IHHOUD. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tabijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 290 Bedrijven en Beroepen (Lijst van) Belastingen (Gemeente) (Rijks) Bladz. 139 84 92 77 85 126 78 82 94 84 86 83 82 83 99 95 3 96 78 79 80 94 84 154 94 88 92 95 85 130 126 5 72 99 4 122 122 122 Bevolking Brandweer Bijzondere lokalen Commissaris der Koningin Dageljjksch Bestuur Garnizoen Gemeente Instellingen Gemeentelijke Betrekkingen Gemeentelijken Commission Gemeenteraad Gemeentewerken Genootschappen Gezondheidsraad en -Commissie Kalender Kerkgenootschappen Kiesdistricten van Gouda Kiesdistrict Tweede Kamer Prov. Staten Landweer Lichtfabrieken Naamlijst (alphab.) Ingezetenen Nationale Militie Onderwijs Onderwijzers Speciale vakken Ongevallenwet Politie Posterijen en Telegrafie Publieke Lokalen Straatnamen (alphab.) met de inwoners en haar ligging Vereenigingen Verjaardagen Kon. Huis Verzekering Maatschappijen Waarborg Ziekenfondsen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 147