BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 21®. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMAXA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 2W Mantels, Japonstoffen, Tapijten. SPRUIJT (C A. M.), uitgever drukker, Oosthaven 19 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. SOCIËTEIT „ONS GENOEGEN”, Boelekade 71 30 258 259 Spruit (C. J. P.) boekhouder fabricage, Fluweelensingel 93 Spruit (G. C.) onderwijzeres, Fluweelensingel 93 Spruijt (H.) bandelsrelziger, Houtenstraat 9 Spruijt (H.) magazijnmeester, Keizerstraat 76 Soos (G. W.) Markt 44 Soos (wed. P. Pgeb. van Straaten, blikslagerij en loodgieterij Lange Tiendeweg 66 Souftré (N.) sigarenfabrikant, Turfmarkt 78 Souffree (C. W.) letterzetter, Snoystraat 127 Souffree (H. F.) schoenmaker, Lemdulsteeg 13 Souffree (W.) koopman, Nieuwehaven 51 Soutendjjk (wed. C. W.) geb. Hoogenboom, Westhaven 61 Spaanderman (J. H. B.) muziekonderwijzer, Gouwe 88 Spaargaren (C.) machinist, Vorstmanstraat 49 Spaas (H. J.) koopman, Markt 16 Spaas Co., in manufacturen, Markt 16 Sparnaaij Jr. (F. S.) fabrikant, Gouwe 200 79 Sparnaaij Zonen (F. S.) pijpenfabrikanten, Gouwe 200 79 Sparnaaij (J- M.) huisschilder, Nieuwe Markt 22 Sparnaaij (K. J.) timmerman, Turfmarkt 38 Spee (H.) opzichter, Turfsingel 77 Spee (H.) koopman, Robaarsteeg 21 Spee (P. J.) loodgieter, Keizerstraat 65 Speksnijder (S.) landbouwer, Goejanverwellendjjk 10 Speld (J. van der) fabriekswerker, Boschweg 22 Speld (J. J. van der) opperman, Vorstmanstraat 33 Spengen (H. van) koopman, Turfsingel 4 Spieringshoek (A.) fabriekswerker, Nleuwehaven 6 Spleringsboek (J.) stoker, Heerenstraat 156 Spieringshoek (P. J.) Turfsingel 66 Spieringshoek (P. J.) meubelmaker, Prins Hendrikstraat 75 Spil (J.) timmerman, St. Anthoniestraat 7 Spit (C. G.) garenfabrikant, Crabethstraat 46 Spit de Vletter, garenfabrikanten, Kattensingel 61 111 Spijkerman (P. J.) smid, Boelekade 98 Spijkerman (G. H.) sjouwerman, Boomgaardstraat 23 Spoel (J.) sigarenmaker, Karnemelksloot 163 Spoelstra (K.) leeraar H. B. SKrugerlaan 17 Spoor (J.) vleeschhouwer, Groeneweg 43 Sprang (A. van) bouwman, Goejanverwellendijk 13 Sprong (B. B.) van der) slager, Karnemelksloot 16 Spruijt (A. H.) Oosthaven 19 Spruijt (B.) scheepmaker, Nieuwehaven 74 Sprujjt (C.) timmerman, Heerenstraat 137 Spruijt (C. A.) sigarenfabrikant, Fluweelensingel 62 Smid (S. A.) timmerman, Vierde Kade 2 Smient (A.) verversknecht, Nieuwehaven 300 Smient (Ain sponzen, Korte Tiendeweg 6 Smient (J.) behanger, Peperstraat 15 Smit (A. M.) brood- en koekbakker, Gouwe 25 Smit (G.) winkelier, Gouwe 38 Smit (H.) metselaar, Hoogstraat 22 Smit (J.) manufacturier. Lange Tiendeweg 51 Smit (J.) schipper, Gouwe 195 Smit (J. A.) brood- en koekbakker, Kattensingel 97 Smits (M. L. M.) schoenbandel, Lange Tiendeweg 53 Smits (C.) schoenbandel, Kleiweg 48 Smits (C. C. M.) onderwijzeres. Turfmarkt 22 Smits (J.) boekdrukker, Achter de Vischmarkt 1 Smits (J.) boekbinder, Keizerstraat 31 Smits (J. Mkoopman, Boomgaardstraat 5 Smits (wed. M. A.geb. Goedewaagen, Gouwe 99 Smulders (J. Th.) kleermaker, Lange Noodgotsteeg 17 Snaterse (Jfabriekswerker, Singelstraat 13 Snaterse (J. C.) schoenmaker, Raam 63 Snaterse (W.) fabriekswerker, Doelestraat 18 Snel (B.) sjouwerman, Heerenstraat 110 Snel (H.) touwslager, Turfmarkt 36 Snel (J.) pakhuisknecht, Ridder van Catsweg 212 Snel (J. B.) opperman, Jaagpad 20 Snel (J. P.) stoker, Groeneweg 24 Snel (N.) metaaldraaier, Varkenmarkt 2 Snel (P. B.) pijpmaker, Wllhelminastraat 7 Snel (P. T.) pakhuisknecht, Prins Hendrikstraat 4 Snelderwaard (H kleermaker, Cornells Ketelstraat 77 Snelleman (A. N.) pijpmaker, Nieuwehaven 157 Snelleman (A. N.) fabriekswerker, Walesteeg 12 Snelleman (D.) pottendraaier, Boelekade 33 Snelleman (J.) pjjpmaker, Peperstraat 1 Snoeij (C.) meubelmaker, Heerenstraat 41 Snoei) (J. T.) timmerman, Bockenbergstraat 63 Snoeij (Psmid, Turfsingel 65 Snoeijenbos (W.) portier, Turfsingel 37 Snoek (A.) melkboer, Peperstraat 68 Snoek (G.) arbeider, Heerenstraat 52 „de Reunie,” Oosthaven 18 86 Soer (D. L beambte bank van leenlng, Snoystraat 19 Soest (W. A. van) huisschilder, Zeugstraat 50 Soeters (H.) handelsagent, Kleiweg 84

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 131