pl isch RegistEF dEF fiduEFiEntiËn. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonsto&en, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 287 286 I Bladz. Bladz. Drogist. Kaarsenfabriek. 253 Anton Coops Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek 45 Bladz. Bladz. Kaas. pag. 4 omslag Goudscbe Melkinrichting 221 Kachels en Fornuizen. 269 263 281 253 141 169 145 49 269 141 33 29 Luxe Artikelen. 183 17 55 29 93 183 209 73 177 253 2 231 73 151 135 205 221 205 93 Biljartfabriek. Firma H A. Diestelhorst Bioscoop enz. Bioscoop Salon „Gouda Vooruit” 65 247 173 145 119 17 225 Costumes. Bahlmann Co., Gez. Michael D. Samsom Houthandel. Jan de Jong Zoon Huishoudelijke Artikelen. P. Rond Pz. Th. Schmidt 253 109 237 81 97 183 183 269 105 23 172 Japonstoffen. Bahlmann Co., Gez Michael D. Samsom Kassiers Wed. Knox Dortland Kleermakers. De Kleine Winst 205 221 9 113 10» 105 241 215 Corsetten en Witgoederen. Mej. Kromhout Huisschilders. P. J. Bertels A Hollander Bedrjjfskleeding. De Kleine Winst Aardewerkfabrieken. Firma P. Goedewaagen en Zoon Corns. Jonker Zoon Brandstoffen. S. D. Boon Co A. Jonker Zonen P. Vermjj Bouwmaterialen. A. Jonker Zonen Boekhandel. J. T. Swartsenburg Boekdrukkers. N. V. Drukkerij v/b Kocb Knuttel Electriciens. P. D. Muylwjjk Polak Co. Koffie en Thee. Van de Garde Vrijlandt Firma M. J. Kamphuizen Landbouwgereedschappen. P. Rond Pz Leeraars in het Boekhouden. A. de Goederen Lzn E. A. Zwaaneveld A. Quant Th. Schmidt Broodbakkerij. G. J. Goedewaagen Chemische Wasscherp. Stoomververü en Chemische Wasseherij ,.De Rijzende Zon” Confiseurs, Koek- en Banketbakkers. J. Hombrink T. Zaal Azn. onderaan de pagina’s. 33 215 193 P. Rond Pz., Kantoor-,School- enTeekenbehoeften. A. Quant109 J. T. Swartsenburg109 onderaan de pagina’s. 33 215 en Makelaars in Effecten. 231 Bloemisten. S. den Hertog W. L. Immink Beschuitbakkerij G. J. Goedewaagen Bierhandelaars. Wed. H. Tan Wijngaarden Accountants. A. de Goederen Lzn E. A. Zwaaneveld Agenten van Verzekering- Maatschappjj en. J. B. Biezenaar Jzn Mr. D. N. Brouwer D. Hoogendjjk J. P. Kasteleijn Wed. Knox Dortland C. J. M. Kroon J. A. J. Mastink J. J. A. Montijn Azijnfabriek. H. J. C. Rietveld Machinefabrieken. J. G. Hupkes Cz P. D. Muylwijk Magazijn van Aardewerk. Corn. Jonker Zoon Fabrieken v. Aardappelmeel, Sago enz. De Goudsche Stroopfabriek 33 Foto-Artikelen. Anton Coops J. T. Swartsenburg Fotografen. Th. de Kruijs Gasornamenten, Gasgloeilicht enz. N. S. Polak pag. 3 omslag. Gedistilleerd en Likeuren. Henri Duynstee Firma C Lourens Roest van Limburg Co. Van de Velde Halewjjn Wed. H. van Wijngaarden Hoeden (Dames). Gez. Michaël 215 pag. 3 omslag. Expediteurs. Boon Co. Behangerij en Stoffeerderij. Bahlmann Co., onderaan de pagina’s. Wed. G. Gravesteijn23 Firma B. de Jong, bovenaan de pagina’s. H. J. van Schalen G. de Raadt pag. 2 omslag. H. J. Vonk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 145