N.V. DRUKKERIJ KOCH KNUTTEL GOUDA drukwerk DRIE- BA1ILMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310, Mantels, Japonstofien, Tapijten. SPECIALE INRICHTING VOOR EN VIERKLEURENDRUK FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. I, 7h VRAAGT PRIJSOPGAVE EN MODELLEN UITGAVE VAN HET GOUDSCHE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMLIGGENDE GEMEENTEN HET GOEDKOOPST EN SOLIEDST ADRES TOT HET VERVAARDIGEN VAN KEURIG a8o H, KANTOOR TURFMARKT 102 TELEFOON INTERC. No. 14 FABRIEK: NIEUWEHAVEN 193 1 Wjjs (G. de) kleermaker, Spieringstraat 153 Wijs (W. de) kleermaker, Groenendaal 29 Wijst (H. J. W. van der) gep. conducteur der artillerie, Gouwe 13 Wilde (A. de) kantoorbediende, Oosthaven 26 Wilde (A. de) architect, Hoogstraat 4 WILDE (J. H. DE) Aannemer, Directeur der Stoomtimmer- fabriek en Houthandel „De Morgenster” Kattensingel 85 i^Ég 126 Wildenburg (C. H.) timmerman, Turfmarkt 57 Wildenburg (F. H.) broodbakker, Lange Tiendeweg 96 Wildenburg (J. F.) barbier, Doelenstraat 10 Wildschut (J.) koopman, Karnemelksloot 183 Wildschut (J.) touwslager, Nieuwehaven 111 Wildschut (J.) fabriekswerken, Nieuwehaven 219 Wildschut (P.) kaashandelaar, Molenwerf 22 Wildschut (P.) scheepmaker, Vorstmanstraat 42 Wildschut (W.) pijpmaker Kuiperstraat 10 Wilgen (K. van) sigarenmaker, IJssellaan 95 Willemsen (A.) zetkastelein, Oosthaven 18 Willemse (C. J.) tabakskerver, Adriaan Vlackstraat 3 Willemse (G.) fabriekswerken, Boomgaardstraat 74 Willemse (H.) heien, Vierde Kade 4 Willemsen (M.) bloemist, Graaf Florisweg 12 Willemse (P. A.) bleekersknecht, Karnemelksloot 132 Willemse (T.) stadswerkman, Vierde Kade 55 Willemse (W. F.) schipper, Cornells Ketelstraat 75 Willemse (W. F.) schipper, Boschweg 16 Wilier (J. H. W.) pakhuisknecht, Erasmusstraat 11 Willers (A.) onderwijzer, Houtmansgracht 15 Willigen (A. G. van) fabriekswerken, Karnemelksloot 153 Willigen (C. van) bakkersknecht, Lemdulsteeg 26 Willigen (wed. C. D. van) Blauwstraat 19 Wilgen (C. G. van) verver, Nieuwehaven 102 Willigen (E. C. van) koopman, Raam 198 Willigen (G. J. van) tuinman, Eerste Kade 5 Willigen (J. van) blikslager, Geertje den Bultsteeg 2 Willigen (P. G. van) timmerman, Prins Hendrikstraat 15 Wiltenburg (J.) fabriekswerker, Komijnsteeg 30 Wiltenburg (L. A.) metselaar, Raam 29 Wiltenburg (L. A.) pakhuisknecht, Baanstraat 7 Wiltenburg (T. C.) mandenmaker, Boschweg 3 Wiltenburg (W. F.) verver, Raam 130 Winde (L. van der) werkman, Nieuwehaven 88 Winden (G. van der) arbeider, Karnemelksloot 81 Winden (J. van der) smid, Boelekade 49

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 142