I BAIILMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. BAHLMAW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. s 58 59 4 I No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. ONEVEN NUMMERS. Tuinstraat. ONEVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. Turfmarkt. 12 U) EVEN NUMMERS. ONEVEN NUMMERS. 2 Van Stryenstraat. 35 ONEVEN NUMMERS. 11 57 35 61 EVEN NUMMERS. 83 EVEN NUMMERS. 60 Tiendeweg (zie Korte). Lange). 9, Moordrechtsche). 27 28 29 30 11 13 15 17 23 Wed. G. Manschot—Vermeer P. J. Scholten, reiziger R. Triezenberg, kantoorbediende H. J. P. Questro, sergeant majoor infant Stoofsteeg. 5 9 S. Sluijter, bleeker Q. A. Barendse, bleeker 11 13 15 17 23 25 27 33 J. M. Moning—van Roon L. Sanders, koopman W. Kreeuwen, koopman in aardappelen 107 109 111 113 117 79 81 4 6 10 12 14 42 44 71 73 67 69 71 75 77 8 37 39 41 43 49 53 55 57 59 61 63 65 18 26 22 44 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 83 85 89 91 93 95 97 99 101 103 105 4 6 8 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. C. J. van Dam, koopman in fruit E. van den Berg, barbier 10 C. van Dijk, pakhuisknecht A. P. van der Ham, houtzager 14 A. Jongeneel, koopman 16 H. van Reede, in visch enz. 18 W. S. van Schooten, barbier 34 36 38 L. Bloot, touwspl'nner 16 18 W B. Bloemendaal, koekbakker C. Pape, koopman J. de Brujjn, touwspinner Ma. Nichtlng Wed. A. Linthorst—Rietveld A. M. J. M. Beaumont, kleermaker 3 5 7b C. J. Caquelein, winkelbediende W. KïöcüWóü, küvpüjaü iiï <i<ii dnppóicil J. C. de Jong, mandenmaker J. Amesz, timmerman L. Frank, Isr. godsdienst-onderwijzer A. Ketellapper, Isr. godsdienst-onderw. Wed. C. P. Clemensvan Luyk J. G. van de Kasteelen, kleermaker D. J. van Vliet, smid 33a A. H. de Groot S. F. Teellng, procuratiehouder firma Knox Dortland H. Smit, metselaar M. van Velzen, suikerballenmaker J. van Veen, timmerman L. Ouweueei, schipper P. den Hertog, kunstlakker P. den Hertog, fabrikant blikwerken G. F. van der Want, püpenfabrikant C. H. Wildenburg, timmerman D. S. Leefsma, koopman J. Lafeber, gisthandel H. E. van der Roer, onderwijzer Firma T. Zaal, koekbakker J. S. Oosterhout—Hes W. A Muller, plateelschilder J. de Mol, kleermaker D. Bauer, letterzetter M. G. Boot, kantoorbed. J. D. de Bock, inspecteur eener brand verzekering maatschappij T. W. de Bock, onderwijzeres Wed. P. Sjardjjn—de Jong Th Binnendijk, los werkman Wed. F. H. de Moree—Schouten Wed. F. Metaalden Ouden P. G. Kleijnenburg H. N. Korevaar C. van Ardenne, fabriekswerker A. Nieuwenbuisen, fabriekswerker P. C. Tuinman, fabriekswerker D. M. van Hoorn, fabriekswerker C. J. van der Want, fabrieksopzichter J. Broekhuisen, opperman C. P. Jordaans Wed. F. A. Sparnaaü—Montagne J. van Mensch, timmerman C. de Pater, dekknecht J. A. de Bruin, huisschilder Wed. H. Kammeraat—Nieuwenhuyzen G. Dongelmans, scheepstimmerman J. Hooimeyer, verver W. Hoogendoorn, broodbakker J. 11. Grottendieck P. J Frie, timmerman B. van der Valk, arbeider Wed. A. van RijswijkOssevoort M. Schoonderwoerd, werkman Wed. A. Brussé—Zorg J. H. Bekkers, fabriekswerker Maria Voerderbaak F. K. Kiene, arbeider C. van Eijk. winkelier Chr. van Veen Az. M. L. J. Bender, hoofd 