J. HOMBRIHK. Kok en Banketbakker D. HOOGENDOORN Pz. Koude Schotels» en warme DejEuners, Diners en Soupers met of zonder bijleuering van Servies. MARKT 66. TElsphoon ZZZ. Beveelt zich beleefd aan voor de levering van Timmerman. BOCKENBERGSTRAAT 87 heden. beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende werkzaam- voorh. JOH. v. d. EU RB. BAHLHANN Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210. üantels, Japonstoffen, Tapijten. 64 No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. Vronwesteeg. Vorstmanstraat. ONEVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. 5 2 4 6 8 10 12 16 18 22 24 26 28 i No. 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 44 48 50 52 54 56 3 5 7 9 11 15 17 19 21 27 29 31 33 35 39 41 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 J. Verzeide, machinist M. IJsselstun, machinist R. den Haag, fabriekswerker A. A Weyman A. Plomp,'sigarenmaker A. Perdijk, scheepstimmerman P. Wildschut, scheepmaker W. A. Sluiter, sigarenmaker Wed. H. Sluiter—Hulscher P. de Jong J. A. Rejjerkerk, arbeider J. F. Prang, fabriekswerker J. F. de Vroom, timmerman J. J. Blom, fabriekswerker C. Spaargaren, machinist N. J. Prinsenberg P. van Oudshoorn. koopman S. Luitjes, fabriekswerker J. van den Berg, fabriekswerker A. van Vliet, fabriekswerker J. Voorwinden, tuindersknecht F. de Vroom, schipper S. de Lange, pjjpmaker P. Bakhuizen, visscher M. Frie, varensgezel A. van den Heuvel, sigarenfabriek W. Kelder, fabriekswerker J. C. van der Zaan J. Bennis, smid L. P. Kulik, timmerman H. van der Weijde C. Rietveld, pakhuisknecht J. A. Bron, sjouwerman C. Verkalk, varensgezel L P. Turkenburg, koetsier Wed. G. Brinkman—Tujjnenburg J. Stolk, hennepbeuker J. M. Schriek, winkelbediende A. van Leeuwen, arbeider Wed. A. Nederhof—Stolwijk S. Sanders, mandenmaker P. den Hertog, pijpmaker A. van der Laan, smid N. Faaij, spekslager C. G. F. Tuinenburg, smid I. van Leeuwen, schippersknecht J. Mikkers, pottenbakker C. A. de Jong, fabriekswerker A. van Reeden L. Munter, arbeider G. van Gocb, metselaar J. van der Kemp, arbeider C. G. F. Tuünenburg, pakhuisknecht Wed. C. v. d. Hoeven-van Brlemen Wed. S. Hofman—Boef J. Vergeer, smid B. J. A Cramer, meubelmaker M. Gardenier, letterzetter L. van der Meide, boekdrukker A. van Veen, stukadoor J. Jansen, stadsn erker T. Tak, pottenbakker J. Harljesveld, spoorwerker P. R Prevo, fabriekswerker C. Verdouw, melkboer V. Simmers, sjouwerman N. van Ejjk, smid F. Vreugdenburg, koetsier E. H. Koelman, fabriekswerker J. van der Pouw. kistenmaker J. L. Zwarts, smid L. Boer, scheepmaker J. van Es G. C. Koedam, fabriekswerker A. G. Veerman, houtzager C. de Knegt, fabriekswerker G. Groenendaal, fabriekswerker F. Scheepsbouwer, verlakker D. de Rotte, fabriekswerker C. J. IJsselstün, fabriekswerker J. van Duin, bankwerker F. van Riemsbergen, kuiper G. de Keizer G. C- Prenger, fabriekswerkster G. W. van Ouwerkerk, bakker E. de Jong, fabriekswerker A. van Eijk, stukadoor J. Stalenburg, fabriekswerker A. N. de Rotte, fabriekswerker F. J. L. Lafeber, letterzetter W. C- van der Hulst, timmerman E. xan de Kamp, klompenmaker J. B. de Jong, fabriekswerker L. de Bruin, arbeider G. van den Eng, fabriekswerker A. Pluim, sluiswachter K. Mollema, verver P. van der Toorn, fabriekswerker S. Brandse, fabriekswerker A. den Haag, fabriekswerker A. van Veen C. J. Looyaard, fabriekswerker J. J. van der Speld, opperman FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 34