BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnumnier 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. VEEN Azn. (C. van) Directeur Sociëteit „Ons Genoegen” Van Beverninghlaan 17 327 VEEN Az. (firma C. van) vleeschhouwer, Gouwe 87 t$ó9 48 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. VELDE HALEWIJN (VAN DE) Wijnhandel, kantoor Peperstraat 94 125 BAHLMAW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen. Tapijten. 266 267 7 Verbeek Verbeek Verbeek Verbeek Verbeek Uithol (G) tuinman, Heerenstraat 173 Uittenboogaard (wed. A.) horlogerie en optische artikelen, Oosthaven 4 Uittenbogaard (wed. A.) Waaierstraat 3 Uittenbogaard (J.) horlogemaker, Lange Tiendeweg 19 Uyl (J. den) winkelier. Corns. Ketelstraat 17 Uitendaal (N. C.) borstelmaker, Nieuwehaven 21 Ultee (A.) Gouw'e 236 Urbanus (F. K.) sigarenmaker, Achter de Vischmarkt 70 Utrecht (H. ran) schipper, aan boord Uunen (G. van) pakhuisknecht, Vierde Kade 46 Valckenier de Greeve (H. N.) directeur Goudsche Melkinrichting,Crabethstraat 63 25 Valewink (G. D. C.) cand. notaris, Markt 67 Valk (A. J. van der) sigarenmaker, Raam 330 Valk (B. van der) loodgieter, Turfmarkt 85 Valk (wed. J. van der) geb. van der Maas, Tuinstraat 83 Valk (H. J. van der) smid, Tuinstraat 61 Valk (J. van der) opperman, Nieuwehaven 217 Valk (J. van der) schoenmaker, Geuzenstraat 10 Valk (J.) timmerman, Graaf Florisweg 67 Valk (J. A. van der) loodgieter, Doelestraat 21 Valk (J. W. van der) looiersknecht, Bogen 34 Valk (W. van der) letterzetter, Derde Kade 40 Valk (M.) schipper, Prins Hendrikstraat 96 Valke (T.) püpmaker, Geuzenstraat 25 Veen (A. van) magazijnknecht, Vorstmanstraat 31 Veen (A. van) stukadoor, Vrouwesteeg 11 Veen (wed. B. L. van) in aardappelen, Blauwstraat 8 Veen Jr. (B. L. van) schipper, Blauwstraat 13 Veen (C. van) Gouwe 71 Veen (G. J. P. van) timmerman, Bogen 36 Veen (J. van) timmerman, Turfmarkt 41 Veen (L. van) stalknecht, Derde Kade 23 Veen (L. W.) plateelschilder, Snoystraat 85 Veen (wed. R. van) geb. Verschut Groeneweg 62 Veen (R. van) timmerman, Bockenbergstraat 69 Veen (W. van) rjjks-veeopzichter, Steijnkade 11 Veenendaal (G.) besteller, Peperstraat 84 Veening (A. D.) in dameshoeden, W(jdstraat 12 Veer (E. van der) kistenmaker, Spoorwegstraat 23 Veer J. v. d.) turfschipper, Nonnenwater 2 Veerman (A. G.) houtzager, Vorstmanstraat 4 Veerman (C. N.) magazijnknecht, Ridder van Catsweg 98 Veerman (L.) schoorsteenveger, Korte Tiendeweg 11 Veerman (P.) sigarensorteerder, Fluweelensingel 96 Veerman (R.) koopman, Turfmarkt 54 Veerman (W.) kantoorbediende. Prins Hendrikstraat 8 Vegt (H. v. d.) kantoorbediende, Kleiweg 38 Vegt (J. H. v. d.) schoenmaker, Groenendaal 85 Vegt (S>. van der) apothekeres, Kleiweg 38 Vegten (wed. A. van) geb. van Ejjk, Karnemelksloot 103 Vegten (P. van) voerman, Graaf Florisweg 18 Velde (A. P. van de) werkman, IJsellaan 5 Velde (C. W. van de) wethouder, Veerstal 3 359 Velde (G. F. W. van de) wijnhandelaar, Peperstraat 92 Velde (wed. G. F. van de) geb. v. Gappellen, Westhaven 56 Velden (A. van der) fabriekswerker, Bockenbergstraat 57 Velden (A. B. van der) bakkersknecht, Hoefsteeg 18 Velden (B. J. van) schipper, Bockenbergstraat 37 Velden (I. van der) melkboer, Heerenstraat 48 Velden (J. van der) arbeider, Heerenstraat 46 Velden (J. van der) bouwkundig opzichter, Fluweelensingel 49 Veldt (L. G. A.) kaashandelaar, Krugerlaan 35 310 Veld (J. in ’t) onderwijzer, Lange Tiendeweg 59 Veltman (G.) broodbakker, Raam 240 Velzen (A. J. van) pijpenfabrikant, Nieuwehaven Velzen (C. v.) vischkooper en afslager, Gouwe 52 Velzen (C. J. v.) koffiehuishouder, Gouwe 8 Velzen (H. van) reiziger, Lange Tiendeweg 55 Velzen (J. J. v.) suikerballenbakker, Erasmusstraat 9 Velzen (wed. J. J. v.) geb. Bakker, Gouwe 47 Velzen (J. P. v.) pakhuisknecht, Keizerstraat 27 Velzen (M. v.) suikerballenbakker, Turfmarkt 39 Ven (J. de) boekhandelaar, Wijdstraat 4 Ven (W. de) onderwijzer, Kleiweg 31 Venema (W onderwijzer, IJsellaan 65 Vennik (B.) kapt, sleepboot, Prins Hendrikstraat 58 Vennik (K.) letterzetter, Turfmarkt 88 (A. J. G.) bloemist, Derde Kade 54b (D. A.) timmerman, Graaf van Bloisstraat 18 (H.) grafmaker, Prins Hendrikstraat 3 (H. A.) smid, Markt 3 (J. M.) los werkman, Houtmansplantsoen 13 Verberne (L. J. G.) onderwijzer, Gouwe 152 Verbiest (G.) koopman, Lange Noodgotsteeg 33 Verbjj (G. J.) timmerman, Karnemelksloot 181

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 135