Hoeden, Costumes en Japonsioffen. r BEZ. MICHAEL, Kleiweg 91. Boudsche Siroopïabriek, 7^^ FABRIEK VAN PARELSAGO, KANTOOR GOUWE 61. TAPIOCA ZETMEEL. 3 BAIILMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer S1O. Mantels, Japoustoffen, Tapijten. voorheen Schoneueld Westerbaan. ZWARTE SIROPEN, BLANKE LIKEUR EN GLUCOSE SIROOP, MASSE OF DRUIVENSUIKER, BIERKLEUR OF CARAMEL, AARDAPPELMEEL, SAGO, EN MAÏS- 32 No. No. NAMEN EN BEROEPEN. 28 I, 92 2 116 Klei wetstraat. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 17 21 23 25 27 29 31 94 96 98 100 104 106 108 112 114 33 35 37 39 45 47 49 51 53 55 59 61 63 65 7 11 15 17 19 21 23 25 27 31 69 71 73 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 34 36 38 42 82 84 86 88 90 4 6 8 46 48 50 54 56 58 62 64 66 70 72 76 78 80 J. A. Küpers, deken en pastoor B. P. M. de Jong W. Mul, schipper M. J. Verzijl, vleeschhouwer H. van der Vegt, kantoorbediende F. J. J. Hoon van Ostade, sigarenbandel en agent in wijnen. B. Streetland C. Smits, sclioenhandel J. J. Wever, broodbakker H. H. van der Wolf, slager Wed. L. Roos—Matze J. P. Lugtbart, verver B. van den Broek, arbeider J. G. Heus, koopman A. ter Beek, los werkman A. van Wijk, sjouwerman J. van der Heuvel, spoorarbeider G. Dernee, kleermaker A. H. van der Wolf, slager P. J. Huiberts, hoofdopzichter provinciale waterstaat J. N. van der Heijden, bazar H. Soeters, handelsagent J. C. Verwejj, smid G. N. van Hooff, zadelmaker H. Schouten, melkboer Wed. E. Buurman van der Palm A. Lewenstein, in naaimachines G. H. Hagendorn Mej. E. C. Omgert, naaister E. H. Tenckinck, inspecteur v. politie J. G Polbarst, matrassenmaker W. J. Steenland, meubelmagazfjn W. J Steenland, meubelmaker Mej. G W. Kampo A. F. Ruügers P. H. J. Lafeber, koetsier S. van Duin, timmerman Wed. A. van Duin—Hendriks, smederij G. H. Forsthöfel, kleermaker F. J. Forsthöfel, A. F. Wielders, reiziger ONEVEN NUMMERS. H. F. den Heldt, beeldhouwer G. Bakker, kellner T. Anders, borstelmaker W, L. van der Steen, kleermaker W. Sliedrecht, timmerman J. Pees, koopman D. C. van den Berg, meubelmaker H. H. Weck, winkelier W. van OudshoornBlok A. Binee, smid FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij NAMEN EN BEROEPEN. H. Krimperfort Dames van Eijk C. J. Leügraaf, schoenmaker G. B. van Goor Zonen, uitgevers H. J. Vonk, behanger H. J. A. van Rooij'en, touwhandelaar A. Groenendijk, schoenmaker W. de Ven, onderwijzer Wed. J.J. van der Sanden—van der Geest A. D. Ponsloen, winkelier H. P. H. C. Timmermans, meubelmaker J. T. Swartsenhurg, boekhandel J. N. van Schalk, broodbakker Dames Tiesema G. C. Thoen, fabrieksarbeider Mej. C. van Gogh M. M. J. Goorissen, tabaksfabrikant J. W. Peeters, sigarenfabrikant J. A. P. van Vliet, smid P. J. Bertels, verver B. van Ronselaar, winkelier P. Bisschop, sigarenfabrikant bSa D. L. Dijkshoorn, graanhandelaar 6" J. van Os, winkelier J. C. Eilers, meubelmaker Wed. J. de Vos G. J. van der Pejjl, schoenmaker H. P. van Wijngaarden, coiffeur A. de Groot, electricien G. Th. Steenland, banketbakker J. Bajjer, spiegels en schilderijen Wed. J. P. Weijer—van Trotsenburg L. Binnendijk, sigarenhandel C. A. van Berkel Gez. Michael, modes Wed. A. J. de Ruiter-Nieuwenhuizen. Wed. J. D. van Vreumingen—de Ruiter A. Flower, zetkastelijn 103 J. H. van der Torren EVEN NUMMERS. C. L. Kropman, hoedenmagazjjn Wed. C. P. van Trotsenburg—Pangels H. J. de Koogel, in sigaren H. van der Wouden, koekbakker Filiaal Roomboterfabriek «Nutricia" W. M. Bertels, depöthouder E. Arends, koekfabrikant G. van Ejjk, koopman I. S. Cats, vleeschhouwer C. B. Broer, rijwielhandelaar Wed. B. P. Jansen—Groenendaal K. de Jong Jzn., winkelier J. C. Basié, depóthoudster E. W. Dumernit, tapper J. A. P, Montijn, assuradeur Oude Vrouwenhuis Mej. A. Beausar, huismeesteres

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 18