BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 37 36 NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. 37 I Ï4 Lange Dwarsstraat. Lazaruskade. t 17 21 •23 Lazarnssteeg. 33 66 •2G P. J. van der Paauw, fabriekswerker EVEN NUMMERS. J. van der Heiden, bakkersknecht Wed. H. v. d. Heuvel—Wakier Glucosetabriek B. Keiler, fabriekswerker Leindulsteeg. ONEVEN NUMMERS P. M. A. van der Pauw, werfknecht S. G. Kielliger, fabriekswerker F. K. Boot, aschman J. H. Gouka, bakkersknecht H. F. Souiïree, schoenmaker Wed. J. Nieuwenhuizen—Stinkers E. van Hattem, touwslager 76 78 8-2 6-2 65 2 l 6 10 14 16 5 7 13 23 23 27 29 31 68 70 72 74 2 4 28 30 32 34 36 38 40 42 46 48 59 61 63 67 69 71 73 75 77 79 83 8 10 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 ;s 50 52 34 58 60 1 3 5 7 9 15 1 3 5 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 23 84 86 88 92 94 96 98 100 J. Nieuwenhuyzen H. Lugthart, fabriekswerker M. Danens, blikslager Wed. W. Zandijk 3. Gosseling, beeldhouwer Wed. W. Kleij—Lorius T. de Bruijn, melkslijter R. van der Heij, werkman G. N. van Draanen, varensgezel Geertje Vlaskamp Lange Noodgodsteeg. L. J. M. Hoogendoorn, timmerman D. Köring, zadelmaker L. Elberveld, stalhouder H. Lugthart, in sigaren B. Schotten F. H. Wildenburg, broodbakker Wed. K. Houtman—Koolmees Wed. P. de Graaf—de Goeü, meikverk. 31 33 35 D. C. Koolman, kantoorbediende 41 Lange Willeiiisteeg. ONEVEN NUMMERS. L. van der Wal, werkman H. Wiezer, fabriekswerker C. C. van den Burg, arbeider Wed.P. Jansen—van Leeuwen F. Kalmeüer, pakhuisknecht EVEN NUMMERS. J. Kasbergen, pakhuisknecht L. C. Rond, magazijnbediende A. A. Bezem, fabriekswerker W. Wildschut, püpmaker L. Vonk, kantoorbediende C. G. F. de Jong, timmerman 18 A. Wout, koopman 20 J. W. Boerma, arbeider F. Geukes, kleermaker Wed. P. Ziere—Schmieman 30 C. P. de Waal, broodbakker 32 C. Sluüter, kleermaker 34 B. Boelens, logementhouder 36 H. F. J. Iseger, sigarenmaker 40 Wed. J Sluüter—van Ommen 44 J. L. Mimpen, broodbakker 48 J. K. Binnendijk, koopman 54 1. Bik Jr., kruidenier J. C. Spruüt, modiste J. M. Spruüt Johanna van Dam M Louman, pottenbakker G. van derTuün, fabriekswerker J. Middelweerd, pakhuisknecht L. Leetlang, stukadoor P. C. Rietkerk, werkman 33 G. Verbiest, boekverkooper 35 Wed. J. Bruikman—Putters Nettenfabriek F. van Mastrigt, metselaar S. G. van Schalk J. W. van Weelden, los werkman J. van den Hondel, opzichter nettenfabr. Wed. W. de Jong—IJsselst(jn C. Graveland, arbeider L. van Eijk, arbeider D. de Wit, landbouwer S. van Driel, arbeider H. Blok, touwslager Hendrica de Knecht W. Houdjjk, bouwman C. Blok, arbeider Wed. van Vlaardingen—de Werk C. van Mourik, klompenmaker J. H. Rijnbout, arbeider Firma C. Lourens, in wijnen en gedistill. J. van der Vlis, slüter J. in 't Veld, onderwijzer A. I. Gazan, koopman .1 Olman, rüksklerk registratie Firma L. de Jong, neurenburgerw. A. J. Kaars, slager M. M. Heerkens, barbier Wed. A. Puimsteen—van der Pool H. J. Blaazer, kledingmagazijn C. van Vliet, grutter Wed. A. N. F. J. Menet—Lugthart RÜks Hoogere Burgerschool Depót Ruttens bierbrouwerij