J. D. BOHKEUR, Pfaff-Naaimachines. :r Groeneweg 63 Gouda. Opgericht 1906. van H. J. C. RIETVELD. nabij de JWarkt. HOOGSTRAAT 14, Wol en Sajet. Pafapluies. Heeren Artikelen. Gebreide Goederen. -as -*• -as WIJN-en BIER-AZIJN, ROZIJN WIJN=AZIJN, BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 210. Mantels, Ja pon stoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoiïeerderij. Eenig adres voor Gouda en Omstreken van de beroemde 48 No. NAMEN EX BEROEPEN. I No. NAMEN EX BEROEPEN en 58 EVEN NUMMERS. De Punt. 88 90 t F. Weil, gem. bode en marktmeester 3 J. A. van Leeuwen, pottenbakker Be rn- -S0 «Ng> '-/r<y - -C4<9) 72 74 4 Zuivere Verder in SPIRITUS, MOSTERD OLIËN. Specialiteit in Sprit-Azyn, Kruiden-Azyn, Inmaak-Azyn, en fijne Tafel*Azyn. 4 P. T. Snel, pakhuisknecht A de Boom, machinist 8 W. Veerman, kantoorbediende 10 P. van den Adel, kapitein sleepboot 12 P. Hoogendoorn, scheepmaker 14 C. N. Hoogteijbng 16 P. C. L. Mounier, scheepmaker 18 J. Maarsse, bloemist 20 A. J. Vrijenhoek, ijzerwerker 22 B. M. Spek, fabriekswerker 24 C. J. Reebeen, sjouwerman 26 Wed. T. J. van Kleef—Volmar 28 F. W. van der Steen, walelbakker 32 P. van Leest, fabriekswerker 34 W. J. van Hofwegen, schepenjager 38 P. Blok, stoker 40 Tb. Gerritsen, werkman 42 J. F. van der Kind sjouwerman 44 Wed. J. van Let—van den Bosch 48 Wed. H. Straver—Blom 50 W de Grauw, plateelbakker 32 C. de Jong, metselaar 54 G. Kasbergen, bouwman 38 B. Vennik, kapitein sleepboot 60 J. L. Janknegt, sigarenmaker 62 A. van der Wal, schipper 64 A. C. de Kroon, mandenmaker 66 H. van der Kemp, smid 68 H. Bennis, heler 70 J. Lafeber, sigarenmaker J.W.H.C. van Staveren,decoratieschilder M. van Heyningen, blikslager 76 H. Steenwinkel, schoenmaker 78 J. J Hageman, brievenbesteller 80 Wed. J. M. van Leeuwen—van Duin 82 A. den Hollander, broodbakker 86 C. van Mourik, klompmaker P. J. Blom, smid H. Leeuwenhoek, verver 92 J. G. L. Blotkamp 94 G. van den Akker, broodbakker 96 M. Valk, schipper 98 B. C. Verstoep, schilder 100 J. van der Vlist, schipper 102 P. Balenburg, hofmeester 104 Wed. F. Sluyter—Visser 106 A. Stolk, touwslager 108 C. Verhoef, verver 110 J. A. de Gruül, schilder 112 J. Kors, houtzager 114 J. de Keijzer, kleermaker 116 Wed. Hulscher—van der Wolft 118 Wed. H. van Reede—Liepelt 120 C- van der Kaa, touwspinner 122 J. H. van der Hooft, sluisknecht 121 D. de Weger, stoker 21 J. P. Bakker, timmerman 23 p. Bakker arbeider 25 J. van Breukelen, botermaker 27 J. D. Boerkoel, opzichter stadsplanlsoenen 2» A. de Weger, smid 31 C. L. van Eük, pakhuisknecht 33 A. de Gruil, fabriekswerker 35 C. Vermeulen, arbeider 39 C. van Ouwerkerk, letterzetter il P. Bakker, fabriekswerker 43 J. Abbema, fabriekswerker 45 G. J de Mol, fabriekswerker 49 ,1. Huisman, kistenmaker 51 J. J. Vesseur, bakkersknecht 53 Th. A Palm, machinist 55 N. K. Keiler, fabriekswerker 57 F. A. Verkley, koopman 59 B. J Leeflang, bakkersknecht 61 H. M. Leeflang, touwspinner 63 P. Hoedemans, fabrieksopzlchter 65 S. van Mourik, klompenmaker 67 Wed. Wr. Gelderblom—Koster J. van der Horst, smid 69 C. Verkley, scheepmaker 71 C. Broere, schippersknecht 73 G. Brauns, bleekersknecht 75 P. J. Spieringshoek, fabriekswerker 77 D. Sijl zeilmaker SI J. Baas, schipper S3 J. Zijlstra, schipper 85 J. C. de Jong, tuinman 89 P. de Jong, smid fit P. J. de Reus, machinist 93 P. van Scbenderen, kuiper 95 Wed. P. de Jong—de Loo 97 K. Rol, kapitein stoomboot 99 W. L. Immink, bloemkweeker 103 J den Hertog, kistenmaker 105 J. G. J van der Kind, fabriekswerker 107 IL A. Meilof, schipper 109 C Nieveld, sigarenmaker 111 P. Hooiineüer, bakkersknecht 113 C. van den Hoede), olieslager 115 A. van der Hulst, meubelmaker 117 J. W. Woerlee, plateelschilder 119 W. Lodder 121 B. de Mink, letterzetter 123 P. Danens, fabriekswerker 123 A. A. van den Berg, heihaas 127 J. K. Slootweg, metselaar 133 G. N. Kruisheer, hoofd eener school 135 J. Poot, bouwman

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 26