f BAHLMAO Co., HARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer 210. Mantels, Japonstofien, Tapijten. I RAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Teleplioonnummer S1O. Mantels, Japonstofien, Tapijten. 52 53 NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. 22 Bidder van Catsweg. Rotterdanische Veer. 9 Rozendaal. Jl ONEVEN NUMMERS 22 Schelteniastraat. 20 EVEN NUMMERS. 158 148 150 4 6 8 10 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 212 214 216 218 220 222 224 226 234 1 3 5 9 13 15 17 19 21 18 20 14 15 16 17 18 19 3 5 7 9 13 15 17 19 21 23 27 31 33 35 39 41 43 45 47 49 51 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 3 5 7 11 13 15 17 19 21 23 29 31 33 35 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90 92 94 96 98 100 106 104 108 110 112 1 3 4 6 7 9 Dr. B. W. v. Eldik Thieme, technoloog J. G. van der Torren H. M. Dercksen, fabrikant J. Zeper, insp. registratie A. Scherpenhuüzen, leeraar teekenen J. A. G, de Goejj, stalhouder T. de Jong, fabriekswerker D. den Held, blikslager H. Spee, arbeider A. Mes, schippersknecht A. Zorg, touwspinner J. J. Leeflang, arbeider L. Nieuwenhuüzen, fabriekswerker H. van Hattem, schoenmaker H. L. de Jong, verver H. Spee, koopman Th. Heygen D. Gibbon, fabriekswerker A. Mikkers, pakhuisknecht A. Bloot, bakkersknecht L. G. de Looy, verver ONEVEN NUMMERS. Wed. W. de Jeu—Hazebroek M. van As, smid H. Korevaar, broodslüter E. W. Kok, koopman P. Steenbergen, bleekersknecht Wed. P. N. Reebeen—van der Kist C. Groenendijk, bierbottelaar S. K. Hammer, fabriekswerker J. J. van Hoff, tapper W. Gelderblom, veedrijver A. van Leeuwen, fabriekswerker P. de Knegt, los werkman H. van Drielen, winkelknecht 164 M. G. Emeis, onderwijzer C. G. Wulflraat, besteller S. S. Kantoer Bargedienst Gouda—Amsterdam Kantoor Gasfabriek Soepketel Kantoor Goudsche Glucosefabriek A. van Schalk, koetsier H. P. van Loon, touwslager M. Wejjers, kuiper L. Gorlssen, spoorwegwerker J. Bergman, blikslager H. B. C. van Nues, aant. weger S.S. G. Verhoef, arbeider A. Jongeneel, telegraafwerker A. Vogt, smid W. van de Kamp, mach, hout bew. A. C. Costerus, vloerlegger J. van Lieshout, kuiper J. Mulder, koetsier J van Ewijk, houtzager G. N. Flamman C. Slootjes, tapper A. van Asten, arbeider A. Schoonderwoerd, sigarenmaker J de Jong, fabriekswerker Th. C. van Doorn, arbeider tel. S.S. J. Boef, fabrieksarbeider N. A. Kollen, arbeider J. Snel, pakhuisknecht H. van Os, sigarenmaker A. Voordouw, timmerman J. J. Goeman, timmerman C. Hoosbeek, spoorarbeider J. van Rijswijk, pakhuisknecht C. J. Helmond, sigarenmaker G. A. Wammes, sigarenmaker J. Teekens, scheepmaker Robaarsteeg. EVEN NUMMERS. J. Hoogendoorn, timmerman J. C. den Edel, koopman Th. van Stejjn, pakhuisknecht A. Nonner, beambte brokkenhuis J. van Loon, melkrijder M. A. Heerkens, pijpmaker C. van den Heuvel, bekelaar Wed. C S. G. Voofjs-de Jong H. J. Goedhart, fabriekswerker K. Heij, smid J. Hageman, pottenbakker J. Verkleji, stoker J. van Wijk, spoorwegarbeider E. A. van As, opzichter G. Slobbe, houtzager B. v. d. Melde, fabriekswerker Wed. Buitelaar—Kool I. J. IJsselstein, dekknecht C. J. van der Klef), fabriekswerker