BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Ja ponst oliën, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behanger ij, Stoffeerderij. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 288 a8g Bladz. Bladz. Bladz. Bladz. Vleeschhouwers. Manufacturen. rug omslag J. van Dam 167 87 177 Timmerman. D. Hoogendoorn Pzn. 63 9 141 247 221 113 189 87 49 Ijzerwaren. 23 P. Rond Pz. 193 Zeep. Co. 61 199 183 17 263 G. de Raadt 199 205 125 97 49 103 209 103 49 29 Roomboter. Goudsche Melkinrichting Nieuwe Goudsche Melkinrichting Coöp. Melkinrichting „Ons Ideaal” Schoenmakerij. J. G. Hupkes Cz. P. D. Muylwjjk P. Rond Pz. 24t 215 269 172 145 119 29 125 17 225 Wijnhandel. Henry Duynstee Firma C. Lourens Roest van Limburg Co. Van de Velde Halewjjn Wed. H. van Wijngaarden Wol en Sajet. J. D. Bonneur 237 81 215 183 183 93 29 87 9 Bahlmann Co. D. Samsom Bahlmann Co Gebr. de Raadt D. Samsom Mode-Artikelen. J. D. Bonneur Gez. S. S. van Dantzig Naaimachines. J. D. Bonneur A. Lowenstein Ondergoederen (Wollen). Mej. Kromhout Gez. S. S. van Dantzig Orgels. Gabry Zonen Pakkisten. Jan de Jong Zoon Parapluiefabriek L. Martinot Co Sigarenfabriek. i Firma C. G. van der Post Sigarenhandel. van de Garde Vrjjlandt Smeden. Steenkolenhandelaars. S. D. Boon Co A. Jonker Zonen P. Vermjj pag. 4 omslag 39 129 Verfwaren, Vensterglas. P. J. Bertels Tuiniers. S. den Hertog W. L. Immink Theehandel. Firma M. J. Kamphuizen Technisch Bureau. J. H. de Wilde Waterleiding Artikelen. N. S. Polakpag. 3 omslag P. Rond Pz. W erkmansgoederen. De Kleine Winst J. W. Brakel J. Schinkel W. van der Steen Firma C. van Veen Azn. Timmerfabriek (Stoom). J. H. de Wilde Mantels. onderaan de pagina’s. 215 onderaan de pagina’s. 113 215 Piano’s. Gabry Zonen Pjjpenfabriek. P. Goedewaagen Zoon Plateelbakkerij. Plateelbakkerij „Zuid-Holland Melkproducten. Goudsche Melkinrichting Nieuwe Goudsche Melkinrichting Coöp. Melkinrichting „Ons Ideaal” Meubelhandel. Firma H. A. Diestelhorst G. de Raadt pag. 2 omslag Stoombootdienst. Stoombootreederij „de IJsel” pag. 1 omslag Stoomververjj en Chemische Wasscherjj. „De Rijzende Zon” Stoomzuivering van Bedden en Matrassen. pag. 2 omslag Suikerballenfabriek. G. J. Goedewaagen Firma Pieter Broer Suikerwerkenfabriek. Firma Pieter Broer Tapijten. Bahlmann Co., onderaan de pagina’s Firma B. de Jong H. J. van Schalen H. J. Vonk Sociëteit. Sociëteit „Ons Genoegen” Spekslager. W. van der Steen pag. 4 omslag 39 129 bovenaan de pagina’s 257 55 V erhuizingen. Firma B. de Jong, bovenaan de pagina’s H. J. van Schalen257 Stoom-Zeepziederü voorh. T. P. Vlruly H. J. Vonk55

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 146