BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. HAHLMAAN Co., tl IKKT 9, GOUDA Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Mantels, Japonstuflen, Tapyten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 34 35 ?io. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN'. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. 33 15 12 Kottensteeg (Zie Jan). Krugerlaan. 21 25 31 4 13 38 40 42 1 3 5 11 2 6 8 10 1 7 9 Wed. J. van der Vlist—Straver Wed. W. J. de Vos—van Maanen P. Brouwer, verver 17 19 18 20 97 99 101 103 130 j. tic rtviic, Kim icnanctACi J. Anders, kleermaker A. J. van den Heuvel, scheepmaker 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36 21 25 2 4 6 8 10 1 3 7 9 11 15 17 19 21 23 25 29 31 33 35 37 43 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 8 10 14 16 •20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 1 3 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 2 4 6 8 10 12 3 5 7 69 71 73 79 81 83 85 87 89 91 93 93a D. J. Braak, kantoorbediende 95 P. J. Wesseling, onderwijzer Korte Nloodgodsteeg. ONEVEN NUMMERS. J. J. M. Hermans, postdirecteur M Vermeulen, schipper B. Punselie, jaloeziemaker W’ed. J. van Heek—Husselson EVEN NUMMERS. N. Kunst, reiziger J. F. T. Wuift, blikslager P. van Vliet, tuinman P. H A. Berlijn, stoffeerder H. C. Fabri, J. F. Kramer, leeraar H B. S. G. A. de Jong, bouwkundig opzichter A. J Schilt, kaashandelaar P. de Vos, onderwijzer E. van Dantzig, onderwijzer J. Dercksen, fabrikant S. J. B. Maier, kapt, infanterie Dr. A. Rutgers, leeraar H. B. S. Dr. J. W. Ie Grom, leeraar H. B. S. Wed. P. Visser—Rietveld D. J. Braak, kantoorbediende P. J. Wesseling, onderwijzer 95a P. C. de Mol. commies bij de posterijen G. Dekker, kantoorbediende G. 1). Boswijk, candidaat notaris F. Tieter, uitgever P. den Breeje, leeraar H. B. S. Van Iterson Ziekenhuis Korte Tiendeweg. ONEVEN NUMMERS. B A. Verzjjl, boekdrukker B. Liepelt, paardenslachter J. L. Lafeber, assuradeur L. Veerman, schoorsteenveger C. M. van ’t Hof, onderwijzeres B. Gompers, in feestartikelen W. Kranendonk, broodbakker Mevr. Numan—van Sonn Wed. F van den Ring—Exallo H. C. Trijsburg, winkelier Mej. M. Kruisheer P. L. Hessing J. Vos, verver EVEN NUMMERS. L. Rietveld, koopman W van Eijk, winkelier A. Smient, winkelier P. P. Verhoef, schoenhandel J. Ouderkerk, kantoorbediende H. Ouderkerk, leeraar gymnastiek Wed. H. van Wijngaarden—Puyk C. M. van Wijngaarden, kastelein. H. Liepelt, spekslaget F. C. Bik Jr., meubelmagazijn Heuvel, sigarenmaker J. Lugthart, verver EVEN NUMMERS. J. Verburgh, meubelmaker J Gabout, koopman W. J. Güzenö, loodgieter N. Verkerk, zadelmaker W. Bakker, kaaspakhuisknecht J. H. Verkerk, schoenmaker G. Oudük, tuinier G. van den Berg, barbier Wed. van Tok—Jansen L. van Dijk, meubelmaker N. de Jong, touwspinner W. Idenburg, stucadoor Wed A. Blok—Jongkoen, in groenten A. F. van der Steen, pettenmaker D. van den Berg, horlogemaker G. Okkerse, arbeider A. van Vuuren, arbeider M. Boere, letterzetter G. de Jong, koopman J. E. Pierhagen Wed. J. Louwerenburg—Rolloos. W. F. Bakker, melkventer Wed. van der Sloot—den Outer A. Verblauw', slager Wed. H. Harreman—van Yperen M. J. Boegbeim, winkelknecht N. Jansen, touwspinner P. C van der Horst, sjouwer J. den