BAHLMAAA Co., MARKT 9, GOUDA Teleplioonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. I BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 56 57 No. NAMEN EN BEROEPEN NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. EVEN NUMMERS. 1 EVEN NUMMERS. Spieringstraat, ONEVEN NUMMERS EVEN NUMMERS. •2 Stegnkade. 1 Spoorstraat. ONEVEN NUMMERS. Speldemakersteeg ONEVEN NUMMERS X 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 L. de Gruil, fabriekswerker G. L. Hammer, los werkman 101 103 105 109 111 113 115 117 119 121 125 127 4 6 8 12 14 16 2 4 6 31 35 31 33 35 37 39 11 43 45 47 49 51 53 55 57 59 63 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 3 5 7 9 11 13 15 17 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 63 65 67 69 71 73 77 79 81 83 83 87 89 91 95 97 3 7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 29 1 5 9 11 15 17 19 21 23 25 27 29 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 H5 117 119 121 123 125 127 J. M. Noordeman, in sigaren H. Dekkinga, tapper Mej. T. G. IJsselstjjn T. H. v. Uzendoorn, steenhouwer J. C. Streng, winkelier P. Burger, caféhouder M. W. van Rossum, barbier Oude Mannenhuis J. W. Vermeulen, huismeester J. J. van Leeuwen, goudwerker G. Verkaaik, broodhakkersknecht Wed. G. J. van der Kind—van Vlasselaar Wed. Ca. Baas—Verburg G. J. Breuker, meubelmaker R. K. Jongensschool 135 139 141 143 14Ö 147 149 151 153 G. Sevenhoven, koetsier C. Lafeber, stalknecht P. J. Jansen, smid J. Groenendal, spoorbeambte a I. de Mink, letterzetter A. Mulder, kantoorbediende A. C. Hogendoorn, arbeider P. Ooms, koopman C. Jansen, spekslager Wed. J. J. Scheer—Dujjvelaar B. Brouwer, verver G. G. van der PeU>, schoenmaker E. van der Veer, kistenmaker J. v. d. Winden, houtzager A. Ruögrok, timmerman T. Nederhof M. A. A. van Setten, sigarenmaker P. W. Mul, schipper C. Kruysheer, schippersknecht A. van der Kroft. kellner L. C. Streetland, winkelier J. M. Steenwinkel, sigarenfabrikant G. H. Hordijk, timmerman J. Kruisheer, caféhouder J. Muis, koetsier G. van Dam, metselaar 6b L. van Zevenhoven, wagenmaker K. van Eyk, arbeider G. de Jong, werkman R. Kempers, los werkman A. Campler, los werkman A. Roos, arbeider N. Verbeij, spoorwachter J. van der Helm, bouwknecht S. Vergeer, koetsier Wed. J. Bruijstens—Langerak G. H. Prins, sigarenmaker J Polet, fabriekswerker A. van Ee, pakhuisknecht E. Sanders, letterzetter C. de Gruil, bleekersknecht C van der Wal, kapitein stoomboot W. L. Kwinkelenberg,stoombootkapitein J. A. Ponsioen, machinist N. van Es, stoker H. van der Pool, timmerman J. Woerlee, timmerman L. Boot, fabriekswerker C. J. Weurman, bankwerker G. van Leeuwen, schippersknecht G. J. Nleuwveld, banketbakker C van der Bongerd, broodbakker H. de Jong E. A. van Ham, timmerman L. W. Veen, plateelschilder L. H. Bol, spoorwegwerker N. van Duivendijk, scheepsmaker W. Roepers, goupsmid J. van Duivendjjk, scheepmaker W. Nieuwveld, fabriekswerker J. C. Blok, magazjjnknecht H de Vries, fabriekswerker J. Lexmond, kuiper H. Wlezer, kuiper G. J. de Rotte, fabriekswerker D. Reyken, kantoorbediende H. A. Jongebreur, meubelmaker C. Bakker, koekbakker S. Boot, fabriekswerker