BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 283 282 31 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. i Wouden (H. van der) koekbakker, Kleiweg 6 Wouden (J. J. van der) bouwman, Groeneweg 71 Wouden (N. H. van der) pakhuisknecht, Houtniansplantsoem Wouden (N. J. van der) koekbakker, St. Anthoniestraat 23 Woudenberg (G.) Willens 28a W'oudenberg (J) koffiehuishouder, Markt 39 59 Woudenberg (T.) agent van politie, Heerenstraat 47 Wout (A.) Kuiperstraat 18 Wout (J. G.) kleermaker, Nieuwehaven 342 Wulff (J. F. T.) blikslager, Korte Noodgotsteeg 6 Wulflraat (C. G.) B. M. besteller, Rotterdamsche Veer 3 Wulllraat (LI.) meubelmaker, Nieuwe Markt 35 Wuyster (wed. J.) geb. Privé, Kattensingel 31 Xanten (A. J. van) kaaskooper, Gouwe 151 Xanten (G. R. A. van) schipper, Gouwe 131 303 Xanten (wed. Th. C. van) Gouwe 131 Ypelaar (A.) sleepersknecht, Varkenmarkt 11 Ypelaar (G.) loodgieter, Boomgaardstraat 53 Ypelaar (wed. J.) geb. van Steel, Fluweelensingel 69 Ypelaar (J.) koekbakker, Lombardsteeg 10 ZAAL (T.) koek- en banketbakker, Markt 32 en Turfmarkt 73 $■9 216 Zaan (A. van der) kuiper, Baanstraat 25 Zandijk (F.) tabriekswerker, Jan Philipsweg 7 Zandjjk (g.) kuiper, Houtmansplantsoen 12 Zandijk (H.) metselaar, Boomgaardstraat 73 Zandjjk (H. W.) touwspinner, Heerenstraat 114 Zandvoort (A.) koopman, Keizerstraat 33 Zandvoort (H.) in verfwaren enz Wjjdstraat 23 Zandvoort (K.) koopman, Groenendaal 3 Zandvoort (R.) in verfwaren, borstelwerk enz., Nieuwenhaven 234 ZANEN (W. J. VAN) photograaf, Westhaven 20 188 Zanten (J. A. van) tuinder, P. C. Bothstraat 80 Zanten (J. A. van) tuinder, Ridder van Catsweg 33 Zanten (J. G. van) onderwijzer, Gouwe 12 Zanten (D. van) tuinder, P. C. Bothstraat 72 Zappejj (C.) tabriekswerker, Bockenbergstraat 39 Zeeman (C. J. )leeraar Ambachtschool, Groenendaal 10 ZEEPFABRIEK „DE HAMER” voorheen T. P. Viruly Co. Buurtje 2 en 4 127 Zeeuw (A. H. de) kantoorbediende, Nieuwehaven 346 Zeeuw (J. van der) sagomaker, Bockenbergstraat 17 Zeeuw (J. T.) sigarenmaker, Heerenstraat 127 Zeeuw (M. de) naaister, Keizerstraat 81 Zeeuw (S. A. de) banketbakker, Turfsingel 89 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Winden (J. van der) machinist, Ridder van Catsweg 57 Winden (J. van der) houtzager, Spoorstraat 25 Winden (P. van der) varensgezel, Vierde Kade 33 Wingerden (C. van) metselaar, Keizerstraat 56 Wingerden (G. J. van) metselaar, Ridder van Catsweg 3 Wingerden (J. van) metselaar, Usellaan 83 Wingerden (J. G. van) bakker, Graaf van Bloisstraat 25 Wingerden (K. van) Kattensingel 32 Wingerden (L. var.) metselaar, Nieuwehaven 237a Winkel (H.) brieven- en telegrambesteller, Usellaan 123 Winkeliersvereniging (Goudscbe) Bureau van Invordering, Spieringstraat 83 199 Winterberg (A.) reiziger, Ussellaan 104 Wisbrun Liflmann in damesartlkelen, Markt 30 Wisman (K. F.) koetsier, Heerenstraat 20 Wissing (S. H.) opzichter, Lange Tiendeweg 71 Wit (A. de) koekbakker, Boomgaardstraat 100 Wit (A. de) timmerman, Boschweg 43 Wit (D. de) landbouwer, Lazaruskade 10 Wit (J. de) timmerman, Vest 103 Wit (J. de) smid Graaf Florisweg 14 Wit (M. de) kantoorbediende, Bockenbergstraat I Wit (M. de) Achter de Vlschmarkt 46 Wit (P. de) spekslager, Nieuwehaven 258 Wit (S. de) arbeider, Drapiersteeg 36 Wit (Simon de) in kruidenierswaren, Markt 21 Wittenboer (J. van den) sjouwerman, Raam 188 Woensel (J. van der) stukadoor, Achter de Vischmarkt 80 Woerlee (A.) Prins Hendrikstraat 119 Woerlee J.) timmerman, Snoystraat 67 Woerlee (J. W.) timmerman, Prins Hendrikstraat 117 Woerlee (P. H.) bediende, Jeruzalemstraat 1 Woerlee (W. B.) meubelmaker, Regentessenplantsoen 3 Wolf (A. H. van der) slager, Kleiweg 78 Wolf (H. H. van der) spekslager Kleiweg 54 Wolf (J. van der) fouragehandelaar, Graat Florisweg 40 Wolf (K. van der) winkelier, Boomgaardstraat 52 Wolf (L. van der) bode begrafenisfonds. Crabethstraat 48 Wolf (N. van der) grondwerker, Boelekade 162 Wolf (P. J. van der) bode begrafenisfonds, Crabethstraat 48 Wolff (D. de) koopman, Karnemelksloot 26 Wolff (wed.) Markt 64 Wolfl Co. (Joh.) technische gummi- en electrische artikelen, Kattensingel 80 257 Wolters (M.) sigarenmaker, Usellaan 77 Wortman (H.) stadsomroeper en concierge, Groeneweg 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 143