BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapjjten. 272 273 18 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behanger ij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Verroen (H. J.) zilversmid, Achter de Kerk 2 Verschoor (A.) wisselwachter, S. S., Varkenmarkt 12 Verschoor (C. J.) boekhouder lichtfabrieken, Fluweelensingel 46 Verschoor (W.) schipper, Aaltje Baksteeg 10 Verschut (A. J.) metselaar, Keizerstraat 37 Verschut (C.) koopman en tapper, Vlamingstraat 29 Verschut (M.) hekelaar, Groenendaal 110 Verschut (M.) metselaar, Boomgaardstraat 75 Verschut (W.) winkelbediende, IJsellaan 157 Verschut (W. C.) koopman, Tuinstraat 48 Verschuur (P.) koopman, Vierde Kade 82 Versluis (J.) tuinman, Boomgaardstraat 85 Versnel (J. G.) kleermaker, Jan van der Heijdenstraat 21 Versteeg (G.) schilder, Erasmusstraat 7 Versteeg (J. H.) timmerman, Derde Kade 20 Versteeg (S. J.) schoenmaker, P. C. Bothstraat 12 Versteeg (W. H.) apothekersbediende, Boomgaardstraat 34 Verstoep (B. C.) schilder, Prins Hendrikstraat 98 Verstoep (L.) timmerman, Jan van der Heijdenstraat 30 Verstoep (L.) arbeider, Bogen 63 Verveen (W. P.) koopman, Gouwe 9 Verwaal (H.) houtzagersknecht, Boomgaardstraat 26 Verwaal (P.) spoorwegarbeider, Derde Kade 47 Verweij (A.) bouwman, Graat Florlsweg 59 Verweij (C.) houtdraaier, Boomgaardstraat 82 Verweij (G.) broodbakker, Nieuwehaven 17 Verweij (J. C.) smid, Kleiweg 86 Verweij (J. W.) Markt 33 Verweij (W.) landbouwer, Winterdijk 3 Verwij (G. W.) bakker, Jan van der Heidenstraat 28 Verweerd (A.) sjouwerman, Prinses Julianastraat 32 Verweerd (G.) timmerman, Graat van Bloisstraat 2 Verzelde (J.) machinist, Vorstmanstraat 34 Verzijl (B. A.) boekdrukker, Korte Tiendeweg 1 Verzijl (C. A.) slager, Spieringstraat 87 Verzijl (H. G. J.) drukker, Lange Tiendeweg 37 Verzijl (M. F.) winkelier, Nleuwehaven 112 Verzijl (Dames) Oosthaven 39 Verzijl (M. J.) vleeschhouwer, Kleiweg 36 Vesseur (J. J.) bakkersknecht, Prins Hendrikstraat 51 Versters (A.) klompenmaker, Tuinstraat 67 Vet (E.) machinist, Moordsche Tiendeweg 1 Vetter (J. D.) horlogemaker, Hoogstraat 5 Vingerling (A.) houthandelaar, Crabethstraat 57 Vingerling Zonen, A.) houthandel Karnemelksloot 86 65 stoomkrjjtmaalderij, Turfsingel 55 121 Vingerling (P. A houthandelaar, Krugerlaan 37 65 Vingerling (S.) koopman, Van Beverninghlaan 34 VIRULY Co (firma T. P.) Zeepfabriek, Buurtje 2 en 4127 Vis (mej. A. E.) Crabethstraat 19 Vis (C.) Gouwe 180 Vis (K.) koopman, Raam 258 Vis (W.) vervener, Krugerlaan 55 Visscher (H.) koopman, Nonnenwater 6 Visser (C.) timmerman, Graaf van Bloisstraat 20 Visser (C. de) gep. Ie luit, der infJan van der Heijdenstraat 22 Visser (C. J.) klerk belastingen, Wijdstraat 41 Visser (G.) plateelschilder, Vlamingstraat 7 Visser (mej. G. S. de) Crabethstraat 21 Visser (1.) zeilmaker, Wachtelstraat 21 Visser (J.) godsdienstonderwijzer, Bleekerssingel 67 Visser (L.) scheepmaker, Zwarteweg 4 Visser (P. de) schipper, Raam 374 Visser (W. de) koopman in pleisters, St. Anthoniestraat 25 Vlaardingen (B. van) tuinman, Eerste Kade 8 Vlaardingen (H. van) scheepmaker, Hooge Schielandsche Zeedijk 7 t$a9 156 Vlaardingen (J. van) scheepmaker, Hooge Schielandsche Zeedijk 1 Vlaardingen (M. van) naaister, Gouwe 226 Vlaardingen (Gez. van) naaisters, Houtmansgracht 9 Vlaardingen (S. van) touwslager, Heerenstraat 136 Vlaardingen (T. van) fabriekswerken, Karnemelksloot 93 Vlag (J.) Regentesseplantsoen 4 Vlieger (J. de) meubelmaker, Groeneweg 79 Vliet (A. van) sjouwerman, Goejanverwelledijk 6 Vliet (A. van) touwslager, Adriaan Vlackstraat 6 Vliet (A. van) smid. Boschweg 6 Vliet (A. van) fabriekswerken, Vorstmanstraat 55 Vliet (A. J. van) tuinman, Karnemelksloot 188 Vliet (B. van) opperman, Speldenmakersteeg 8 Vliet (C. van) broodslijter, Lange Dwarsstraat 11 Vliet (C. van) arbeider, Karnemelksloot 124 Vliet (C. van) stoker, Boelekade 211 Vliet (C. van) koopman, Graaf Florisweg 55 Vliet (C. van) koftiehuishouder, Markt 45 Vliet (C. van) Onder de Boompjes 5 Vliet (C. van) grutter, Lange Tiendeweg 75 Vliet C. van) broodbakker, Wilhelminastraat 33 Vliet (D. van) groonlenboer, Naajjerstraat 15 Vliet (wed. D. van) broodbakkerij, Groenendaal 32

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 138