BAHLMAAV Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnunimer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 284 285 van Bloisstraat 30 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. Zegers (D.) houtzager, Boomgaardstraat 112 Zegers (G.) Keizerstraat 63 Zegers (Gez.) Westhaven 18 Zegers (3.) depothouder, Dubbelebuurt 10 Zegveld (A.) smid Nieuwehaven 354 Zegveld (B.) koster R. C. Kerk, Gouwe 13 Zeldenrijch (H.) koetsier, Komijnsteeg 46 Zelm (H. J. van) melk, boter en kaas, Wijdstraat 41 Zeltenreich (wed. W. J.) Bogen 59 Zeltenreich (W. J.) koopman, Bogen 50 Zeldenrjjk (A.) sigarensorteerder, Groeneweg 53 Zeper (J.) insp. registratie, Regentesseplantsoen 17 Zevenhoven (L. van) wagenmaker. Spoorstraat 6b 269 Zeverboom (J. J.) kleermaker, Graaf van Bloistraat 22 Zeverboom (J. J.) fabriekswerker, Geuzenstraat 31 Zeverboom (W.) pakhuisknecht, Jan van der Hejjdenslraat 19 Zielhorst (C. A. F.) sigarenmaker, IJsellaan 47 Zielstra (J.) drogist, Westhaven 3 Zijdeman (L.) houtdraaler, Graaf Florisweg 42 Zijl (A. van) magazijnknecht, Karnemelksloot 9 Zjjlstra (J.) schipper, Prins Hendrikstraat 83 Zjjlstra (J. J.) schipper, Boschweg 10 Zijnen (wed. G. J. Steens) geb. van der Does, Oosthaven 38 115 Zoet (A. J. F.) barbier, St. Anthoniestraat 18 Zonneveld (P. van) letterzetter, Adriaan Vlackstraat 8 Zonneveld (firma J. van) schoen- en laarzenmagazijn, Lange Tiendeweg 3 Zorg (L.) blikslager, Nieuwehaven 68 Zorg (L. H.) fabriekswerker, Heerenstraat 72 Zorg (W.) brievenbesteller, Erasmusstraat 8 Zouwen (J. van der) werkman, Veerstraat 10 Zuidam (C.) winkelier, Kattensingel 78 Zuidam (H. A.) bakker, Boelekade 120 Zuidam (M.) kleermaker, Cornells Ketelstraat 11 Zuidervliet (A.) werkman, Vlamingstraat 43 Zuijdam (J. M.) onderwijzer, Turfmarkt 30 Zuijdam (wed. D.) geb. Kastelein, Turfmarkt 30 Zuijdam (W.) leeraar 11. B. S., Crabetbstraal 75 Zujjdveld (J. C. H.) timmerman, Prins Hendrikstraat 46 Zuijdveld (J. J.) postbode, Walesteeg 15 Zuüdveld (N. P.) sluiswachter, Korte Dwarsstraat 4 Zujjdveld (T. J.) timmerman, Achter de Vischmarkt 25 Zuijlen (G. van) pianist en in bruiloftsartikelen. Groenendaal 13 Zuijlen (J. R. van) borstelmaker, Groenendaal 13 Zutphen (C. H. van) kapper, Lange Tiendeweg 32 Zutphen (J. van) kantoorbediende, Kattensingel 7 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Zutphen (W. K. van) muziekonderwijzer, Gouwe 26 ZWAANEVELD (E. A.) Accountant, Fluweelensingel 40 167 Zwalm (H. van der) commissiekooper, Wachtelstraat 7 Zwalm (J. N. van der) smid, Graaf van Bloisstraat 5 Zwaluw (J. J. van der) schoenmaker, Bogen 27 Zwan (N. van der) koopman, Hoogstraat 21 316 Zwanenburg (C.) koster R. C. kerk, Nieuwehaven 19 Zwanenburg (H.) sigarenmaker, P. C. Botbstraat 1 Zwart (mej. M. M.) geb. Mulder, Stejjnkade 4 Zwartjes (mej. M. H.) Groenendaal 73 Zwarts (W. F.) IJsellaan 161 Zwanenburg (A.) kaashandelaar, Graaf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 144