H. J. VONK. i DEKENS, ENZ. ENZ. E3BEDDÊNMAKERIJEÉ MATRASSEN, BEDDEN, LEDIKANTEN, MATTEN, TAPIJTEN, LINOLEUMS, fr In bovenstaande Magazijnen vindt men een zeer groote sorteering I SLAAPKAMERAMEUBLEMENTEN. r en Aanbevelend, Telefoon 304. EG 2 Alle werkzaamheden der Behangerij, Stoffeerden] Beddenmakerij worden solied, spoedig en billijk uitgevoerd. UJ 0 z: r UJ OQ FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. ■co o BAIILMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnuinmer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 1 S4 1 No. NAMEN EN BEROEPEN NAMEN EN BEROEPEN. No. Slapperdel. Schielandsche Zeedijk (zie Hooge). ONEVEN NUMMERS. Singel (zie Bleekers-). Fluweelen-). t Katten-). Turf-). Singelstraat. EVEN NUMMERS. Snoystraat. Sint Anthoniestraat. ONEVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. 41 43 54 C. de Jong, koperslager Wed. F. W. Essebaggers—de Jong 56 J. van Rh|jn 58 Gebr. van Rhijn, rijwielhandelaren 60 P. J. Rjjnaarts, parapluiemaker 1 B. Bloot, baanspinner 3 P. Sas, touwslager 5 G. J. Kruisheer, werkman 7 G. G. Thoen, koopman 9 J. Blanken, varensgezel tl H. Bouman, arbeider 15 J, C. de Keözer, püpmaker 17 A. Tak, verlakker 19 A. Melkert, tabrïekswerker 21 L. Slobbe, touwspinner 18 Wed. P. de Gruil—van Maaren 19 L. van der Kley, tabrïekswerker 20 L. Smal—Schenk 21 C. van Reden, dekknecht 23 Wilha. L. Glasbeek 24 G. van Oudsboorn, koopman 25 C. van der Laan, arbeider 8 Leger des Heils 12 A. P. J. Leusen, aannemer 14 A. Vreeswijk, ivoordraaier 16 K. Berlijn, sigarenhandelaar 18 A. J. Feijt Zoet, barbier 1 J. Oosterwqk, fabriekswerker 2 C. Oosterwijk, tabrïekswerker 3 L. de Beij, pakhuisknecht 4 A. Oostrom, landbouwer 5 K. Tuinenburg, koekbakker 6 W. M. Oudijk, vrachtrijder 7 Wed. P. Stalenberg—Sas 8 P. J. Helsterborg, fabriekswerker 9 A. Boot, fabriekswerker 10 A. Lens, fabriekswerker 11 P. Lens, pakhuisknecht 12 H. van der Linden, wasclivrouw 13 J. Snaterse, fabriekswerker 14 G. Hejjmenberg, bakkersknecht 15 H. L. Steenwinkel, bakkersknecht 1 Wed. J. G. Jurgens—Weck 3 C. A. van der Klis, timmerman 7 G. Stalenberg, metselaar 9 A. Coomans, muzikant 13 F. Oomens, timmerman 15 C. Jaske, koopman 19 P. J. Honings, metselaar 23 N. J. van der Wouden, koekbakker 25 W. de Visser, In pleisters D. L Soer, beambte bank van leeuing 21 W. 1. de Mooij, smid 23 R. Lakerveld, machinist 25 Wed. P. Snoeij—Hoogensteeger 27 C. van Sevenhoven, letterzetter 29 J. van der Pool 31 P. Reparon, zeilmaker 33 J. Platteel, machinist 35 P. Vergeer, koopman 37 L. van Maaren, püpmaker 39 G. J. de Mol, letterzetter A. Th. van Ruiten, sigarenmaker L. Rietveld, fabriekswerker 45 A. J. v. Dam, koopman 2 C. Bakker, arbeider 4 L. de Boom, brugwachter 6 J. F. Redegeld, koopman 8 G. Blok, touwslager 10 Wed. P. Tak—de Boom 12 D. N. Sas, touwslager 14 Wed. P. Tak—Ouwel 16 G. de Jong, fabriekswerker I F. S. Vermeulen, fabriekswerker 3 M. J. Hageman, 5 A. den Edel, 7 H. Verbruggen, kuiper 9 A. de Jong, fabriekswerker II J. Sloof, sloelenmatter 13 L. Boot, koekbakker 15 A. J. van Werkhoven, fabriekswerker 17 F. J. Boegheim, winkelknecht 19 I -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 29