I t I I BAHLMAO Co., HARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapgten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOODA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 21 20 NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN NAMEN EN BEROEPEN. No. 196 f 140 23 27 Gouwe. (Zie Nieuwe) Graaf-FIorlgweg. 20 22 24 150 132 136 138 164 164 168 170 172 180 182 184 186 188 190 192 194 200 202 204 206 210 ■212 214 216 218 220 222 224 226 230 232 234 236 51 53 55 57 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 66 70 72 29 31 33 35 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36 38 40 42 46 26 28 30 32 34 38 1 3 5 7 9 13 15 19 21 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 63 67 69 71 73 75 77 79 81 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 41 43 45 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 EVEN NUMMERS. G. Verweerd, timmerman L. Meylink, sigarenmaker J. E. H. Brink, timmerman A. van Putten, sigarenmaker Th. Kroon, sigarenmaker H. van der Eng. pakhuisknecht A. Rielkerk, spoorwegarbeider Cbr. Klein, straatmaker D. A. Verbeek, timmerman C. Visser, timmerman J. C. de Zeeuw, kleermaker G. H. Bloemendaal, agent van politie A. Bijl, assuradeur D. Vonk, portier S S. B. A. van Rooselaar, sigarensorteerder J. de Jong, wisselwachter P. H. Jonker, schilder P. Hornes, keurmeester v.vleeschenvisch J. T. Gravesteijn, behanger Wed. P. P. van der Meer—Driessen W K. van Zutphen, muziekonderwijzer C. Sliedrecht, schoenmaker M. van Dantzig, koopman I G. van Dantzig, Mej. G. E. Vuisting 1 G. Smit, winkelier Wed. Schuhng—Schotel, hootd 2e bewaars. J. H. Gravesteijn, behanger i W. de Vos, magazijnknecht H. C. German, onderwijzer I J. B. Biezenaar, in elïecten Wed. G. J de Jong—de Jong, in fruit G. van Velzen, vischbandelaar i J. G. Kropman, hootd R. K. school G. J. Goedewaagen, broodbakker i Wed. C. P. Barneveld—van Waas 1 R. K. Bewaarschool P. J. van Wichen, kaaskooper Mr. D. N. Brouwer J. Laverman, gep. serg. majoor O. 1. L. School Mej. Weurman Wed. P. G. den Broeder—Alpbenaar A. D. van der Pool, kuiper S. van den Ende, kantoorbediende. A den Hertog, papierhandelaar Gezusters Lafeber M. Peelers ONEVEN NUMMERS. G. J. Binnendijk, puinvaarder B. van Djjk, sigarensorteerder T. Hol, spoorwegwerker J. F. L. Negrijn, hoofdagent van politie W. F. Determan, kaaspakhuisknecht D. van der Linden, sigarenmaker E. Estlé, huisschilder N. J. Both, veehouder A. Blanken, bouwman J. v. d. Velden, bouwk. D. IJsselstjjn, fabrikant Mej. 1. Vergeer J. O. Dill, ambt. S.S. N. Geeverding, opzichter W. Boer, ryksklerk bij de bel. B. G. Tom, koopman Wed. C. Hoogerdjjk—Ypelaar C. van Vliet, tuinier Wed. D. Kruyt—van den Bergh A. Verwejj J. v. d. Linden, kantoorbediende J. Valk, timmerman A. Moons, landbouwer A. de Boom, koopman Wed. A. Verheul-Schouten M. T. Moons, bouwman M. Huurman, bouwknecht P. Ooms, arbeider B. Roos, bouwman Wed. J van Dongen Bolding—Labij Wed. v. d. Bijl—v. d. Sanden Wed. W. C. van Dillen—van Gelder J. L. Bruns, manufacturier G. J. Wagenaar, winkelbediende B. Belonje, timmerman J. Amesz, sigarenmaker L. E. Beszelzen, broodbakker B. Beszelzen G. M Tb. Bontekoe Wed. J. W. Peeters—Oosterling W. van der Steen, spekslager J. van der Kist, koffiehuishouder H. C. v. d. Beek Kantoor directe belastingen buitengent. C. W. Runge, agent van politie G. H. Stigter, schipper Wed. T. StigterPiukse J. Goster en Zonen, fabriek van boter en