BAULMANA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAIILMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 47 46 NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. No. namen en beroepen. No. NAMEN EN BEROEPEN. J. Smient, behanger 15 EVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. Piersonweg. 53 P. C. Bothstraat. ONEVEN NUMMERS. 68 50 60 Parados. 3 Prins Hendrikstraat. ONEVEN NUMMERS. i» ia 14 16 18 30 60 62 J. M. van Leeuwen, kaashandelaar W. Ham, melkverkooper 56 58 60 62 64 51 52 70 72 74 76 80 84 86 88 92 96 98 100 102 104 106 110 112 114 118 120 132 136 2 10 14 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 54 54 55 57 58 59 69 73 75 36 37 38 39 40 41 42 48 49 50 63 64 65 66 67 68 69 70 1 3 5 7 9 1 2 3 4 44 46 3 5 7 9 4 6 8 10 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 J. van der Kreke, schipper A. Nolte, tabakskerver L. D. Brandse meubelmaker P. Scharloo, borstelhoutmaker K. Glasbeek, timmerman J. B. Cornelisse, timmerman J. E. Kasbergen, vischhandelaar ONEVEN NUMMERS. 1 J. Dijksman, machinist 1 3 5 W. F. Cornelissen, slagersknecht 7 E J 9 L. Meylink, sigarenmaker i ci..s<*er> sigarenmaker de Waerdt, arbeider S.S. j. *jum, sergt. inf. A. van der Klein, timmerman I Algemeene begraafplaats 3 H. Verbeek, grafmaker 7 J. Blok, grafmaker 9 'T 11 13 15 17 J. de Mol, tailleur E. Jenné, kaaskooper W. N. de Bruyn, reiziger J. J. van Galen, assuradeur ONEVEN NUMMERS. A. Bloot, bleekersknecht EVEN NUMMERS. A. IJpelaar, sjouwerman A. H. Dikboolf, stoker J. F Signer, touwslager I. A. van Leeuwen, arbeider J. J. Stolk, werkman G. Dortland, sjouwerman Peperstraat. J. DIVR, gl CltllKtftCI Wed. W. j. Vreeswijk—Wildschut Wed. W. J. Oosterling, A. van den Berg, fabriekswerker P. G. van Willige, timmerman F. van den Beig, arbeider 19 S. van der Sloot, tuinier M. A. Vermei), koekbakker Erven A. van Meurs, slijterij Wed. G. J. Steens Zijnen—van der Does Dames Verzijl Dames van der Linden Dr. J. H. Bakker NiemeUer, arts Vrjjthofje A. Boer, boekhandel M. den Oudsten, onderwijzer W. Hoogendijk van Gappenen, steen fabrikant Dr. P. J. A. Levedag, arts Hoffmansgesticht Mej. M. E. Hardenberg, directrice M. J. Ogier Co., in effecten G. Bouters Dr. A. C. Geitel, dir. kaarsenfabriek Dr. A. van IJsendijk, rector gymnasium G. Prince, fabrikant Wed. A. H. van der Garden—de Sturler Wed. J. W. Schouten—Flentrop Jac. H. Schouten—kaashandelaar M. van Deth, goudsmid D. de Brupn, kaaskooper G. F. Kerper, muziekonderwijzer D. Hoogendijk, kassier J. H. van den Bosch, fabrieksopzichter C. J. Revet, verver Wed. A. G. Niermans—Layendecker E. T. den Hertog, kaashandelaar N. F. Cambier van Noolen, notaris F. H. W. de Quartet, kapt. inf. 70a j. C. Caïkoen 71 E. Langerak, fabriekswerker W. de Grujjl, blikslager Wed. H. J. Franken—Boer J. M. Gerhards, fabriekswerker Philipsweg (zie Jan). ONEVEN NUMMERS. J. Snelleman, pjjpmaker P. van Loon, fabriekswerker J. P. Delcbambre, concierge gymnasium H. I). van Niekerk, voerman C. Vos, arbeider FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 59 c BI F. A. Ansems, sigarenmaker 63 65 67 EVEN NUMMERS. L. van Blokland, timmerman J. P. Mul, stoffenverver