BAH LM AAN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BA1ILMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 63 62 NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. Verlaat (zie Moordrechtsche). Verlorenkost. ONEVEN NUMMERS. Vierde Kade. Veerstal. Vischsteeg. Vest. t'l ONEVEN NUMMERS. ONEVEN NUMMERS. Vlackstraat (zie Adriaan). Vlaini ngst raat. ONEVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. 9 11 1 3 5 4 8 12 18 22 24 28 11 4 37 39 41 43 2 4 6 L. Kapteijn, los werkman Wed. Metselaar—Middag 33 iO 3 3 7 9 13 13 17 19 21 25 27 29 32 34 36 40 44 46 48 52 54 60 66 68 20 22 24 26 30 34 36 44 45 46 47 48 49 30 51 52 54 35 36 58 59 60 82 86 87 88 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 29 1 2 3 6 7 8 9 11 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 29 31 33 4 6 8 12 14 16 9 29 39 45 47 49 51 53 57 61 63 69 87 89 91 93 99 103 105 107 113 115 119 121 J Jongerius. smid H. Wiezer, fabriekswerker A. Rietveld, bleekersknecht P, Gravestedn, kantoorbediende J. A. Verklejj, koopman A. Jonker Jonen, steenkolenhandel R. van den Berg, molenaar J. T. Steenkamer, pakhuisknecht M. van Maaren, sjouwerman B. C. Stolwijk, koopman J. van Tok, los werkman D. J. Hofstede, visscher G. van Uunen, pakhuisknecht J. de Jong, los werkman Wed. de JongPelt J. Nieuwenhuizen, opperman D A. Nieremejjer, los werkman A. de Weeger, fabriekswerker P. L. Hofstede, visscher B. Nieuwenbuizen T. Willemse, stadswerkman A. van Dam, arbeider L. van Kooi), spoorarbeider Wed. J. Vermeulen—van der Vliet G van Huis, arbeider P. Verschuur, koopman C. Terlouw, koopman W. Verkalk, landbouwer A. den Boom EVEN NUMMERS. A. C. van Leeuwen, bakker Wed. J. Leenders—Blom, winkelierster W. I. D. van Rijmenam, smid C. Bezemer, koffiehuishouder A M. Nobel, winkelierster Wed. P. J. Endenburg—Flink W. J. Endenburg, onderwijzer A. van Maaren, winkelier D. van Wjjk, winkelier Wed. G. C. van Muyen—van Pijlen J. M. Endenburg, timmerman J. F. Revet, winkelier E. H. van Mild, winkelier en tapper J. Hortensius, koopman in aardappelen Veerstal (zie Nieuwe). Veerstraat. W. Klok, scheepmaker C. van der Post, fabriekswerker J. IJsselstein, dekknecht H. Preevoo, koopman H. Hamerslag, koopman G. Sloof, sloelenmatter F. Furrer, fabriekswerker G. Schuitemaker, machinist Wed. L. Burgersdijk—Nicolai F. J.A. H. Hendriksz, garnizoens-comm. G. J. van der Linden, havenmeester J. G. van der Linden J. Havezaad, brugwachter J. P. Göbel, sluiswachter S. A. Smid, timmerman D. van Reede, koopman H. Willemse, beier A. Blok, fabriekswerker L. Stolk J. Schouten, arbeider P. Mudde, arbeider J. van Leeuwen, fabriekswerker J. van Bovene, arbeider A. van Groningen, visscher J. Slobbe, los werkman H. Everting, koopman J. Breedjjk, arbeider H. J. Hornis, los werkman J. Schouten, arbeider J. H. Blom, los werkman P. C. Klijn, pakhuisknecht G. de Keizer, koekbakker F. G. Nieuwland, sigarenmaker I. van Leeuwen, sigarenmaker J. A. Raapls, visscher C. Vermeulen, smid T. Plokkaar, bediende K. van Groningen, visscher K. Vermeulen, arbeider P. van Groningen, visscher W. van Dasselaar, arbeider G. Brouwer, sjouwerman Wed. H. van Koojj—Wakkier Wed. L. van E(jk—van Dam P. van der Winden, los werkman K. Tuinenburg, koopman B. Raapls, visscher W. van Roijen, arbeider M. de Lange, arbeider Wed. A Hofstede—Planken E. van Kooy, tuinder C. Schouten, besteller J. Reurings, tapper N. Vogelaar,arbeider H. de Bruin, arbeider A. Verschoor, wisselwachter F. Cozak, arbeider C. den Haag, fabriekswerker C. Nieuwveld, pijpmaker J. J. van Duuren, sigarenmaker D. de Jong, touwspiuner L. van der Togl, fabriekswerker J. Baas, pijpmaker J. W. Cabout, sigarenmaker H. van den Brink, timmerman J. W. v. d. Pool, touwslager J. van Galen, wethouder en fabrikant W. F. H. Gujjken, adjt. onder-officier B. Z. Beyl, pakhuisknecht Wed. J. van de Wateren—Slrjjbosch W. H. Bellaart, touwfabrikant Kazerne J. M. van Asten—Heerkens Stedelijke Gasfabriek J. G. Jongeneel, los werkman Mej. M. H. Grootendorst C. A. C. van Dongen Bolding, teekenaar J. E. van Dongen Bolding, timmerman A. de Jong, schipper M. Bunnik, schipper A. Dekker, vrachtrijder C. A. de Knoop, koopman M de Jong, los werkman G. IJsselstein, fabriekswerker H. P. van der Pool, verver C. Twigt, stoker A. Schouten, arbeider A. Stolk J. Bonneur, pijpmaker A. van Dam, touwslager J. de Wit, timmerman J. van Dam, los werkman A. F. Roedolf, los werkman D. A. van Waas, arbeider Wed. J. B. Timmerman—Kagie H. Agten, stoker L. van der Hoeven, pakhuisknecht F. K. J. Kagie J. G. Verkerk, sigarenmaker G. Visser, plateelschilder Cornelia van der Laan Wed. P. Boon—'sGravenzande P. W. van Loon, fabriekswerker Grietje Stolwijk G. Wiezer, fabriekswerker W. H. Happel, sigarenmaker A. H. Vergoed, fabriekswerker M. van Dijk, meubelmaker A. Steenwinkel, opperman C. Verschut, koopman L. Vermij, schipper B. van Loon, pijpmaker H. van Leest, fabriekswerker Wed. J. Kruisheer—Tuijnenburg A. F. Nuvelstijn, arbeider Wed. T. Bos—de Jong A. Zuidevliet, werkman FIRMA B. DE JONG, GOUWE 01, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. J. C. Vermeulen, kantoorbediende J. Schipper, touwspinner Wed. C. Nieuwenbuizen—Overkamp C. van der Groef, comm. stoomboot J. van Genneken Wed. A. Bennis—de Hoog A. A. Vergeer, pakhuisknecht 48a J. J. Hornes, meubelmaker Ijsfabriek «Willem Barendz." C. M. Janssen, gasfitter A. J. IJsselstein Az., distillateur J M. Dortland, sjouwerman M. van Boxtel, logementhouder FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. A. J. van Loon, pijpmaker Wed. E. W. de Keizer—Bomer M. A. Bezem, touwslager A. de Mooij, pottenbakker J. Lourier, touwspinner P. Kelder, fabriekswerker N. A. Hoogteöling, timmerman R. van der Poll, pakhuisknecht J. Nieuwenhuisen, los werkman D. J. Starreveld, bode D. J. de Jong, arbeider R. van der Horst, molenaar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 33