kaaskleursel F. S. Sparnaajj, fabrikant A. C. de Vos, groenteboer B. Leer in ’t Veld sjouwerman Wed. J. C. Sibbes—Lafebre M. Baas, melkboer W. N. van Geelen H. van der Draai), stukadoor H. Engelhart, schoenmaker L. Binnendijk, begrafenisondernemer K. Binnendijk, sigarenfabrikant H. van der End Mej. F. Gabout, in galanterieën C. de Borst, kaashandelaar P. J. Bokhoven, commissionair Gez. van Vlaardingen, naaisters Wed. J. van Kempen—Begeer H. Bos, zeepziedersknecht A. de Groot, koffiehuishouder A. Ultee EVEN NUMMERS. 2 A. A. Züerveld 2a J. Hoonhout, opzichter sigarenfabriek 2b J. A. Donker, sigarenfabrikant 4 P. Kersbergen, vervener 6 G. Moleman, bloemist 6a Gebr. Steensma, bloemisten E. van Boven, tuinman 6b Sportterrein K. van Vliet, koopman J. Baas, telegraafwerker M. Willemsen, bloemist J. de Wit, smid M. J. Lingen, schipper P. van Vegten, voerman K. de Jong, koopman C. Dijksman, smid H. Leerintveld, spoorarbeider G. J. Breedjjk. fabriekswerker H. Oosterom, spoorwegarbeider D. Vergunst, koopman J. Sterk, timmerman T. van Es, visscher P. den Hollander, bakkersknecht J. van der Wolf, koopman L. Züdeman, houtdraaier T. van der Neut, grafmaker Groenendaal ONEVEN NUMMERS. Wed. M. van Vliet, tapster K. Zandvoort, koopman J. W. den Bruin, kuiper D. A. van Ojje, bierhandel C. A. Schotborgb, in assurantiën W. den Boer, koopm. in geldersche waren G. van Zuijlen Co., in feestartikelen I Dujjs, winkelier F. J. van der Pavoord!, horlogemaker Wed. van Deth—de Gidts, gouden zilver A. Hendrlksen, koopman A den Broeder, in geldersche waren Mej. J. W. v. d Kraats, in sigaren L. de Mol, fabrieksarbeider W. de Wijs, kleermaker A. Mullaart, metselaar Wed. W. den Hartogin aardappelen P. van Hensbergen, schilder C. van 't Hof, brigadier van de rjjksveldw. S. A. Lombard, sigarenwinkelier P. van der Wee, polderwerker W. Boekraad, kleermaker Wed. A. N. van Wijk-Straver J. W. van Balgov, melkboer A. L. van der Hoorn, rijwielhandelaar M. J. van der Horst, brandersknecht A. J. den Boon, melkboer 15 17 19 A. Burggraaf, politieagent 21 C. Verdouw, cementwerker 23 B. G. J. van Deutekom, kantoorbediende 23 J. G. v. Wingerden, bakker 27 M. J. Augustijn, rfjksambtenaar A. J. Tybout, koopman H. Boerma, kantoorbediende P. van Eijk, onderwijzer H. J. van der Doop, timmerman Graaf van Bloisstraat. ONEVEN NUMMERS. 1 M. Brink, gasfitter 3 Wed. F. Jansen—Binnendijk 5 J. N. van der Zwalm, smid 7 M. J. Kooyman, tuinman 9 T. Terneuse 11 J. J. van Wijngaarden, wisselwachter 13 C. S. A. Brink, banketbakker P. C Vonk, zeilmaker W. F. Steenbergen, colporteur 74 80 82 84 86 88 j. h B. Spaanderman, muziekonderw. 90 Mej. A. G. van E(jk 94 a. J. Kouwenherg, in sigaren 96 Wed. H. van Leusden 100 W. M. de Jong, koopman 102 J. de Jong, boekhouder 106 J. W. Brake!, vleeschhouwer J. W. Brakel Jr., sigarenfabrikant 108 H. Sliedrecht, koopman 110 J. L. Lankhorst, winkelier 112 Mej. M. T. Niekus 114 Wed. C. van Thienen—Schuller Wed. J. van den Berg—Schuller 116 D. B. Lankhorst, horlogemaker 120 J. G. van Sandjjk, veerschipper 124 L. Verjaal onderwijzer 126 D. Schouten, koster 128 Evangelisch Luthersche kerk 130 A. H. Teepe, apotheker 132 Wed. H. J. Sanders—Klingen, sigarenw. 134 C. Jonker 136 J. c. de Beun, in koloniale waren 138 J. van Eyk, commies secretarie J. van E\jk—Jongerheld, in modes L. Belonje, mandenmaker 144 Mej. E. C. de Backer 146 J. van Krimpen, koopman

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 12