B4HLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. I BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 810. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 5° 5i NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. 17 Raam ONEVEN NUMMERS. 193 EVEN NUMMERS. 8 12 13 7 9 13 15 1 3 5 133 139 lil 143 145 167 169 3 4 5 8 9 10 J. F. Goddjjn, teekeuonderwijzer J. Breebaart Lzn., directeur Goudsche Glucosefabriek B. P. van Cittert, hoofd le burgerschool voor meisjes J. W. Berkelbach van der Sprenkel, predikant Gez. Oosterling S. Keij, fabriekswerker W. den Hoed, hoofd 2e burgers, v. jongens J. J. Hoogendoorn, hoofd der school voor g. I. o., no. 4 N. H. van Schelven, molenaar 60 62 66 68 70 72 74 288 290 292 296 298 302 301 306 308 314 316 318 320 322 324 326 330 332 334 338 342 344 346 348 350 356 358 360 362 366 370 372 374 376 380 78 116 118 122 124 126 128 130 132 134 140 142 146 154 162 164 168 170 172 178 180 182 184 186 188 190 192 196 198 200 202 206 208 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 240 246 254 256 258 268 270 272 274 276 280 284 9 11 15 17 19 21 23 25 27 29 31 35 43 45 47 49 51 53 57 63 65 67 A. D. de Jong, koopman J. Schultz, broodbakker J. J. Maree, winkelbediende D. Hoogendoorn, timmerman L. Benschop, winkelier A. de Jong, koopman Wed. B Nieveld—van den Ber W. J. Fijn, korenmolenaar C. Odufré—Hoogeboom G. van der Kist, pottenbakker H. K. de Waal A. C. de Jong, banketbakker J. G. Straver, letterzetter A. Bonneur C. van Ejjk, timmerman Wed. J. H. Faay—van Leeuwen A. J. van der Valk, sigarenmaker Wed. G. Roest—Etman F. Coljé, landbouwer A. J. Dongelmans. vleescbbouwer Wed. J. J. Liesker—van de Waart D. de Rek, machinist K. van der Voorden, wagenmaker P. Labjj, broodbakker Wed. K. A. van den Heuvel G. Hoogendoorn, melkboer W. J. van Eik, tapper E. I longen dijk J. Nieuwenhuizen, schilder W. Kujjs, sigarenmaker A. Zuidam, pakhuisknecht C. van Waas, gruttersknecht P. de Visser, dekknecht T. Terlouw, metselaar H. J. Langenberg, scheepstimmerman Regentesseplantsoen. W. B. Woerlee, meubelmaker J. Groeneveld, schoppenmaker T. G. van Steinvoort, modenaaister W. de Roode G. D. Heü, hoofd school no. 2 J. M. Bakker, inspecteur van het bouw en woningtoezicht 10a Th. B. Granpré Molière, adj.-direcleur lichtfabrieken 10b M. F. de Raadt, boekhouder 10c Mej. M. W. Kruisheer lOd C. G. van Gent, procuratiehouder A. J. J. Vos 10e J. van der Meer, gep. maj. int. lot - 1 11 T. Blok, fabriekswerker Coöperatieve broodbakkerij Th. J. Droste, boekhouder A. van der Klein Jr. smid W. Langeraar, sigarenmaker Wed. W. Broer—van der Ben B. C. Lijster, koopman W. F. Wiltenburg, verver Johanna Wilhelmina van der Klejjn J. T. Hoogendoorn, los werkman Wed. L. van der Kiev—van den Berg T. Blok, arbeider C. Jaspers, slijter C. Vergeer, bakker J. van Dam, opperman C. Schenkel, sjouwerman H. J. Bennis, werkster M. de Knikker—Sol C. de Jong, tabriekswerker M. van Leest, fabriekwerker A. de Jong, pottenbakker P. van der Klejjn, smid G. C. Hornes, fabriekswerker Wed. J. J. Henrich—van den Berg J. van den Wittenboer, sjouwermon E. Nathan, uitdrager J. Broekhuizen, stoker J. Lubken, molenaarsknecht E. C van Willigen, koopman A. Baars, melkboer P. K. van den Burg, koetsier K. C. Blijenberg I. de Rijke, pakhuisknecht G. Dekker, koopman P. Nuvelstein, los werkman A. F. Lakerveld, koetsier Wed. K. Perdjjk—Danens F. Groeneweg J. P. van Reeden, bleekersknecht G. S. de