nachtlichten, Theelichten, Schemerlichten. DB DB DB Kaarsen, Onovertroffen in kwaliteit. Herhaaldelijk in Binnen- en Buitenland bekroond. op DB □in □8Ü BntwErpEn 1885 j Buiten mededinging. Parijs 1900 j Lid van de jury. BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. Dep^ HOLLAND Jlffi! 44 7 Ir: No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. G. H. Schuttelaar 7 Ma 2 j. ixi iuk, uvuizciger T. van den Heuvel, arbeider Oostliaven. 1 2 71 5 Handelsmerk. 6 EVEN NUMMERS. 20 Nonnen water. 19 26 i :=y It: 7 8 9 10 89 91 34 35 3 4 16 17 18 20 21 22 23 25 11 12 13 14 15 9 10 11 12 14 16 19 20 29 30 31 33 EVEN NUMMERS. C. Manschot, comm. stoomb. „Estafette” Nobel st raaf. ONEVEN NUMMERS. Wed. M. Lakerveld—Roedolf M. Gibbon, los werkman C. H. den Edel, fabriekswerker L. F. Steenwinkel, los werkman Wed. P. M. ’H appel—v. d. Kint A. de Korte, houtzager J. van Tiggelen, werkman E. Betzold, houtzager T. Huisman, sjouwerman H. Braat, fabrikant P. Scharloo. olieslager J. Kriek, houtzager 1 Dames Saltzer 2 J van der Veer, turfschipper Wed. H. van Denzon—Steenwinkel 6 H. van Harten, pottenbakker 7 H. C- van Staveren, decoratieschilder Nioodgodsteeg (zie Korte). (zie I.auge). Ouder de Boompjes. 1 Mej. M. A. Hoogendijk 2 W. van Bergen, winkelier 4 A. van Ewijk, molenaarsknecht 5 C. van Vliet, watermolenaar 6 .1. A. fl. Hoppesteyn 7 P. C Verklei), machinist 8 J. de Moree, schipper 3 5 51 53 55 C. Kalmeijer, pijpmaker 57 Wed. P. M. Happel—v. d. Kint 59 J. P. Dikhooff. blerbottelaarsknecht fit A. H. Dikhooff, fabriekswerker 63 C. Melkert, postbeambte 65 D. van der KIst, los werkman 69 F. Vermeij, pottenbakker 71 J. W. de Brujjn, werkman 73 D. Olthuijsen, magazjjnknecht 79 A. Rabouw, fabriekswerker 81 D. de Vries, werkman 83 S. A. Gouka, sigarenmaker 85 M. Doggenaar, agent eener courant 87 H. Goudriaan, barbier en tapper A. Rabouw, verver F. W. Schnitger, fabriekswerker P. H. J van Wankum, winkelier Wed. N. A. Aussems— Vervoorn Wed. P. J. Melkert—Vervoorn H. J. Harting, reiziger E. J. Nieuwenhuis, opzichter kaarsen fabriek J. H. Crebas, broodbakker Wed. A. Uiiteu bogaard— Mol, horloge- winkel en optische artikelen Mej. J. C. Kromhout, in damesmodeart. W. Kromhout, hoofde, ter gem, sec. m L. van Beekum, banketbakker 6a G. F. W. van de Velde, wijnhandelaar G. P. W. Dessing, aannemer T. Verkaaik, koperslager Librye en Archief Bestedelingenhuis G. J. Garritsen, directeur E. J. Hoekstra, gem. apotb. B. G. J. Evers, arts Spaarbank H. J. Bik, meubelhandel Wed. W. G. v. Geelen—Verkerk H. J. M. Kabel, kok en banketbakker G. A. J. Kroeze, 2e luit. inf. W. Konincks, muziekonderwijzer H. F. Backer, neurenburgerw. Sociëteit „de Reunie” A. Willemse, zetkasteiein A. H. Spruijt C. A. M. Spruijt, drukker-uitgever W. J. van Zanen, photograaf Jonkvr. C. G. W. de Rotte W. C. F. van der Sloot J. S. van der Sloot, kleermaker J. Houtman—Bosma, wollen en tricotgoed. H. A. A. Houtman, koopman Joh. Dessing Co., bouwmaterialen A. de Wilde, opzichter J. P. Dessing, koopman .1. Mulder, boekdrukker B. A. de Jong, barbier Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis I. Stödel, huismeester J Rost Firma Vermeij, broodbakkerij D. van Vliet, winkelier 8 D. Goudriaan, fabriekswerker 19 H. van Meerkerk, koopman 14 Wed. H. Anker—Blom 16 D. J. de Reus, fabriekswerker D. van Oudshoorn FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 24