BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnummer 210. BAULMANA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 43 42 NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. NO. NAMEN EN BEROEPEN. H. den Boggende, brugwachter EVEN NUMMERS. Nieuwe Markt. 11 48 64 70 74 W. F. de Jong, fabriekswerker 215 Nlieuwsteeg. Nieuwe Veerstal. 1 241 243 352 354 187 191 Wed. B. Groeneveld—Heislerborg Wed. J Nieveld—Wilschut Wed. K. v d. Linden—v. d. Pool. 6 7 8 110 112 114 58 00 14 15 17 18 245 247 336 338 340 342 346 115 117 119 121 123 125 127 120 131 133 135 137 139 141 143 145 157 159 161 163 167 169 171 175 3 6 7 140 142 144 146 148 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 182 184 186 190 194 198 200 202 21 22 23 296 298 300 302 318 320 322 326 328 330 208 210 212 214 218 234 236 240 242 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 F. Stalenburg, werkman Wed. D. Holiestelle—Belonje T. J. van Dijk, fabriekswerker J, G. Wout, kleermaker A. H. de Zeeuw, kantoorbediende M. Natzijl, broodbakker Th. van der Linden, bakkersknecht A. Zegveld, smid Wed. A. J. Nijhuis—Louwerier D. Louwerier, schoenmaker J. Everling, koopman P. Ratten, sjouwerman P. Ratten, scheepstimmerman A. de Gruil, fabriekswe rker J. H. den Riet, sjouwerman P. Swanenburg, tuinier Th. Straver, fabriekswerker R. W. Roersma, letterzetter ONEVEN NUMMERS. P. J. K. van Werkhoven, commissaris stoomboot „de Usel” 3 Kantoor stoombootreederü „de Usel” Wed. H. C. Hoogendoorn—v. Oostenrijk Wed. W Hornes—Woerlee Wed. F. van der Nort—Ketelvijlder J. H. W. Klopper, timmerman S. Tak, touwslager G. J. Nyhuis, los werkman W. den Os, los werkman Th. W. de Keyzer, bleekersknecht T. N. Reebeen G. F. Massar, apothekersbediende J. van Houten kleermaker M. B. Blok, metselaar J. J. Stalenburg, touwspinner t Harterf P. C. de Jong, fabriekswerker Wed. A. W. Rinkel—van der Laan K. Verhagen, arbeider Wed. J. Heij—de Jong H. van Maaren, touwspinner P. Tom, touwslager H. Hofstede, bleekersknecht L. de Heij, melkverkooper L. Konijnendijk, zakjesplakker J. van den Heuvel pakhuisknecht A. J. J. Groeneveld, bleekersknecht Wed. G. J. Hordijk—Paling Wed. A. Leefiang—van Rijswijk C. Leeflang, los werkman H. Dernee, schoenmaker H. J. Blok, fabriekswerker G. van Gogh, stukadoor A. J. Bos, kolenrüder G. Boer, werkman R. Zandvoort, koopman P. van Leeuwen, loodgieter E. Radix, metselaar J. Nieuwveld, opperman B. L. Polak, koopman Wed. J. Fokker—Rozema A. de Bruin, bakker P. de Wit, vleeschhouwer L. H. Lafeber, sigarenmaker T. C. Boot, koopman E. van Beuzekom Wed. H van Ham—van der Staal H. G. S. Weick, timmerman Cinq-Hofje Wed. P. fheussen—van Beuzekom J. van Gent, timmerman Wed. W. Zeverboom—Vingerling A. Smient, schilder Ghr. Güsbertsbofje Wed. de Jong—Brujjniks C. Reurings, pakhuisknecht C. J. Guérain, kleermaker J. J. Verbij, timmerman D. Sibbes, plateelbakker E. Bout, schoenmaker FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOODA. TELEFOON 47 Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerjj Stoffeerderij. 