p. J. Wed. 6.6RAVE5TEIJN BERTELS, 61 a KLEIUJEB 61 KLEIWEG I DECoFatiESchildEF. Huis- En BehangEFij en StoffEEFdEFij. BOUUJE 40, bij ds Uischmarkt. HaNöEU ifl Droge en bereide Verfuiaren, Vernissen, Standoliën Borstelouerk in soorten. BAH1HAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. en aanverwante Artikelen. 22 No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN EVEN NUMMERS. I 1 4 8 10 14 10 18 SO 24 26 28 32 34 38 64 66 68 74 76 80 82 84 87 89 90 94 96 100 102 116 118 120 122 124 132 86 88 1 3 5 7 9 11 13 15 21 23 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 65 67 69 71 75 77 79 81 83 85 87 89 44 46 48 50 52 54 58 60 62 91 93 95 97 99 59 61 63 65 69 71 73 81 83 85 R. J. Vujjk, broodbakker Wed. M. J. de Gidts—Bouwmeester W. F. C. de Lange Wendels A. M. Dekker, paardenslachter P. Blazer, tabakshandelaar F. van Eekelen, commies bij 's Rijks bel. H. L. Klingen, kleermaker Baartje Sanders erf J. de Jong, koopman Wed. van Bochove—Teepe, dir. crèche Firma W. F. de Jong, ververij L. Begeer, winkelier H. W. B. Michgelsen, smid A. Husselson C. van Tongerloo, winkelier C. J. van Straaten, in sigaren G. Belt, siroopwatelbakker M. Boegbeim, in fruit C. van den Berg, horlogemaker J. Buurman, logementhouder A. G de Leeuw, slager K. Wessels, boekbinder D. van den Berg, barbier J. Bosman, zetkastelein Wed. D. van Vliet, broodbakkerij W. van Dort, in garen en band S. van Creveld, vieeschhouwer Wed. S van Creveld—van Meer J. van de Putte, hoofd eener school J. M. Palsgraaf, electricien School voor Ctir. Nat. Onderwijs W. K. Schullng, barbier A. M. Ardon, schilder S. Kahn D. A. Mulder, wijnhandel. C. van Djjk, winkelier M. Dekker, winkelier J. J. Burgert W. C. van Oei, broodbakker B. Hoogerwaard, timmerman N. C. M. Koch, klerk P. en T. Wed. J. G. Moermande Jong P. de Mol E, C. van der Klejj, winkelier J. H. van Let, fruit en groenten D. Davidson, koopman Groeneweg. ONEVEN NUMMERS. Wed. K. Teeuwen—Laforce Ca. Roepers W. Janssen, kleermaker J. A. Roepers, schoenmaker Wed. G. v. d. Kleijn—van Riemsbergen Wed. J. L. Cats—Witstyn C. Breedjjk, huidenzouter P. J. Revet, werkman A. Appel, kistenmaker J. C. Overkamp, behanger le Burgerschool voor Jongens J. Slop, hoofd der le burgersch. v. jongens W. F. Meijer, opzichter werkinrichting R. van Schalk, arbeider J. Wejjman, metaaldraaier, D. van der Kist, sigarenmaker A. Weggen, visscber A. van Tjjn, dansonderwijzer J. Spoor, vieeschhouwer J. Oudjjk S. Koot, heihaas J. J. A. Fratacolla, kleermaker L. Koot, timmerman J. de Pater, sigarenmaker A. Verstoep, arbeider Th. Steenwinkel, schoenmaker S. Bruijniks, tapper Wed. P. Vermij, koopvrouw in turf T. Knor, werkman bij de waterleiding Wed. C. Vergeer—Schoenmaker D. Furrer, baggerman J. J. van der Wouden, bouwman R. C- de Bruin, melkboer Wed. C. Boere—de Gilde J. de Vlieger, meubelmaker N. Melchert, los werkman Wed. D. J. Maskamp—de Jong Wed. C. Speksnijder—Oskam J. van der Stam, sigarenmaker H. Lugthart, sigarenmaker W. A. Kaars, spekslager H. J. van Schalen, behanger en stoff. A. Boot, houtdraaier P. Boot, houtdraaier B. Alphenaar, colporteur J Horneman, koopman Wed. P. P. de Kwant—Zwartjes C. Verkroost, wagenmaker Kaaspakhuis firma Knoors Co. J. H. van der Vegt, schoenmaker Wed. A. Sliedrecht—Hardenbol Wed. S. Elshout de Quant, in aardappelen G. van Dam, kleermaker J. J. Maree, smid H. van Bokkem, matrassenmaker N. Bruyniks, smid M. T. L. de Jong, stoffeerder S. Seijffers, koopman J. van der Post, spekslager 101 J. Streefkerk 103 W. van Bokkem, vieeschhouwer 105 Wed. N v. d. Pool—van Heek 107 W. L. J. van Kersbergen, colporteur .FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 13