Rotterdam-Qouda-Utrecht. 1913 N. V. „Reederij De IJsel v h C. G. van der Garden”. Telefoon No. 1. ctt s - Vervoer van PASSAGIERS, GOEDEREN EN VEE tusschen Gouda en Rotterdam tusschen* en omliggende plaatsen 5 maal daags heen en weer. Kantoor en Bergplaats GOUDA NIEUWE VEERSTAL 3. Agent: P. J. K. VAN WERKHOOVEN. Kantoor te ROTTERDAM: OUDE HOOFDPLEIN 5. Agent: Th. Dijksman, Expediteur. Telefoon No. 1950. Kantoor ROTTERDAM: T. TROMP, Wijnhaven 43. Telefoon No. 970. Kantoor UTRECHT: Joh. DE BEER Jr„ Leidsche Kade. Telefoon No. 178. Kantoor GOUDA: A. PUNT, Gouwe. Telefoon No. 182 Opslagplaats GOUDA: .TURFS1NGEL No. 1. Telefoon No. 341. -1 Adresboek Gouda Goederenvervoer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 1