BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstofien, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstofien, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOD DA. TELEFOON 47 Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 278 279 Weüden (A. 4 Weijden (D. der) behanger, Karnemelksloot 64 15 44 58 WIJNGAARDEN (Wed. H. VAN) in Wijnen en Bieren, Korte Tiendeweg 12 Wijngaarden (H. P. van) coiffeur, Kleiweg 77 Wijngaarden (H. S. van) onderwijzeres, Korte Tiendeweg IS Wijngaarden (J. van) koopman, P. C. Bothstraat 29 Wijngaarden (J. J. van) Jan van der Heijdenstraat 95 Wijngaarden (J. J. van) wisselwachter S. S. Graaf van Bloystraat 11 Wijngaarden (P. van) touwspinner, Bockenbergstraat 6t Wijngaarden (S. van) winkelchet, Spieringstraat 81 Wijnhof (H.) fabriekswerker, Gouwe 59 Wijnhof! (A.) touwslager, Van Strjjenstraat 6 Wijnhof! (G.) touwslager, Heerenstraat 133 Wijs (A. de) fabriekswerker, Bockenbergstraat 3S der) wagenmaker, Nleuwsteeg 7 Weil (F.) gemeentebode Welzenis (G. C. van) scheepmaker, Heerenstraat Welzenis (G. G. van) scheepmaker, Muilepoort Welzenis (M. van) scheepmaker, Boschweg Welzenis (T. van) stoker, Heerenstraat 8 Welzenis (W. van) arbeider, Eerste Kade 3 Wennekers (J. P, C.) serg. maj. infan., Stegnkade 5 Werf (E. v. d.) plateelschilder, Westhaven 24 Werk (J. de) fabriekswerker, Wachtelstraat 8 Werken (J. H. v. d tapper, Blauwstraat 2 Werkhooven (A. J. van) smid, Komijnsteeg 6t Werkhooven (A J. van) fabriekswerker, Snoystraat Werkhooven (A. T. van) koopman, Boelekade 65 Werkhooven (F. X. van) smid, Keizerstraat 46 Werkhoven (mej. M. M. C. van Bleekerssingel 30 Werkhooven(P.J.K.van)comm N.V. reederij De IJsel, Nieuwe Veerstalil Werkhooven (S. L. van) smid, Houtenstraat 15 Werkhooven (W. van) sigarenmaker, Walesteeg tl Werning (H. G.) in dames modeartikelen, Markt 47 Wernink (mej. C. J. M.) Bleekerssingel 22 Wernink (W.) fabrikant, Bleekerssingel 21 Werve (B. H. van de) deurwaarder, Katlensingel 93 Wesseling (P. J.) onderwijzer, Krugerlaan 95 Wessels (K.) boekbinder, Groenendaal 24 357 Wessels Boer (R.) rijksontvanger, Crabethstraat 7 Westerhuis (J. B.) kleermaker, Boelekade 114 Westerman (C. W.) kaashandelaar, Kleiweg 118 Westerman (J. C.) arbeider, Karnemelksloot 167 Westrienen (M. van) leeraar H. B. S. en gymn., Bleekerssingel 31 W'ethmar (F. P.) insp. dir. bel., Crabetbstraat 3 Wetter (H. J.) koetsier, Molenwerf 6a Weurman (C. J.) bankwerker, Snoystraat 71 Weurman (F. H.) stalhouder, Peperstraat 60 Weurman Jr. (F. H.) electricien, Peperstraat Wever (J. J.) bakker, Kleiweg 50 FIRMA B DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor inboedels. Wichen (P. J. van) kaashandelaar, Gouwe 62 263 Wielders (A. F.) reiziger, Korte Dwarsstraat 10 Wlentjes (G.) winkelier, Lange Tiendeweg 44 Wiers (A. M verlakker, Keizerstraat 32 Wiers (H.) verlakker, Heerenstraat 108 Wieser (A.) touwslager, Jan Kottensteeg 3 Wieser (J.) blikslager, Heerenstraat 11. Wieten (G.) stuurman, Hoefsteeg 9 Wiezer (C.) fabriekswerker, Spieringstraat 139 Wiezer (G winkelier, Vlamingstraat 17 Wiezer (H.) fabriekswerker, Vlamingstraat 4 Wiezer (H.) kuiper, Snoystraat 103 Wiezer (J.) fabriekswerker, Wllhelminastraat 70 Wiezer (J Hpüpmaker, Baanstraat 33 Wiezer (M. J.) bleekersknecht, Raam t93 Wijk (D. van) kruidenier, Veerstal 92 Wijk (F. J. van) metselaar, Jan van der Heijdenstraat 10 Wijk (G. van) arbeider telegrafist, P. C. Bothstraat 2 Wük (J. van) grossier in kol. waren, Keizerstraat 42 291 Wijk (wed. J. A. van) geb. Schouten, Westhaven 55 Wijk (J. J. van) pakhuisknecht, Keizerstraat 35 Wük (L van) bierbrouwer, Wlnterdük 7 Wük (L. van) Raam 124 Wük (P. J van) bleekersknecht, Derde Kade 54 Wük (W. van) stadstuinbaas, P. C. Bothstraat 20 Wük van Lange (Mej. J. CMarkt 7t Wükhuizen (J.) magazünknecht, Boelekade 84 Wijnbergen (A. van) koopman, Fluweelensingel 73 Wü'nands (A. J.) journalist, Lange Tiendeweg 98 Wijnen (M. J. van) conducteur S. S., Vüverstraat 6 Wüngaarden (C. J. van) pakhuisknecht, Heerenstraat 155 Wüngaarden (C. M. van) in wünen en bieren, Korte Tiendeweg 12 Weüde (H. van der) arbeider S S. Vrouwesteeg 24 Weüden (A. van der) wagenmaker, Nleuwsteeg 7 Weüden (C. van der) boterwerker, Vrouwevestesteeg Weüden (D. van der) behanger, Karnemelksloot 64 Weüer (wed. J. P.geb. van Trotsenburg, Kleiweg 85 Weüer (P.) apotheker, Gouwe 135 37 weüers (M.) kuiper, Ridder van Catsweg 170 Weijman (A. A.) Vorstmanstraat 38 Weüman (J.) pottendraaier, Turfsingel 7 Weüman (J.) metaaldraaier, Groeneweg 35 en marktmeester, Punt t _t 159 12 20

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 141