BAIIIJLAYV Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 2ÓO 261 34 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Stalenberg Stalenberg Stalenberg Stalenberg Stalenburg FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Spruijt (H. F.) kantoorbediende, Ridder van Catsweg 33 Spruyt (J.) magazijnmeester, Keizerstraat 76 Spruüt (J. C.) modiste, Lange Noodgotsteeg 5 Spruüt (J. H.) smid, Spieringstraat 69 Spruijt (Joh*. M«.) in modes, Lange Noodgotsteeg 7 Spruüt (M.) rS-3 chirurgijn, Turfmarkt Spruit (Th.) bouwman, Jaagpad 52 Staal (J.) sjouwerman, IJssellaan 43 Staal (P. S. van der) Houtmansgracht 20 Staatspoorwegen (Mij. tot Expl. van) Crabethstraat 70 jfgigj 62 Stadhuis Markt 1 17 (A.) bakker, Veerstraat 5 (F.) sigarenmaker, Nleuwehaven 336 (J metselaar, Spieringstraat 73 (J. J.) touwslager, Nleuwehaven 166 (S.) koopman, Fluweelensingel 21 Stam (A. van der) fabriekswerker, Groeneweg 72 Stam (J. van der) sigarenmaker, Groeneweg 87 Stamps (P.) klompenmaker, Spieringstraat 89 Starre (D. van der) visscher, Derde Kade 63 Starre (H. van der) koopman, Bodegraafsche Straatweg 1 Starre (J. van der) koopman, Boomgaardstraat 103 Starre (P. van der) visscher, Walesteeg 2 Starreveld (D. J.) bode, Verlorenkost 25 Staveren (II. C. van) decoratieschilder, Nonnenwater 7 Staveren (J. W. H. C. van) decoratieschilder, Prins Hendrikstraat 72 Stearine Kaarsenfabriek Gouda (Koninkl.) Bleekerskade 4 53 en 169 Steen (A. F. van der) hoeden- en pettenmaker, Kleiwegstraat 30 Steen (C. van der) steigermaker, IJssellaan 21 Sleen (C. J. van der) oliebollenbakker, Bockenbergstraat 30 Steen (F. W. van der) wafelbakker, Prins Hendrikstraat 28 STEEN (W. VAN DER) spekslager, Gouwe 184 'tSft® 279 Steen (W. L. van der) kleermaker, Kleiwegstraat 17 Steenbeek (C.) touwslager, Wilhelminastraat 68 Steenbeek (D.) touwsplnner, Boelekade 53 Steenbeek (J.) koopman, Ridder van Catsweg 21 Steenbeek (J.) koopman, Ridder van Catsweg 152 Steenbergen (L.) pakhuisknecht, Nleuwehaven 163 Steenbergen (W. F.) colporteur, Graaf van Bloisstraat 17 Steenbergen (P.) bleekersknecbt, Roozendaal 13 Steenhouwerij (Rotterdamscbe) Spoorstraat 13 139 Steenland (A. W. J.) gasfitter, Boelekade 80 Sleenland (G. T.) banketbakker. Kleiweg 81 Steenland (J. A. J.) reiziger, Gouwe 3 Steenland (wed. J. G.) Markt 32 Steenland (W. J.) meubelmaker, Kleiweg 98 Steensma (Gebr.) bloemisten, Graaf Florisweg 6a 114 Steensma GE.) firma Gebr. Steensma Gouwe 135 ^g) 285 Steenwinkei (A.) fabriekswerker, Vlamingstraat 23 Steenwitikel (A. C-) smid, Boomgaardstraat 31 Steenwinkel (H.) schoenmaker, Prins Hendrikstraat 76 Steenwinkel (H. L bakkersknecht, Singelstraat 15 Steenwinkel (J. M.) sigarenhandelaar, Spoorstraat 39 Steenwinkel (L. F.) fabriekwerker, Nobelstraat 53 Steenwinkel (M. L.) behanger, Raam 322 Steenwinkel (Th.) schoenmaker, Groeneweg 57 Steens Zpnen (wed. G. 1.) geb. van der Does, Oosthaven 38 175 Steinvoort (Gez. van) naaisters, Regentesseplantsoen 5 Sterk (A.) schipper, Heerenstraat 73 Sterk (J.) timmerman, Graaf Florisweg 34 Sterk (P.) tuinman, Steijnkade 14 Sternfeld (B dansonderwijzer, Gouwe 131 Sternfeld (H.) koopman, Gouwe 131 Stigler (C. H.) schipper, Gouwe 173 Stigter (D.) gep. rljksveldwachter, Karnemeiksloot 31 Stigter (wed. Th.) geb. Pinkse, Gouwe 194 Stigter (firma) stoombooldienst op 's Hage,Gouwe 177 155 Stilting (J. H.) korporaal tamboer, Cornelis Ketelstraat 61 Stödel (I.) directeur Israël. Oude Mannen- en Vrouwenhuis, Oosthaven 33 Stok (Ph. J. van der) in galanterieën, Markt 1 Stol (J. H.) kellner, Boelekade 42 Stolk (A.) touwslager, Prins Hendrikstraat 106 Stolk (A.) korenmolenaar. Vest 91 Stolk (J.) melkverkooper, IJssellaan 105 Stolk (J. J.) fabriekswerker, Paradijs 18 Stolk (LVierde Kade 6 Stolk (P. J.) fabriekswerker, Heerenstraat 94 Stolk (W.) schipper, Bogen 3 Stolwijk (A.) timmerman, Jan van der Heijdenstraat 31 Stolwijk (B. C.) koopman, Vest 28 Stolwijk (F.) winkelier, Cornelis Ketelstraat 51 Stolwijk (J.) melkboer Nleuwehaven 104 Stoombootmaatschappij „de Volharding” kantoor Bolwerk 4 1O1 STOOMTIMMERFABRIEK EN HOUTHANDEL „DE MOR GENSTER” (N. V Directeur J. H. de Wilde, Kattensingel 86 tlfeB 126 STOOMVERVERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERIJ „DE RIJZENDE ZON” Fluweelensingel 22 en 23 196

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 132