BAIli MAW Co., MAKKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Dantels, Japonstoffeu, Tapijten. BAIILHAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoouuuiumer 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 31 3° NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. 97 kaarsenfabriek 75 28 32 34 36 38 40 42 44 54 56 1 3 5 102 104 106 98 100 2 4 6 8 12 18 20 22 24 26 30 32 40 46 50 54 56 79 81 83 38 62 64 66 68 70 7-2 74 76 78 80 84 86 88 94 96 14 13 16 17 18 19 •20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 36 37 39 40 41 42 43 44 46 48 50 31 52 53 54 56 57 58 62 64 66 70 71 72 74 75 77 78 80 82 84 85 87 89 91 92 93 94 2 4 6 1 13 15 17 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 3 4 5 6 7 8 10 12 13 5t 53 53 39 61 63 65 69 71 73 7 9 11 I 17 C. J. Sluiter, sigarenmaker J. P. Kastelejjn, assuradeur N. Both, koopman W. G. Fredrikze, kaaskooper J. v. d. Heuvel, koopman A. Bloos, sjouwerman Wed. J. van Leeuwen, bouwvrouw C. van Ruiten, melkboer Wed. B. van Leeuwen—van Vegten J. van Mastwijk, veekooper Wed. A. van Mastwijk—van Rossum W. den Hertog, stoffeerder D. var. der Weijden, behanger Keizerstraat. ONEVEN NUMMERS. J. P. van Loon J. de Koogel. pakhuisknecht J. Ferwerda, sjouwerman J. Stoppelenburg, verver J. Faay, spekslager J. M. Scholten, koopman A. C. Rabouw, timmerman M. J. de Jong, timmerman J. P. van Velzen, pakhuisknecht W. Streng, koopman J. J. de Jong, fabriekswerker J. Smits A. Zandvoort, koopman J. J. van Wijk, pakhuisknecht A. J. Verschut, metselaar V. de Jong, fabriekswerker School voor gewoon lager onderwijs No. 3 W. Blok, besteller J. W. van Loon, pakhuisknecht H. ,1. de Beer, koopman S. P. van den Hoek, makelaar in roerende goederen T. Binnendijk, koperslager B. A. Reebeen, verver C. J. Reebeen, Gez. van Rjjk, in garen en band A. van Eek, melkboer G. Zegers P. J. Spee, loodgieter School op Gereformeerden Grondslag A. Zegveld, smid P. Boot, pijpmaker D. den Haag, bediende Wed. G. Schleveen C. van Evsden, kleermaker A. C. Kalkman,sigarenmaker Gez. de Zeeuw, naaisters M. M. Belonje Jr., bierbottelaar J. C. Sibbes Jr. koopman J. P. J. Absmann, hoofd eener R.K, school J J. M. Verhaak, coupeur C. Beertbuyzen, schipper C. Nederho'f, schipper N. Broekhuizen, photograaf W. Kwinkelenberg, fabriekswerker H. Boumans, bleeker C. van der Klip, meesterkn. machinefabr. H. J. Bitter, onderwijzer Wed. A. Smit-de Hoog, winkelierster J. de Jong, kistenmaker J. M. Jaspers, bleeker Gez. van Ejjsden, in modes S. E. Cats, koopman Wed. J. Wujjster—Privé K. van Wingerden J. A. C. IJsselstein, fabrikant A. Jonkheid, kantoorbediende P. J. G. de Jong, boekhouder A. W. van der Klaijn, fabrikant T. Sap, ger. predikant J. W. de Roon, schoenmaker en koster J. F. S. Borrie, boekhouder P. Bokhoven, aannemer J. Dogterom, landbouwer A. Haspers, bouwkundige J. Hoeksel koopman H. Evssen, kaashandelaar K. Annaars, vrachtrijder G. J. Grendel, kantoorbediende Wed. G. Verdouw—van der Dussen W. B. Streetland, steenhouwer C. Riehl, kurkenfabrikant J. L. van Eijk, kaashandelaar J. B. van Catz, fabrikant D. van Duuren, leeraar gymnastiek T. van Tilburg, drukker H. van Assendelfl, pred. rem. gemeente F. A. de Weger, kantoorbediende G. van Ejjk, kaashandel C. J. Hoogeveen, in sigaren L- M. van der Laar P. Vink, metselaar A. A. C. van Aseb, koopman P. P. Boumans, bleeker J. Reneman, grossier in koloniale waren C. Zuidam, koopman