J. Groenendijk, touwspinner J. Swart, fabriekswerker 14 N. de W’aal, schipper 18 A. de Hoop, hekelaar 20 J. L. Verboom, los werkman J. van Waas, los werkman Rolwagensteeg (zie Kees Faesens). Rotterdanische Dijk (zie Hooge Schiel. Zeedijk). FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. C. Mul, smid H. van Putten, bleekersknecht C W. van Reenen, arbeider J. Verhoek, pijpmaker N. J Kuis, schipper J. F. Bredie, houtzager W. J. Oosterling, kistenmaker T. Gibbon, los werkman Wed. J. Matse—Semeiju A. Hunik, los werkman J. Lorjé, fabriekswerker J. Pouw, beier A. Berendsen, spoorbeambte J. van der Laan, arbeider P. Sevenhoven, koetsier F. E. J. Brjjbag, fabriekswerker H. Koenekoop, timmerman F. Vlug, wisselwachter S.S. H. Lakerveld, fabriekswerker A. Janmaat, spoorarbeider H. Verkerk, bleeker H. A. Kuijs, schipper F. C. Fortuin, pakhuisknecht J. M. Prinsenberg, pakhuisknecht H. Lakerveld, spoorwegbeambte P. Versluis, veehoudersknecbt G. N. Veerman, magazijnknecht A. van Eijk, koopman H. Zwanenburg, sigarenmaker W. van Dijkhuizen, spoorwegarbeider A. Engelbrecht, schrijnwerker P. de Gruijl, biljartmaker G. van Schalk, spoorarbeider 114 J. E. A. Agten, smid 116 Wed. P. Kennedy—Kreuk 118 J. A. Rietkerk, bankwerker 120 J. Epping, bakker 122 L. Edelkoort, ambt. S.S Mij. 124 A. Kraaijenbrink, houtzager 126 K. Jongeneel, arbeider 128 D. Bloot, baanspinner 130 P. Timme, meubelmaker 132 L. van der Palm, besteller 134 A Scbriek, spoorwegarbeider 136 T. C. Holman, wagenmaker 140 Wed C. A. v. d. Broek—Mulder 142 N. Boom, spoorwegwerker 144 Wed. G. Groen—Hol 146 A. G. Schtjjgrond, timmerman H. Boom, timmerman C. G. de Groot, timmerman 152 j Steenbeek, koopman 154 J. van Meeteren, spoorarbeider 156 K. Vermeulen, spoorarbeider G. Verbart,zadelmaker 160 C. M. de Jong, timmerman 162 J. M. Groenendaal, sigarenmaker D. Gorter, arbeider ONEVEN NUMMERS. G. J. van Wingerden, kantoorbediende J. Jonkheid, koopman D. Zwaan, tuinman J. van D(jk, caféhouder C. W. Westerman, kaashandelaar W. M. Burger, koopman Wed. G. Jansen—Wensveen Wed. A. Moerings—Jansen, werkster J. Sleenbeek, koopman G. Oskam, koopman A. Oosterling C. Jue, handelsreiziger H. F. Spruijt, kantoorbediende H. P. van Buurt, handelsreiziger A. M. Kools, mil. magazijnmeester L. A. Sinjorgo, suikerbakker J. F. Okkers H. Schoenmaker, boomkweeker P. Schoenmaker, boomkweeker N. Both, tuinman M. van Vliet, tuinman 53 J. A. van Zanten, tuinman 55 L. D. Marlens, houtschaver 57 J. van der Winden, machinist 59 W. Fetter, leeraar teekenen 61 G. Bouwman, landbouwer 63 J. Schwarze, arbeider 65 J. Streng, arbeider 67 Wed. A. de Bruin—van Nus EVEN NUMMERS. 2 H. van Asperen, rijkssluisknecht 4 G. A. van Hoff, stoker 8 G. van den Berg, arbeider 18 G. vae den Berg, spoorarbeider 29 C. Ooms, arbeider 22 G. L. Vos, pakhuisknecht 24 A. de Jong, pakhuisknecht 26 G. J. Matze, klompenmaker 28 P. M. Both, onderwijzer 30 E. L. H. Bouman, adjunct-stationschef 32 J. H. Janzen, opzichter S.S. 34 G. Moleman, bloemkweeker 36 Mej. G. Graafland 38 J. Graafland, melkboer 40 H. A. Gezelle, bediende 42 A. Sanders, timmerman

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 28