4 N. G Burger, huidenzouter P. Karstan, letterzetter Wed. L. Boulogne—van der Linden P. Nobel, melksalonhouder 10 T N. M. Kramer, fabriekswerker P. Rijnhout, hekelaar 12 J. M. de Weger, barbier M. van Vliet, slager Wed. W. van Vliet—van der Pool 16 C Boseb, pakhuisknecht 17 Wed. de Weger—van Tok 18 L. Vermeulen, touwspinner 19 H. J. Siinters, schoenmaker 20 j Lekkerkerk, smid Wed. D. Graatsma—Blesgraaf J H. Sparnaay, huisschilder Wed. A. SchoutenLoendersloot 24 L. van der Heij, koopman 25 H. Wulfïraat, meubelmaker 26 J. Zeegers, sjouwerman 27 ,1. Tijbout, sigarenmaker 28 B. Groen, bakkersknecht 29 P. G. Scharleman, koopman 30 J. Tijbout, sigarenmaker 31 W. F. de Jong, fabriekswerker 38 C. J. de Groot, Dir. Bank van Leening. Wed. J. P. de Jong-van Klaare Wed. L. Hofstede—He(jne Wed. Anders—Hellebrand J. Tuiloo, sjouwer J Rietveld, fabriekswerker M. Boom M. Vredenburg, tuinman D. van Dam, opperman D. A. Slaman, timmerman Weil. A. M. Spee—de Gruil Wed. J. Luitjes—Hoogendoorn Wed. J. van Nus—v. der Strigt J. E J van der Klein, fabriekswerker A. Lekkerkerk, sjouwer C. van den Heuvel, los werkman A. Nieuwenhniseti, touwslager A. N. Snelleman, pijpmaker L. de Vrind, bleekersknecht H. Tamse verver L. Steenbergen A. Nieuwveld, verver H. J. van den Bos, sjouwerman L. Binnendijk, broodbakker A. H. Kulik, metselaar 177 H. Langeraar, koekbakker 183 Wed. J. de Klein—Dekker, winkelierster 185 J. Nuvelstjjn, werkman Wed. G. van den End—Smit M. J. Reurings, pakhuisknecht 193 N. V. Drukkerij v/h Koch Knuttel 195 W. de Gruijl, schoenmaker 197 J. Overkamp, timmerman 201 T. Balk broodbakker 203 N. Vergeer, melkslijter 205 P. van den End, schipper 207 J. Gerritsen, timmerman 209 J. Slaman, timmerman 213 Wed. A. H. Doornik—Schouten A. van der Laan, turfschipper 217 J. Blnee, metselaar J. van der Valk 219 J. P. Isarin, broodslijter J. Wildschut, fabriekswerker 221 G. van Barlingen, sigarenmaker 223 Wed. K. van der Post—Mulder S. Grootendorst ■225 D. Binee, metselaar 227 J. D. van de Water, sigarenmaker 231 Wed. J. Boekamp—van Steinvoort J. H. Boekamp, schilder 233 Sophia Bokhoven 237a L. van Wingerden, metselaar H. van Maaren, schoenmaker Wed. H. de Zeeuw—Sluyter Ha. Ma. van Schalen G. Ouweneel, schipper P. A. Luiten, reiziger 251a W. K. F. de Jong, timmerman i No. I 253 1 L. Signer, boekdrukker H. van Beek, smid A. Verhart, kleermaker A. van der Wejjden, wagenmaker 9 G. W. van Mastrigt, smid 16 G. C. de Bruin L. van der Laan, melkboer Kantoor Nederl. Brandwaarborg Maat schappij, Directie Montijn Kantoor Notaris J. J. A. Montijn I 2 4 14 20 22 I 24 26 28 30 32 34 J. A. Brenkman, colperteur 38 Wed. van Eijk—Barneveld 40 Wed. A. J. Verbaar—Tier 42 F. de Gruijl, fabriekswerker 44 Jacoba Overkamp Wed. Th. A. de Veen—Verwejj 52 H. A. J. Bron, bleekersknecht 54 E. van Lavieren. steenhouwer 56 C. Verheul J. van Waas, gep. militair J. van der Zwalm, touwslager 62 G. Lokum, touwslager "1 H. J. Verblauw, verver 66 P. Tak, touwspinner 68 L. Zorg, blikslager M. Hendriks, steenhouwer 72 C. Blom, stoker B, Spruijt, scheepmaker 76 J. Dongelmans, touwspinner 78 L. Boot, fabriekswerker 80 C. J. Kromme, mandenmaker 82 W. Toor boerenarbeider 84 W. de Gruijl, touwspinner 86 T. van der Louw, sjouwerman 88 L. van der Winden, arbeider 90 Wed. J. W. Morie—de Reus 94 J. van der Kemp, pakhuisknecht 96 M. van Schalk, koetsier 102 C. C. van Willigen, schilder 104 J. Stolwijk, melkboer 106 A. van de Water, timmerman 108 G. Dazler, smid A. M. Verkaaik, pakhuisknecht M. F. Verzijl, winkelier P. J. Boot, los werkman 116 M. Mallon, boekdrukker 120 A. Verkaaik, barbier 124 J. van der Louw, stoker gasfabriek 126 J. van Leeuwen 128 Lutbersch Hofje 130 M. Frie, opperman 132 - 134 136

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 23