J. A. Maarschalkerweerd, zetkastelein EVEN NUMMERS. F. C. Bik Jr., koopman N. van Leeuwen, metselaar P. Borst, melkverkooper W. G. Flux, fabrieksopzichler Wed. B. W. v. d. Pavoordt—v. d. Wolf behangerü en stoffeerderjj P. Hulleman, zadelmaker N. S. Polak, gasen electriciteit N. van Leeuwen, klompenhandelaar J. F. W. Turion, rijwielhandelaar Dames van Mastrigt S. Fontein, volontair kaarsenfabriek H. H. Verhoef, vleescbhouwer J, A. Hoogendoorn, melkboer G. H van Zutphen, kapper J. Joosten, schoenhandel L. Huisman, sigarenwinkel Wed. J. M. Jager—van Leeuwen J. P. Arts, barbier T. A. van Ejjk, koopman in groenten G. Wtentjes, winkelier C. C. van den Bergh J. C. Trijsburg, modenaaister G. J. Bik, kleermaker Dr. J. G. Rups, arts S. Groenendük, bierbottelaar Slüterij firma Herman en Zoon W. Breedjjk, koopman K. G. van Buuren, koopman H; A. C. Brinkman, uitgever C. A. Brinkman, onderwüzeres Wed. P. P. Soos—Van Straaten C. W. Soos, koperslager de Graaf Co., in koloniale waren A. Schuilenburg H. M. G. de Moree, sigarenfabrikant L. J Muller, plateelschilder Mej. Muller—Blok, in modes Wed. W. van Leeuwen—van der Kind P. J. Fyn, paardenslachter A. J. Slangen, smid FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. ONEVEN NUMMERS. 1 A. H. van Dongen, sigarenmaker 5 D. Lorius, schilder 7 J. Rünbart, fabriekswerker 9 Wed. J. van den Berg—Nieuwland 11 C. van Vliet, bakkersknecht 13 Wed. Koren—van Zjjl 17 D. van Oudshoorn, koopman 19 W. Bakker, fabriekswerker 21 M. W. Schouten, metselaar 23 B. van Aalst, wegwerker 27 Wed. v. d. Bree—v. d. Spelt 29 C. de Geus, kleermaker W. de Gruül, bediende C. G. de Jong, koopman A. van Hoorn,’ fabriekswerker 43 J. K. Lissendorp, pakhuisknecht 45 P. Danens, fabriekswerker 47 Wed. J. D. Sanders—Kelder 49 S. Timbergen 31 A. Broekhuisen, varensgezel 53 A. C. Verboom, sjouwerman EVEN NUMMERS. 2 M. JG. P. de Keijzer, kantoorbediende 8 P. Laurier, arbeider 10 Wed. F. Tempelman—Bennis 12 G. A. de Jong, fabriekswerker 16 A. Rabouw, arbeider 18 A. van der Louw, sjouwerman 20 A. van der Draai, sjouwerman 22 W. C. Scheerens, letterzetter 24 C. L. Rietveld, pakhuisknecht 26 D. Hofstede, arbeider Lange Tiendeweg. ONEVEN NUMMERS. 1 J. A. Alberts, koopman in galanterieën 3 I. Bos, koopman 5 J. Mogendorff, koopman 7 Kantoor Waterleiding 9 E. Grendel, apotheker Mej. J. Grendel 11 C. H. Koemans, schoenhandel 13 J. B. van Voorst, commies P. en T. 17 H. van Vliet, winkelier 19 J. Uittenbogaard, horlogemaker D. C. de Goederen koekbakker 23 Firma T. de Ruwe, broodbakkerij Th. J. de Ruwe, onderwüzeres Th. de Ruwe, electricien Wed. P. C. van Vliet—van der Vree 27 J. Rietveld, in fruit 29 A. J. van der Sanden, kleermaker 31 M. Binnendük 33 M. G. F. Kabel, koekbakker C. H. Gabry, orgelmaker J. F. Herman Zoon, sigarenhaudel N. Essebaggers winkelier 37 H. G J. Verzül, drukker 41 Mej M. de Moor, in galanterieën 43 L. Boogaerdt, banketbakker 45 L van der Beek, kruidenier Wed. L. van der Beekvan Loon 47 F. A. Derks, ontvanger dir. belastingen 49 C. Teekens, slager 51 J. Smit, manufacturier 53 M. L. M. Smits, schoenhandel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 20