FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmnier 810 Mantels, Japonstotfeu, Tapijten. VERMIJ (P.) in Brandstoffen, Groeneweg 61 Vermjj (W.) stoffeerder, Nieuwehaven 150 BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 810. Mantels, Japonstofien, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 271 270 4! 8 Verhart (A.) kleermaker, Nieuwsteeg 6 Verhart (C.) zadelmaker, Ridder Tan Catsweg 158 Verkerk (H.) bleekersknecht, Ridder van Catsweg 84 Verkerk (J.) koopman, Wilhelmlnastraat 46 Verkerk (J.) jjzerwerker, Achter de Vischmarkt 46 Verkerk (J. D.) chef sigarenfabriek, Turfmarkt 31 Verkerk (J. G.) sigarenmaker, Vlamingstraat 5 Verkerk (J. H.) schoenmaker, Klelwegsteeg li Verkerk (M.) schoenmaker, Turfmarkt 66 Verkerk (N.) zadelmaker, Kleiwegsteeg 8 Verkerk (P.) fabriekswerker, Boomgaardstraat 21 Verkerk (P.) timmerman, Moordsche Tiendeweg 6 Verklei) (C.) scheepmaker, Prins Hendrikstraat 69 Verklei) (C.) houtzager, Bockenbergstraat 27 Verkerk (F. A koopman, Prins Hendrikstraat 57 Verklei) (J.) stoker, Scheltemastraat Verklei) (J. A.) koopman, Vest 8 Verklei) (J J.) kastelein, Bleekerssingel 83 Verklei) (P. C.) machinist, Onder de Boompjes 7 Verkroost (C.) wagenmaker, Groenendaal 81 Verleun (W.) arbeider, Goejanverwelledijk 8 Verlooy (C. R.) corrector, Turfmarkt 102 Vermaes (B.) ambt. S. S., Fluweelensingel 74 Vermeer (J.) tuinder, Hooge Schielandsche Zeedijk 4b Vermeer (L.) metselaar, Groenendaal 31 Vermei) (B.) meubelmaker, P. C. Bothstraat 2 Vermei) (J.) commies ten kantore v. d. gem. ontv. Peperstraat 98 Vermei) (J. L.) broodbakker, Oosthaven 36 Vermejj (L. A.) fabrieksarbeider, Heerenstraat 146 Vermei) (M.) zeilmaker, Achter de Vischmarkt 54 Vermei) (M. A.) banketbakker, Oosthaven 36 Vermejj (firma T.) banket- en broodbakker, Oosthaven 35 en 36 Vermeulen (A.) loopknecht, Cornells Ketelstraat 81 Vermeulen (A. J.) commies rijks bel. Bogen 71 Vermeulen (C.) arbeider, Prins Hendrikstraat 35 Vermeulen (F. S.) fabriekswerker, Snoystraat 1 Vermeulen (J.) pakhuisknecht, Jan Kottensteeg 12 Vermeulen (J.) Derde Kade 45 Vermeulen (J. C.) koopman, Vest 32 Vermeulen (J. W.) huismeester, Oude Mannenhuis, Spieringstraat 2 Vermeulen (K.) spoorwerker, Ridder van Catsweg 156 Vermeulen (L.) touwspinner, Nieuwe Markt 18 Vermeulen (M.) schipper, Korte Noodgotsteeg 7 Vermlj (D.) in brandstoffen, Raam 24 181 Vermjj (L.) schipper, Vlamingstraat 31 Vergoed (J. F. F los werkman, Tuinstraat 22 Vergouw (W.) arbeider, Goudkade 17 Vergunst (B.) koopman, Boomgaardstraat 99 Vergunst (D.) koopman, Graat Florisweg 32 Verhaak (J. J. M.bediende, Kattensingel 16 Verbaar (wed. A. J.) geb. Tier, Nieuwehaven 40 Verhart (C.) pakhuisknecht, Boelekade 243 Verbart (C.) pakhuisknecht, Boelekade 126 Verhart (H.) bleekersknecht, Wilhelmlnastraat 36 Verhart (J.) arbeider, Boomgaardstraat 57 Verhei) (H. J.) bakkersknecht, Achter de Vischmarkt Verhejj (J.) koopman, Boomgaardstraat 77 Verheul (C.) schoenmaker, Nieuwehaven 56 Verheul (G.) landbouwer, Jerusalemstraat 6 Verheul (mej. M.) Turfmarkt 22 Verhoef (A.) melkboer, Spieringstraat 77 Verhoef (A.) melkboer, Zeugstraat 68 Verhoef (wed. A.) geb. Venendaal, Peperstraat 106 Verhoef (C.) verver, Prins Hendrikstraat 108 Verhoef (G.) arbeider, Ridder van Catsweg 178 Verhoef (G.) arbeider, Karnemelksloot 23 Verhoef (H. H.) vleeschhouwer, Lange Tiendeweg 28 tjjlQ 232 Verhoef (J fabriekswerker, Boelekade 219 Verhoef (J. D.) fabriekswerker, Boschweg 31 Verhoef (N. J.j smid, Heerenstraat 74 Verhoef (P. C.) banketbakker, Markt 76 Verhoef (P. P.) schoenmaker, Korte Tiendeweg 8 Verhoef (T.) B. m. Kleiweg 65a Verhoefl (J. A.) confiseur, Hoogstraat 23 129 Verhoek (J.) pjjpmaker, Ridder van Catsweg 50 Verhoeven (C.) fabriekswerker, Kruideniersstraat 9 Verhuist (J. J.) uitgever, Zeugstraat 46 Verjaal (L.) onderwijzer, Gouwe 124 Verkaaik (A.) barbier, Nieuwehaven 120 Verkaaik (A. M.) pakhuisknecht, Nieuwehaven 110 Verkaaik (G.) broodbakker, Spieringstraat 6 Verkaaik (wed. J geb. de Pater, Willens 15b Verkaaik (T.) loodgieter, Oosthaven 8 235 Verkaaik (W.) koopman, Karnemelksloot 7 Verkaik (C varensgezel, Vlamingstraat 8 Verkalk (P.) barbier, Wachtelstraat 6 Verkaik (W.) koopman, Vierde Kade 87 Verkerk (C fabriekswerker, Raam 189

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 137