M. Gobits, stoffeerder, J. M. Moons, kaashandelaar A. Boef, pakhuisknecht J. H. de Wilde, aannemer Wed. C. van der Ree—Beijen A. van Erk, houtdraaier J. Vergeer, fabrikant J. A. Beekenkamp, reiziger B. H. v. d. Werve, deurwaarder Mej. C. Boer 96 Wed. Kahle—Schwemmer, kofliehulsh. P. A. Schroot, dir. ambachtsschool Mr. J. van Heusde, gemeente-secrelaris J. A. Smit, brood- en koekbakker Kees Faessens Rolwagensteeg. ONEVEN NUMMERS W. Vernijj, stoffeerder A. Keizer, schilder G. J. van der Laan, fabriekswerker EVEN NUMMERS. W. den Edel, aschman D. de Gruil, arbeider J. Bool, werkman kaarsenfabriek FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 1 3 5 62 64 66 G. G. Heijkoop, reiziger 68 Wed. P. J. Brouwer—Mons 72 W. B. F. Grevenstuk, meesterkn. drukk. 74 D. van der Kist, opzichter pottenfabriek 76 A. van der Horst, kleermaker 78 P. van Oest, photograaf 82 Wed. C. van Herk—Macdaniël 84 G. J. de Bruyn, winkelier 88 A. T. van Oosterom, serg.-maj. infanterie 90 G. van Heiningen 92 N. de Jong, schoenmaker 94 L. J. Blok, timmerman 96 J. Hooimeijer, sigarenmaker 98 Wed. J. Sanders—den Outer, in sigaren 102 A. Brewel, arbeider 104 A. den Hollander, timmerman 106 D van Vliet, tuinman 108 A. J. van Vliet, tuinman 110 H. A- Jaspers, kleederbleeker 112 Mej. J. A. Bakkers 114 J. H. v. d. Waal, klerk P. en T. 116 W. Rjjkelijkhuizen, bouwknecht 118 S. J. den Edel 122 Wed. P. Sanders—Both 124 C. van Vliet, arbeider 126 J. T. Kerper, orgelmaker 128 J. Remeijn, hoofdbrievenbesteller 130 C. van Nidek, pakhuisknecht 132 P. A. Willemse, bleekersknecht 134 J. C. de Beun, winkelbediende 136 D. v. Wolleferen, ambt, bij de belast. 138 W. F. van Beek, procuratiehouder stear. kaarsenfabriek 140 P. J. C. Dessing, aannemer KattensingeL L. Jaspers, bleeker A. Jaspers Lz. Wed. 11. Overejjnder—Koster J. de Jong, aannemer J. van Zutphen, kantoorbediende Mej. M. van Ooslerhout—Hess K J. de Beun, touwspinner H. de Jong, kistenmaker P. den Hertog, koopman 89 Wed. A. Melkert—Furrer 91 A. F. den Edel, scheepmaker EVEN NUMMERS. Remonstrantscbe kerü L. N. Hogenelst, lapper A. de Jong, keukenmeester Volksgaarkeuken O. A. van der Want, pöpenfabrikant G. Peek, sjouwerman C. de Jong, kleermaker A. Brussé, schoenmaker A. van den Heuvel, koopman W. van den Heuvel, B. van Zuipben, sigarenmaker A. M. Wiers, verlakker G. Reparon, fabriekswerker F. X. van Werkhooven, smid W. Muurmans, sigarenmaker G. G. Bik, kaashandelaar C. van Wingerden, metselaar Tb. D. Boot, metselaar J. P. van Leeuwen, vleescbhouwer J. van Dam, schoenmaker F. van den Heuvel, logementhouder A. W. C. du Chatenier J. Cattel, pakhuisknecht B. de Groot, behanger Mej. S. G. Hageman, modiste A. Verschut, timmerman H. Spruijt, winkelier A. Kraan, koopman M. M. Belonje, bruggaarder T. van Gent, reiziger N. Nibbering, slager L. M. Kapteln, schipper P. de Zeeuw, sjouwerman Wed. M. G Verhoeff—van Dieren Wed. E. Luxen—de Weger M. J. van Loon, schoenmaker Wed. J. M. van Hofwegen—v. d. Kint H. J. van Voorst, los werkman Ca. Westerman, werkster P. Hartjesveld. spoorwegwerker F. Sloof, sloelenmatter Ketelstraat, (zie Cornells). Kleiweg. ONEVEN NUMMERS. C. J. H. van der Tol, schoenhandel G. Hupkes, rtjksveearts Filiaal Singer’s Naaimachines W. Gravestejjn, reiziger L. H. A. J. M. Quant, luxeartikelen T. A. van Berkel, koperslager C. H. Kraneveld, kofhehuishouder A. P. Martens Co. in manufacturen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 17