Bruijn, touwslager D. Mulder, los werkman T. de Jong, pjjpmaker J. P. Nuvelstjin. sjouwerman F. Duilemeiier, landbouwer C. van der Sloot, pakhuisknecht J. Tuinenburg, bleeker G. Veltman, broodbakker C. Bron, stoker J. van Vliet, tuinman K. Rabouw, loodgieter K. Vis, koopman D. de Jong, sjouwerman C. van Reede, letterzetter P. M. van Leeuwen, plateelbakker N. C. van der Post, spekslager C. Borst, sjouwer P. Maree, smid C. J. Kok, schipper A. Punt, dekknecht A. Schouten J. Nieuwenhuizen, fabriekswerker Gez. Groenendaal P. Kelder W. G. Boot, brievenbesteller W. Groeneweg, fabriekswerker Wed. L A. van Straaten—Vuyk J. B. Bruikman, tapper D. Kemp, pakhuisknecht C. J. Hersche, fabriekswerker W. I. Riethoven, brievenbesteller T. Jansen, fabriekswerker L. A. Wiltenburg, metselaar J. van den Berg, fabriekswerker T. C. Reparon, los werkman A. Osinga, agent van politie J. J. Broer, fabriekswerker A. A van Setten, sigarenmaker J. Tb. de Zeeuw, timmerman M. J. Bakker, sigarensorteerder W. M. Elshout, schipper F. van der Kemp, verver J. C. Snaterse, schoenmaker M. H. van Leeuwen, sigarenmaker J. Leellang, winkelier 69 A. Vujjk, pakhuisknecht 71 T. Revet, timmerman 75 Wed. S. Heemskerk—Kaptjjn 83 G. Boot, koster 85 L. Cusveller, stadsbaas 87 H. Vergeer, brievenbesteller 91 Wed. A Gielhuis—van den Heuvel 93 A. W. Dielemans—Reigersberg 9a A. L. van Oudshoorn, koopman 101 R. Peek, werkman 103 Wed. H. Worst—de Jong 105 Wed. K. van Dijk—Broer 107 J. P. van der Pool, metselaar 111 C. M. van der Stok Krijger 113 Wed. J. Veenstra—Lammerts 115 W. G. van Kersbergen, sjouwerman 117 J. Flux, sjouwerman 121 C. van der Weerd 123 J. van der Horst, brandersknecht 125 J. Huisman, koetsier 129 Wed. J. van Vliet—FaaU FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met éigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stofieerderij. 32—34 Plateelbakkerij „Zuid-Holland” 38 50 52 54 56 58 2 A. Eisen, meesterknecht glucosefabriek 6 L. Kalmeijer, schoenmaker Wed. N. L. van Blokland—Bezum 10 F. Bruystens, fabriekswerker 12 C. van Oostenrijk, pakhuisknecht 14 Wed. C. W. A. Zwarts—Bezem 16 H. Hilgers, schipper 18 Lena, Vergeer 22 W. C. Lujjnenburg, timmerman 24 D. Vermejj, koopman 26 W. den Haag 28 B. Kalmeijer, arbeider Wed. van Leeuwen—Nieuwenhuizen C. H. A. Kamermans, schilder D. Blok—Luijnenburg G. Dijkman, pijpmaker F. A. de Jong, fabriekswerker H- J. Rabouw, loodgieter A. Rabouw, kantoorbediende Wed. C. Fortuin—Kroon E. de Rruin—Schnitger J Root, metselaar J. Slaman, smidsknecht Wed N. Melchert—van den Berg Wed. H. Polak—van Eijk H. Kunst, winkelier P. den Hertog, pijpmaker T. J. Lugthart, pottenbakker C. Schoorel, pakhuisknecht B. C. Loojjaard, kleermaker A. H. de Ruyter, pakhuisknecht C. van der Kist pottenbakker 149 C. A. Prins, timmerman 151 W. Amesz, timmerman 153 W. C. Husselson 155 S. Kelder, fabriekswerker 159 J. Bojawal, fabriekswerker 161 A. Kooiman, borstelmaker 163 C. P. J. Boer, commissionnair J. van Hertum, metselaar J. A. J. Mastink, notarisklerk 171 C. de Bruin, blerbotlelaar 173 A. van der Kleijn, aschman 175 F. Bezem, touwslager 179 G. Heerkens,fabriekswerker 181 M. Sirre, kistenmaker 183 M. J. Fokkers, timmerman 187 W. Boer, timmerman 189 C. Verkerk, fabriekswerker 191 M. C. Jongeneel, fabriekswerker 193 M. J. Wiezer, bleekersknecht 195 J. Noordlander, timmerman 197 G. Boerma, blikslager 199 F. Boerma, letterzetter

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 27