en tapper G. de Raadt, koopman N. Hessing, meubelmaker N. J. Montagne, hofmeester P. H. Jansen, schoenmaker J. M. W. T. Opterbeek, borduurster A. de Jong, bakker Mej. A. Schellema H. W van den Bosch, kleermaker B H Groener.daal, kantoorbediende J. J. Duym, aannemer Wed. D Schotel—Meiningen J. van Tijn.r eiziger W. Vonk, timmerman A. van Maaren leerhandelaar Militair Te Huis D. Meiboom, huisvader Wed. L. Leusen—van Mierop F. H. Weurman Jr. electricien F. H. W'eurman, stalhouder R. van der Vlist, koetsier J. Mouthaan, vert petroleum mij. J. E. W. Harmsma, commies ter gem. secr. A. Snoek, melkboer P. van Eijk, stalknecht A. van Maaren, stoffeerder B. Tersmltlen, koopman F. C. van Dam, koetsier A. H. Kabel J. Vergeer, verver A. A Jansen, boekhouder P G. Uvereijnder, grutter Th. Oosterling, timmerman C. Witte van de Velde, wethouder Van de Velde Halewijn, wijnhandel J. Vermejj, commies gemeente bel. C. W. M. Roskes, ambt. S.S. mij. G. H. Gorissen, kantoorbediende W. G. Oudijk, verver Wed. A. Verhoef—Veenendaal T. van der Heiden, melkboer R. Pauw, timmerman P. H. Karssen, pakhuisknecht J. de Vos, timmerman M N. van Duin, pjjpmaker C. Schouten, kuiper Van Persjjnstraat. J. Straatman, sigarenmaker Wed. H. Voorneveld—Peters H. J. Buursma, agent van politie 11 j. Sluijter, sigarenmaker 13 G. van de Waerdt, arbeider S.S. 15 J. Bink, sergt. inf. 17 A. van der Klein, timmerman 19 Wed. J. van Ejjk—Verdoold •21 W. de Kouing. timmerman •23 Wed. W. van der Horst—de Jong •25 H. W. Schneider, blljartmaker •27 L. de Roo, brievenbesteller 29 J. van Wijngaarden, koopman 31 H. Agten, sigarenmaker 33 P. Brouwers, sigarenmaker 35 L. F. M. Doreleyers sigarensorteerder 37 J. van Es, visscher 39 J. Nijholt, agent van politie 41 S. M. Hazebroek, boekdrukker 43 P. Bijl, reiziger 47 R. Boxhoorn, smid. 49 G. J. van Deutekom, pakhuisknecht 51 J. H. Heinen, los werkman 53 J. van Eijk, vrachtrijder 55 R. ter Horst, sigarensorteerder 57 C. Onder de Linden, sigarenmaker C. van Kouten, sigarenmaker F. A. Ansems, sigarenmaker J. W. M. Botterop, sigarenmaker A. de Boom, bouwman A. van der Vree J. J. van der Bruggen, touwspinner J. Houdijk, bleeker W. Pannevis, kantooriooper J. F. Bruijstens, kleermaker S. J. Versteeg, schoenmaker A. IJsselstein.klerk-meteropnemer gasfabr K. de Geus, koetsier Wed. T. Anker—Dekker W. van Wijk, stadstuinbaas P. Broekhuizen, postbode J. Hardjjzer, bleeker H. Bloemzaad, agent van politie C. J van Leeuwen, sigarenmaker J. Muurling H. J. Boekamp, schilder J. Brouwers, behanger H. Brouwers, letterzetter 38 A. J. van Maanen 40 J. van der Heuvel, zeilmaker 42 L. van Scheers, stoffeerder A. van Krimpen, arbeider A. M. Geul, sigarenmaker 48 A. Heerkens, sigarenmaker 59 B. Boon, commissionnair in kaas 52 B. Boon, melkboer, 56 L. Boon, timmerman 58 A. B. de Brupn, wisselwachter 60 W. Bonter, sigarenmaker 62 W. Naves, timmerman 64 C. Knoop, timmerman 66 A. van Herk, timmerman 68 A. de Jong, loodgieter 72 D. van Zanten, tuinder 74 J. van Eijk, sigarenmaker 76 C. H. Kuylenburg, timmerman 78 H. Akkerman politieagent 80 J. A. van Zanten, warmoezier 82 B. Swanenburg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 25