G. Kerkhof, stoker O. Reinbergen, bankwerker A. de Jong, los werkman G. van Huis, werkman D. de Jong, koekbakker P. H. Schoonderwoerd, winkelbediende C. W. Soufrée, letterzetter J. P. Schneider, tapper W. Lammers, winkelbediende G. H. Kroeders, schoenmaker T. Ruis, timmerman G. J. Flux, assuradeur Bureau Bouw- en Woningtoezicht A. A. Signer, concierge Machinale broodbakkerij W. Broer, pakhuisknecht H. J. Nauw, broodbakker A. G. den Besten, veehouder C. Sanders, timmerman Wed. J. Gravesteijn—Sanders N. D. Gravesteijn, koperslager J. P. Hak, kaaspakhuisknecht C. Wiezer, fabriekswerker G. H. de Peer Wed. P. Noordegraaf—Visser H. J. Lugthart, verver H. Brouwer de Konlng, broodbakker Wed. J. Nieuwveld—Brenkman Wed. W. Verblauw—Wout G. de Wijs, kleermaker i öjr, iiicuuüiiu<ih.ci L. van ’t Riet, onderwijzer J. Grendel, kantoorbediende M. M. Zwart—Mulder J. P. C. Wennekers, sergt. maj.infanterie H. Pieffers, bakker B. V. Bekker, adjudant b. d. landweer B. Swanenburg, timmerman P. W. Bos. onderwijzer P. M. Eynwacbter, azjjnfabrikant W. van Veen S. W. Herfkens W. Rolffs of Roelofs, kaaskooper P. Sterk, tuinman A. Slegt, bakker C. H. Breedijk, onderwijzer C. Jongeneel, koopman Wed. A. Hornis—van Willigen L. C. J. de Groot, onderwijzer A. Kapteijn J. Oudshoorn, letterzetter A. Muller, boekhouder I. Rolffs of Roelofs, comm. in kaas G. G. de Blauw, boekhouder H. B Lambert, olieslager D. van Erk, houtdraaier P. Swanenburg, touwspinner B. van Vliet, opperman P. Ve'rhart, los werkman G. van der Louw, sigarenmaker P. G. de Jong, arbeider gasfabriek Wed. F. de Bruijn—Rehorst J. J. Holthuijsen, los werkman J. Dijkman, fabriekswerker H. F. den Riet, los werkman H. Bakker, fabriekswerker A. IJsselsteijn, werkman J. Donk S. de Jong, los werkman H J. van der Wouden, pakhuisknecht Wed. J. P. Aret—v. d. Brie J. Schouten, metselaar G. van der Louw, werkman J de Lange, fabriekswerker F. Hulst, pottenbakker J. Harlog, werkman G. M. Smitskamp, sjouwer J. Mooyenkind, werkman C. Wieser, touwslager J. Hooimejier, winkelier lb A. Treels, kantoorbediende 1c J. M. Borsje, meubelmaker 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 24 26 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOODA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Weeshuis L. Roele, weesvader J. W. Binnendijk, sigarenmaker K. den Blijker Jr., schipper G. J. van Baaien, pijpmaker Wed. G. H. Flut—Bode C. H. Hermans, naaister F. G. IJsselstein, stoker gasfabriek Swanenburgshofje W. van Hoorn, loodgieter J. de Jeu, los werkman W. Snaterse, fabriekswerker K. den Blijker, schipper J. P. Scholten, groenteboer J. Buitenhuis, witwerker Ph. J. Mets, winkelier A. F. Lafeber, timmerman B. Lens, kleermaker R. van Regteren, schilder R. Rozenstraten, caféhouder L. Gompers, koopman J. Vujjk, broodbakker J. H. Spruijt, smid J. de Waal, schoenmaker Wed. A. v. d. Eng A. Verboet, melkboer G. van der Neut, reiziger S. van Wijngaarden, winkelchef J. J. Bik, behanger P. Borst, schipper C- A Verzjjl, slager B. Boere J. Th. Smulders, kleermaker J. Punselie, bakker G. J. Lugthart, vleeschhouwer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 30