de) Achter de Vischmarkt 22 Serton (J. J.) Derde Kade bib Setten (A. A. van) sigarenmaker, Raam 47 Setten (M. A. A. van) sigarenmaker, Spoorstraat 29 Sevenhoven (C. J.) letterzetter, Snoystraat 27 Sevenhoven (G.) koetsier, Spoorstraat 43 Sevenhoven (P.) koetsier, Ridder van Catsweg 72 Sibbes (D.) pottenbakker, Nieuwehaven 27 Sibbes (D.) plateelbakker, Nieuwehaven 328 Sibbes (wed. J. G.) geb. Lafeber, Gouwe 204 Sibbes (J. C.) manufacturier, Hoogstraat 7 Schujjt Best (wed.) geb. Kuilenburg, Turfmarkt 107 Sehuilenburg (A.) Lange Tiendeweg 70 Schuilinga (S.) houthandelaar, Dubbelebuurt 3 Schuitemaker (G.) machinist, Veerstraat 11 Schuld (J. A.) winkelchef, Markt 52 Scbullng (J. J.) stadswerker, Nieuwehaven 23 Schuling (K. W.) kleermaker, Groeneweg 78 Schuling (W. K.) barbier, Groenendaal 50 Schutting (J. F.) onderwijzer, Nieuwehaven 31 Schultz (J.) broodbakker, Raam 290 Schuttelaar (G. H.) Nieuwe Veerstal 7 SIBBES (J. C.firma B. de Jong, Kattensingel 14 Signer (A. A.) concierge, Spieringstraat 113 Signer (J. F.) fabriekswerker, Cornells Ketelstraat 75 Signer (Lboekdrukker, Nleuwsteeg 1 Sjjl (D.) zeilmaker, Prins Hendrikstraat 77 Sijtsma (wed. S.) geb. Faber, Wachtelstraat 20 Sjjtsma (M.) houtkooper, Wachtelstraat 25 298 Simmers (Th.) Boomgaardstraat 60 Simmers (V.) koopman, Vrouwesteeg 29 Simonis (J.) concierge H. B. S., Houtmansgracht 2 Simons (A.) tapper en slijter, Gouwe 163 Sinjorgo (L. A.) suikerbakker, Ridder van Catsweg 41 Sinnecker (M.) schilder, IJsellaan 31 SIROOPFABRIEK (GOUDSCHE) Kantoor Gouwe 61 £É9 87 Sirre (M.) kistenmaker, Raam 181 Sjardin (wed. P.) geb. de Jong, Tuinstraat 18 Slaman (D. A.) timmerman, Nieuwehaven 131 Slaman (J.) timmerman, Nieuwehaven 209 Slaman (J.) smidsknecht, Raam 68 Slaman (J.) timmerman, Messemakerssteeg 1 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Scboonderwoerd (N.) vrachtrijder, Derde Kade 50 Schoonderwoerd (S.) schipper, Bogen 46 Scboonderwoerd (P.) metselaar, Boomgaardstraat 35 Scboonderwoerd (P. H.) winkelbediende, Snoystraat 125 Schooneveld (H. W. van) pakhuisknecht, Boelekade 51 Schoorel (C.) pakhuisknecht, Raam 139 Schooten (W. W. van) barbier, Stoofsteeg 18 Scbotborgb (C. A.) agent levensverz. Groenendaal 9 Schotel (wed. D.geb. Meiniger, Peperstraat 42 Schouten (A.) bediende, Derde Kade 42 Schouten (wed. A.) geb. Loendersloot, Nieuwe Markt 23 Schouten (A.) bakkersknecht, Raam 3 Schouten (A.) zeilmaker, Vest 89 Schouten (A.) scheepmaker, Derde Kade 43 Schouten (A. C.) kuiper, Houtmansgracht 7 Schouten (C.) besteller, Vierde Kade 40 Schouten (C.) kuiper, Peperstraat 136 Schouten (C.) landbouwer, Willens 30 Schouten (C. F.) kuiper, Derde Kade 541 Schouten (D.) kantoorbediende, Gouwe 126 Schouten (G.) fabriekswerker, Heerenstraat 66 Schouten (H.) melkverkooper, Kleiweg 90 Schouten (J.) bankwerker, Cornells Ketelstraat 5 Schouten (J. M.) pottenbakker, Bockenbergstraat 5 Schouten (wed. J.) geb. van Staveren, Westhaven 71 Schouten (Jac. H.) kaashandelaar, Oosthaven 59 Schouten (wed. J. W.) geb. Flentrop, Oosthaven 59 cjlHg 297 Schouten (J. W.) kaashandel, Peperstraat 124 205 Schouten (K.) metselaar, Bleekerssingel 2 Schouten (M.) geb. de Waal, Nieuwehaven 8 Schouten (M. W.) Lange Dwarsstraat 21 Schouten (P.) pottenbakker, Turfsingel 30 Schouten (P. A.) letterzetter, Fluweelensingel Schouten (P. G.) metselaar, Korte Dwarsstraat 6 Schrage (W.) leeraar, Ambachtsschool, Houtmansgracht 5 Schrave (A. J.) bleeker, Boelekade 175 229 Schrave (wed. H.) geb. van der Hoven, Bleekerssingel 76 Scbrave (J. M.) koopman in kaas, Aaltje Baksteeg 12 Scbriek (wed.) geb. Jager, Hooge Schidandsche Zeedijk Schriek (A.) spoorwegarbeider, Ridder van Catsweg 134 Schriek (A.) kaaspakhuisknecht, Karnemelksloot 185 Schriek (A. Cverver, van Strijenstraat 8 Schriek (C. W.) onderwijzeres, Hooge Schidandsche Zeedijk 2 Schriek (J. M.) winkelbediende, Vlamingstraat 16 Schriek (M.) kleermaker, Achter de Viscbmarkt 3a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 129