I BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapgten. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnnmmer 210. Mantels, Japonstoffen. Tapijten. 27 26 namen en beroepen. No. NAMEN en beroepen. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. 2 4 6 1 3 14 22 24 i 4 19 21 23 18 20 5 7 9 11 13 15 17 2 4 6 8 10 12 15 17 19 21 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 31 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 23 24 23 25 27 29 31 1 3 5 9 11 13 1 3 7 3 5 7 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25 26 27 28 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49 50 52 53 54 55 56 58 59 4 Hentniansplantsoen. H. v. d. Ben, reiziger Wed. Z. B. A. Cornelissen—v. d. Voorst Wed. J. Ernst—Stoppelenburg P. van Reede, magazünknecht D. van Oosterum, los werkman A. Burghoorn, fabriekswerken N. H. van der Wouden, pakhuisknecht A. van Hoorn, werkman J. Soet, los werkman J. van Roon, fabriekswerker G. Zandijk, kuiper J. M. Verbeek, los werkman L. de Jong, fabriekswerker D. M. Boot, los werkman W. Meilof, schipper Chr. van Leeuwen, tabakskerver W. Kwinkelenberg, houtzager Ph. den Hertog, fabriekswerker G. de Grauw, timmerman A. Kwinkelenberg, smid J. Vonk, meubelmaker J. J. van Wijngaarden L. Kroon, matrassenmaker Wed. G. van DjjkVerbejj A. Stolwijk, timmerman EVEN HUMMERS. P. Bakker, fabriekswerker W. van Leeuwen, arbeider B. van Leeuwen, koetsier Wed. A. Dries—Zuüdveld F. J. van Wijk, metselaar Wed. J. van der Zaan—Glasbeek G. Polet, steenhouwer J. A. F. J. Beaumont, kleermaker T. J. Lugthart, verver M. Hoogensteger, smid C. de Visser, gep. Ie luitenant infanterie R. van der Graaf, koetsier J. Vonk, bakkersknecht J. L. C. van Leeuwen, beambte S.S. L. Verstoep, timmerman J. Potharst, boekbinder J. F. C. van Meurs, gep. kapt. O.-l L. K. Jonkheid, bouwman H. van Vlaardingen, scheepsbouwer I. IJssel de Schepper, directeur van de kon. stearine kaarsenfabriek Gouda J. van der Pool, fabrieksbaas Watertoren L. van Gelder, machinist J. Dijksman, stoker EVEN NUMMERS. W'ed. Schriek—Jager C. W. Schriek, onderwijzeres J. Bulk, landbouwer 4a P. van Leeuwen, tuinder 4b J. Vermeer, tuinder M. Boer, bouwman H. A. Leeflang, fabriekswerker H. Spruijt, reiziger A. Nobel, koopman L. de Bruin, houldraaier S. L. van Werkhooven, smid Houtniansgracht. W. H. Baghuis. boekhouder J. Simonls, concierge R. H. B. S Avondschool voor Ambachtslieden J. J. Heppener, boekhouder Wed. I. Brokaar—Dercksen A. L. Gestel, schilder A. C. Schouten, kuiper W. J. de Rotte, letterzetter M. J. van Vlaardingen, naaister Johanna Gijsbertina van der Plank Wed. J. A. Schieveen—v. Luenen W. F. v. d. Weg, fitter waterleiding A. Gravesteijn, in verhuizingen J. Slange, naaister A. Willers, onderwijzer N de Moor J. L. Nobel, pottenbakker Wed. J. van RossumHoekstra L. Hoogensteeger, loopknecht P. S. van der Staal Wed. M. J. Sanders—van Dantzig B. J. Bont—Vonk M. van Leeuwen, schipper Elisab. van Vliet E. Lafeber, vrachtrijder N. Mes, schipper Wed. J. Lafeber—Wiezer Zwemschool Hoogstraat. ONEVEN NUMMERS Ph. J. van der