L Filiaal: KLEIWEB 8. F □elïtsche Tafel boter, Beckhaus KindErmelk. Slagroom. Koffieroom. Suikervrije Melk. Gecondenseerde Karnemelk. FRIHA KWALITEIT RoOmbotEF, N utricia Zoetermeer I No. Levering van: FIJHSTE KWALITEIT bereid volgens Deensch systeem. bereid volgens Hollandsch systeem voor Zuigelingen. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepliooiinumuier 21». Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 38 No. NAMEN EN beroepen. NAMEN EN BEROEPEN. Looierspoort. EVEN NUMMERS. Markt. 1 1 21 28 Gerechtigd tot het, i%< 12 14 16 9 10 11 16 2 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24 25 26 27 1 3 7 11 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 10 14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 21 23 25 27 29 31 35 37 39 41 43 8 9 A. Scbarleman, koopman J. IJpelaar, koekbakker A. N. Prang—Brouwers Maria Ment 4 3 7 ONEVEN NUMMERS. Wed. Verweij- van Overbeek H. Straver, sigarenmaker J. van Veen, werkman A. de dong, arbeider Wed. M. J. den Ouden—v. d. Tooren J. van Dam, los werkman T. Swanenburg, verlakker H. Prang, fabriekswerker J. Meijer, sleepersknecht C.W.de Keijzer, fabriekswerker H. Bennis, koopman Lombardsteeg. Wed. O. J Slaman—van Rijswijk C. J. van Waas J. Ravenstijn, fabriekswrerker C. Zuydveld J. Neef,werkman J. P. Bremmert, schoenmaker J. Nobel, pakhuisknecht E. Rollfs of Roeiofs, kleermaker J. de Bruin, los werkman Wed. 11. Andrufs—Tejjslerman H. van der Heijden C. van Willigen, bakkersknecht F. T. Scbarleman, koopman Wed. Kwakernaat—van Kleef J. de Jong, suikerwerker F. de Vroom, schippersknecht J. Lakerveld, arbeider D. van den Broek, pakhuisknecht Letli „meistraat. Stadhuis G. Landwehr, concierge C. C. Krom, verfwaren en glas H. A. Verbeek, in sigaren Chr. A. M. N. Keet, tapijtmagazijn J. C. Bijl, banketbakker J. J. van Bemmel, huishoudelijke art Ferd. Schnepper, pianomagazjjn P. J. de Groot, depothouder G. G. de Vooils, goudsmid Bahlmann Co., manufacturen W. M van Hulzen, winkeldief H. W. G. Holland, le luit, infanterie Wed. A. Pino, kleedingmagazijn A. Rietkerk, rijwielhandelaar F. J. Busch, manufacturier J.C.L. F. Busch, manufacturier J. van Dantzig Az manufacturier J. J van der Sanden, banketbakker H. J. Spaas Co., in manufacturen F. Stroeve, galanterieën C. A B. Bantzinger, koopman Wed. G. M. Peelers, tapperij Wed. J. van Dorst—van Blokland Simon de Wit, in kruidenierswaren P. Koster, winkeldief J. T. Scbuttelaar, kruidenierswaren H. Polak, opt. artikelen D. Samsom, manufacturier Gebouw Arti Legie G. van den Dungen, concierge M. Monasch, goudsmid Je ren van het RIJKSBOTERMERK (Nederlandse!) wapen met bijschriften)^ Vastgesteld krachtens de Wet van 17 Juni 1905 Staatsblad No 213 A. van der Louw, sjouwerman Wed. S. Glasbeek,—Wakkier P. J. de Vos, fabriekswerker W. Labeü, touwslager A. den Ouden, koopman D. Nieuwenhuisen, sjouwerman Th. J. Dijkman Wed. P. Schouten—Radix M. Kastelein, visscber G. J. den Oudsten, pakhuisknecht A. van Leeuwen, sigarenmaker EVEN NUMMERS. H. Wieser, los werkman W. Grunder, zwemmeester .1. Tolboon, bleekersknecht J. van der Ploeg, stuurman stoomboot W. van der Wal, schipper A. ,1. Huisman, smid J. J. van Pierschll, stoker J. Lankhorst, pottenbakker H. W. Rabouw, timmerman J. Loendersloot, zeilmaker H. Bloot, suikerwerker M. van Helden, brievenbesteller Wed. A. M. Verwaal—van Holst W. Begeer, kantoorbediende M. den Ouden, letterzetter J.C. de Koster, letterzetter F. Anker, fabriekswerker A. de Mol, timmerman H. L. Blok, fabriekswerker J. Kranendonk, id. G. Lakerveld, winkelbediende

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 21