BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnuninier 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 6o t I No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. 1 102 104 130 142 Varkenmarkt 106 108 110 112 114 116 118 124 126 128 134 136 138 76 78 80 62 63 64 65 66 67 69 72 73 77 78 81 82 86 87 88 89 91 1 4 6 7 8 9 15 16 17 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 47 48 50 51 60 61 66 68 70 72 74 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 H. de Koning, koetsier H. van Spengen, koopman F. Langerak, fabriekswerker J. Weijman, poltendraaier Wed. P. H. de Waard—van der Kuil P. D. Muylwijk, machinefabriek Q. J. M. Heins, zeilmaker J. van Maaren, schoenmaker G. Pauw, scheepmaker M. Verkerk, schoenmaker M. P. Oosterbeek, melkboer D. Harkink, plateelschilder L. P. Oosterbeek, melkverkooper A. F. C. Nolte, reiziger P. R. Kuipers, luitenant infanterie S. J. Exalto, sigarenfabrikant N. Souffré, sigarenfabrikant Wed. G. van Dort, kruidenierswaren Gez. van Dort, in modes F. G. Götte, reiziger in sigaren W. Loef, tapper G. van Ardenne, broodbakker K. Vennik, letterzetter Wed. M. van Deth—Kromme B. Joossen, sergt. infanterie M. G. Begeer, stoffeerder F. Dortland, rijwielhandelaar J. C. Geelhuysen, predikant 3. A. Dortland, firma Wed. Knox Dortland. Kantoor N. V. Drukkerij v/h Koch Knuttel, drukkers en uitgevers C. R. Verlooy, corrector C. Oskam, commissionair in kaas Mej. D. Braat J. R. T. Vos, grutter P. C. W. Begeer H. C. Daudt, horlegemaker A. J. J. Vos, papierfabriek G. Prince Zonen, fabrikanten R. G. Moerbeek, gep. kol. infanterie B. A. Burger, agent van de rjjks- verzekeringsbank A. J. J Vos, papierhandel B. Belonje, schoenmaker P. van den End, koopman J. E. Belonje, schoenmaker Firma J. van der Linden, oliefabriek J. de Jong, oliehandel A. J. Vos, grutter J. van Weelde, barbier Wed. E. Kortenoever—Burgersdjjk Mr. E. M. B. Kortenoever, advocaat en procureur J. L. Bruns, manufacturier Turfsiugel. S. van den Berg, timmerman R. Over de Linde, schipper Th. Romün, winkelier G. F. Tijbout B. Slingerland, arbeider A. Kreeft, arbeider K. Hazebroek, kaashandelaar M. J. Braam, kastelein N. C de Rooü, bankwerker W. van den Berg, touwslager P. Klaverveld, kistenmaker P. Schouten, pottenbakker G. van der Laan, stoker C. J. Kok, schipper Goudsche Melkinrichting J. A. Hibma, centrifugist J. D Wagenaar, kantoorbediende W. Snoeijenbos, portier Goudsche Machinale Garenspinnerij Wed. P. de Vroedt—Lammens H. de Heide, pakhuisknecht J. C. Nobel, pottenbakker A. W. van der Graaff, bakkersknecht P. D. Muvlwijk, machinefabrikant P. Pannevis, directeur Stoomsleepboot- dienst. Mej. E. J. Hinrichs G. Belt, bakker R. Moerkerk, hoofdcomm.gem.secretarie P. Snoeü, smid P. J. Spieringshoek, fabriekswerker C. P. Luijnenburg, besteller T. van Gent, pottenbakker K. J. van der Meer, schepenjager Wed. A. v. Breukelen—Romein,melkver. H. Spee, magazijnmeester E. van Gent, kantoorbediende 79—80 Corns. Jonker Zoon, wit aardew. enz. J. B. van den Bos, sigarenmaker Wed. A. Verziji—Steenwinkel, winkel. C. E. A. van As, kantoorbediende D. A. van Iperen, in modes G. Nachtegaal, fabrikant S. A. de Zeeuw, banketbakker Geertr. Kwakernaat, winkelierster J. van Maurik, sleepersknecht N. Snel, fabriekswerker M. Ravestijn, schippersknecht A. van Leeuwen, sigarenmaker C. van Harten, pottenbakker A. van Reeden, arbeider C. Backers, sigarenmaker Wed. G. Lakerveld—van der Heü A. Appel, touwspinner A. IJpelaar, sleepersknecht FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 32