Stok, galanterieën W. L. van der Burg, de luitenant infant. J. M. F. Beudeker, in fruit C. C. M. Smits, onderwijzeres J. D. Vetter, horlogemaker J. C Sibbes, manufacturier A. Toen, winkelier in sigaren Gez. van Dantzig, modes Th. Schmidt, luxe en huishoudelijke art. J. van der Jagt, sigarenfabrikant Wed. E. Herman de Groot—van Eeuwen in kindergoederen A. A. Bisschop, manufacturier N. van der Zwan, vischhandelaar J. A. Verhoeff, banketbakker L. L P. Calkoen, le luitenant infanterie EVEN NUMMERS. Wed. J. Furrer—Fennet, flliaalhoudster S. H. Polak, opticien J. Markus, sigarenhandel A. J. Opstellen, in fijne vleeschwaren Jan Rond, in ijzerwaren Firma Gebr. Dercksen, broodbakkerij W. J. Dercksen, fabrikant J. D. Bonneur, in wol, sajet en naaimachines J. J. Scheepmaker, bioscoophouder M. J. Oosterling, slijterij A. v. d. Hulst, reiziger A. A. Kauling, heeren mode-artikelen Wed. G. H. Korte A. Hoogendjjk, koopman Houtenstraat. P. van Lujjpen, koopman J. Muurling Jan Kottensteeg. ONEVEN NUMMERS. W. de Keizer, touwspinner A. Wieser C. de Brujjn, koopman EVEN NUMMERS. A. P. de Jong, los werkman Wed. C. Hulst—Passenier H. Nuvelstjjn, sjouwerman B. J. Prang, fabriekswerker C. M. Holthuijsen, pakhuisknecht J. Vermeulen, fabriekswerker G. den Edel G. L Hammer, los werkman C. de Jong, metselaar W'ed. H. Nuvelstijn—van Roon W. Pieters, verlakker P. de Bruin, touwslager B. J. Blom, touwspinner Jan Philipsweg. J. van der Laak, schipper E. de Jong, sigarenmaker E. J. Hejj, sleepersknecht A. Kelder, fabriekswerker S- Meijer, fabriekswerker M. Koek, blikslager Jeruzalemstraat. P. H. Woerlee, winkelbediende C. J van Dam, fabriekswerker FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerder ij. A. van Es, machinist J. G. de Jong, los werkman J. L. W. van der Pool, fabriekswerker Jaagpad PÜpentabriek van P. Goedewaagen Zoon A. J. de Jong, püpmaker Wed. J. van Welle—van Lierop H. Koops, houtzager K. Anker—van Dam K. F. Krijgsman, koopman P. M. Happel, püpmaker M. J. Huurman, kaaspakhuisknecht C. A. Schouten, pijpmaker W. Bokhoven, aannemer J. B. Snel, opperman P. Liepelt, koopman J. Eükhof, varensgezel Wed. Borst—Verzeide P. Rietkerk, houtzager E. Sanders, schepenjager A. Mlghout, mandenmaker L. W. Annaars, scbepenjager C. Oudjjk, bouwman P. Vlok, voerman K. Mul, timmerman C. Matse, bleekersknecht J Binée, houtzager T. Sanders, schepenjager I. IJsselstein T. van Lit, werkman C. van Hofwegen, scbepenjager Wed. v Hofwegen—Jongeneel J. den Hertog, fabriekswerker A. Groenevelt, schopmaker D. Teeuwen, timmerman D. de Jong, mandenmaker Th. Spruijt, bouwman F. de Bruün, arbeider J. F. Plat, fabrieksopzichter A. de Hoog, arbeider L. van Ryswük, grondwerker J. Meilof, brugwachter W. J. Verheul, brugwachter 59a J. Wor, werkman Jan van der Hegdenstraat. ONEVEN NUMMERS. J. A. van Gennep, bakker H. L A. Houdijk, verver K. M. Burger, vischhandelaar J. Sluüter, kleermaker D. van der Tooren, suikerbakker F. Abbema, letterzetter H. de Goeü W. Zeverboom, pakhuisknecht J. G. Versnel, kleermaker FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 15