Haag, touwslager C W. Blok, fabriekswerker J. Wiltenburg, metselaar N. Sluijter, sjouwerman P. Sterk, schipper C- Grendel, pottenbakker M. van Loon, los werkman Wed. Anker—Hoogendoorn Wed. H. Goudriaan—Rijnbout M. IJsselstein, kuiper H. Zeltenrijch, koetsier Wed. P. den Hoed—van der Bree Korte Dwarsstraat. ONEVEN NUMMERS. J. van Eijk, metselaar J. E J. Tuinenburg, fabr.werker Wed. W. van Wingerden—Woerlee EVEN NUMMERS. Wed. G. Nieuwenbuizen—van Eijk N. P. Zuijdveld P. G. Schouten, fabriekswerker 14 16 16a A. A. v. d. 16b R. N. van der Pool, boekhouder waterl. S. L Cats, eigengemaakte goederen F. T. Jorink, corselten en ondergoederen Komijnsteeg. ONEVEN NUMMERS. P. Broekhuisen, los werkman J. van Drielen, loopknecht J. Ellers, stukadoor J. Knor, koopman Wed. B. Terschegget—Verhaar Wed. C. Breekland—van Maaren Wed. N. Melkert—Oosterhout Wed. G. den Held—Prins Wed. T. J. de Jong—van der Valk Wed. Bekkers—Blank E. J. van Dort, koopman Wed. J van Wyk—Lakerveld F. C. Sanders, werkster Wed. P. van Gassel—van den Hoek J. Ineigen, bleekersknecht P. M. van Waas G. Eerland, los werkman J. Tersmitten, koopman H. Blok, fabriekswerker J. P. van Oosten, sigarenmaker J. van Loon, fabriekswerker S. Jansen, metselaar H. Rademaker, scharenslijper C. Bastink. letterzetter A. J. van Werkhoven, smid A. Blanker, bakkersknecht F. M. Huurman, magazijnknecht EVEN NUMMERS. H. van Leeuwen, dekknecht a. roKKers, iimmeiu—. W. Melkert, barbier 49 Th. Binnendijk, verver 51 Aa. Rook N. A. v. d. Ree, fabrikant van blikwerken 33 G. Boer, vrachtrijder 35 A. J. Koopman, reiziger 37 A. Slootjes, slijter 39 J. de Keizer, pottenbakker i 41 A Wagenaar, pijpmaker i 43 A. Fokkers, timmerman 47 W. Melkert, barbier ONEVEN NUMMERS. P. A. de Ridder, kapitein der infanterie J. H. Nort, leeraar gymnasium K Spoelstra, leeraar H. B. S. Mevr, van Houwenlnge—Lafeber G van Middelkoop, timmerman G. van Schenderen, kantoorbediende S. J. Vroman, leeraar H. B. S. J. Bulk G. W. Brons Middel, leeraar H. B. S. G. C. van Dam, godsdienstonderwijzer Dr. J. Huges, leeraar H. B. S. L- G. A. Veldt, kaashandelaar 37 P. A. Vingerling, houthandelaar 39 - 41 Kuiperstraat. ONEVEN NUMMER. 9 C. Klever, vormer plateelfabriek 13 T. Binnendijk, sigarenmaker 17 P. Benschop, mandenmaker E. P. Benschop—Woerlee, vroedvrouw P. W. M. van den Dungen, kantoorbed. 23 J. M. de Graaf, winkelknecht M. de Kroon, fabriekswerker 27 P. de Jong Jz., timmerman H. van Zanen Muller,“corresp. brandass. Mij- de Jong en Co. Amsterdam J. H. van den Bosch, leeraar H. B. S. Dr. F. W. Raabe l a. viugeiimg, uouiuanueiaai J. A. W. Baart, leeraar H. B. S. C. J. Riemens, leeraar H. B. S. 43 P. R. H Griethuizen, graanhandelaar 45 A. Boogaerdt, proc.houder zeepfabriek 47 J L. Vos, bouwkundige 49 Kruidenierssteeg. ONEVEN NUMMERS. 1 N. J Meyer, fabriekswerker 3 C. Maree, fabriekswerker 5 Wed. D de Jong—Verhoef 9 C. Verhoeven, werkman 11 P. Zandvoorl, 13 J. de Rotte, fabriekswerker 15 J. Anders, kleermaker 17 19 Wed. P. Prang—Nauman EVEN NUMMERS. 2 W. van Loon, sigarenmaker 51 53 55 W. Vis 57 J H. v. Erkelens, commies P. en T. 59 J. van Mensch, kantoorbediende 61 M. S. Both, onderwijzer 6S R. H. Cools, winkelbediende 67 L. J. den Hartog, onderwijzer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 19