2e burgerschool voor meisjes Wed. Scbuijt Best—Kuijlenburg Dames Jochini C. van Krimpen, koopman Edauw Johannissen, boekdrukkers J. J. P. den Hertog, reiziger 3 P. B. van den Broek, pjjpmaker 5 Wed. J. L. Jaspers—Blom, bleekerjj 9 J. H. van den Eng, arbeider J. Hoeksel, groenten- en aardappei-verk. 13 W. Laurier, pijpmaker 15 J. de Knegt, baander 17 G. Donk, kuiper 19 J. v. d. Nieuwendijk, bleekersknecht FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Wed. 1. Poutsma—de Jong A. Wijnhof, touwslager A. C. Schriek, verver 10 H. Blanker, letterzetter 12 A. P. van der Ham, smid 14 W. C. de Waal, magazjjnknecht 16 G. van Reede, werkman 18 G. Bloot, bakkersknecht 20 Tb. van Buuren, schipper 22 T. van den End, stoker 24 G, G. Hejjkoop, reiziger 26 J. M. Jaspers, bleeker 28 Wed. C. de Vos—Jongeling 30 S. Prinsen berg, kleermaker 32 H. de Knegt, arbeider F. Bloot, pakhuisknecht T. den Houdijker, arbeider A. H. Houtman, winkelier C. Ie Pioy, le luit, infanterie M. L. J. Ridder, luit, infanterie Mej. P. J. Schelling H. J. Nederborst Sr., wethouder Wed. L. P. Hoogendjjk—Lafeber H. J. Nederhorst Jr., aannemer Wed. S. F. W Grebe—van der Borgh A. M. Grebe, onderwijzeres J. de Jong, kapper r, uivciucuuaai, „vcuabiici A. van Pelt, cand. notaris 20 A. Dortland, firmaWed. Knox Dortland 22 Mej. M. Verheul 24 Nelly Bonte, apotheker 26 Wed. A. Dortland—den Haan •28 Wed. Knox Dortland, kassiers, make laars In effecten, assurantiën 30 Wed. D. Zuidam—Kastelein J. M. Zuidam, onderwijzer 32 J. A. Blom, broodbakker 34 M. Spruijt, chirurgijn 36 E. J. Nukarnp, handelsdrukker 38 K. J. Sparnaaij 40 W. van der Straaten, koopman 44 H. J. Maree, smid 48 L. Koole, gem. bouwmeester 50 Dames van Amerom 52 G. W. van Drieslen, kantoorbediende 54 R. Veerman, koopman 56 J. S. Langen, pred. Gerei. Gemeente 58 Noorderkerk 60 W. G. van Driesten, kantoorbediende 62 D. van Vliet, in koloniale waren 64 A. C. Cosijn, collecteur staatsloterij G. van Hoorn, barbier J. C. Bakker, letterzetter 11 W. NoordegraaL arbeider 13 J. A. Duhr, fabriekswerker 19 K. Schouten, metselaar 21 Wed. J. Nederberg—Alebecq 23 C. de Ruijter, sjouwerman 25 T. Louwerens, sjouwerman 27 H. Jansen, loopknecht 29 H. Heü, arbeider 31 C. He|j, los werkman 33 J. Nieuwenhuizen, pakhuisknecht A. A. van Leeuwen, sjouwerman 37 P. Verburg, sjouwerman 43 J. van Heeren, meubelschilder 45 A. Termaten, arbeider S.S. 47 P. J. Isarln, metselaar 49 A. Duijts, sjouwerman 51 J. J. van der Hooft, werkman 53 L. Schaap, sjouwer 55 J. F. F. Vergoed, sjouwerman 57 H. van der Maas, sjouwerman 59 H. Vos, verver H. J. van der Valk, rijwielhersteller 65 S. Meewezen, fabriekswerker 67 A. Vesters, klompenmaker. 69 J. van Tok, metselaar M. van Eijk, metselaar C. M. Kulik, fabriekswerker 75 J. Furrer, sjouwerman 77 A. van der Pool, fabriekswerker 79 M. Dortland, mandenmaker 81 Wed. C. de Ronde—Njjland A. van Eijk, metselaar Wed. J. van der Valk—van der Maas 4 P. Baks, fabriekswerker 6 J. van Roon, touwslager 8 A. C. Heins, kleermaker 10 N. v. Hertum, bleekersknecht 12 G. J. Bouwman, arbeider 14 H. de Jong, fabriekswerker 16 Wed. H. Verkerk—Wilhelmus

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 31