BAHLMAAN Co., MARKT 9, GOUDA. Teleplioonnumnier 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmtner 210, Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 66 6? No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. EVEN NUMMERS. 35 35 ONEVEN NUMMERS. 44 45 46 19 I 47 EVEN NUMMERS. 38 19 14 Walesteeg. 20 21 1 71 Willielminastraat. ONEVEN NUMMERS. 30 32 •i t 6 8 16 14 15 16 17 18 10 II 12 13 16 18 20 22 24 26 36 37 38 39 40 42 43 1 3 4 3 6 7 9 10 12 13 2 4 33 34 1 3 7 9 11 13 15 17 22 23 24 SB 27 28 56 57 48 49 50 51 52 53 34 30 31 32 1 3 5 7 13 14 15 18 19 20 21 23 2'. 25 26 27 28 30 33 34 35 36 37 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 55 6 7 8 3 4 65 66 67 69 70 1 3 5 9 11 13 15 17 19 21 23 60 62 63 6 8 10 12 L. Buurman, boekdrukker Wed. I.ooyaard—de Jong C. Bons, touwslager A. Dazler, geb. met C. O. Botterop L. van der Bjjl, pakhuisknecht A. M. Wassing, los werkman J. A. Schneider, tabakskerver Wed. van der Pool—Torné Th. Bron, tabriekswerker A. van Es, arbeider Wed. H. J. Maijs—Verkerk C. van der Wejjden, boterwerker H. Bosman, arbeider M. Frie, varensgezel C. N. van Meerten, klompenmaker Vjjverstraat. P. van Vliet, boekdrukker A. Brandt, sigarenmaker B. Scholten, reiziger M. van Tok, metselaar M. ,1. van Wonen, conducteur B. J. van Maaren, koopman J. N. van Garderen, veeopzicbter P. K. van Maaren, schoenmaker J. M. van Buuren, steenhouwer K. Noorlander, timmerman Wed. M. Boot-van der Sleet C. van I.eeuwen, kuiper W ac litelstraat J. J. Schneider, tabriekswerker J. Blokland, schippersknecht C. de Joode, arbeider K. J Revet, schilder Wed. Koopman—van Hees Wed. S. Sptsma—Faber I. Visser, zeilmaker H. van der Waal, bouwk opzichter C. van Onselen, meubelmaker M. Sjjtsma, houtkooper J. A. Kuster. kleermaker N. Boer, suikerwerker A. Z. de Jong, koopman P. de Jong A. de Bruin, vrachtrijder A. den Hertog, schoenmaker Wed. J. van Bueren—Scholten I. IJsselstein, schepenjager Ja. Groenendijk Wed. W. Visscher—Ester J. de Waard mandenmaker J. P. de Groot, metselaar L. D. van Vreumingen, sigarenfabrikat 1 Mej. C. J. Lankhorst J. Boer, biljardmaker B. Rietveld, slager C. J. Lanoojj, kunstpottenbakker H. Heistek, onderwijzer B. van Spanje J. S. Exalio, sigarenfabrikant Wed. A. C. Piiikse—Oosterlaak Wed. van Zee Exalto—Borkus L. Barreveld, klerk P. en T. A. de Graaf, watermolenaar Wed. L. Proos Hoogendijk— Mynliefl Mej. J. C. Hoogendijk, onderwijzeres A. Kwinkelenberg, scheepmaker Wed. J. B. Piets—Ie Comte H. C. Kortenoever, fabrikant C. J C. Hoogendijk, aannemer J. Kortenoever, touwTabrikant P. van der Starre, visscher M Kastelein, suikerwerker Wed. J. Vuük—van de Kasteelen Teuntje Schenk, fabriekswerkster J. Sirre, sigarenmaker W. C. Bosman, schoenmaker Gerarda G. van der Pool A. N. Snelleman, tabriekswerker E. H. van der Eng H. van der Neut, kuiper Wed. A. WeckBuslin J. T. de Jong, tabriekswerker J. Dongelmans A. Cohen, koopman N. van Ejjk, melkboer Westliaven. Wed. W. van Reeden -Liepelt, winkel J. S. Mul, sigarensorteerder P. M. van Waas, tapper H. Hoonhout, scheepstimmerman Wed. Tb. J. Steenland—Lindaart A. J. Sas, smid P. Verkaaik. barbier H. van der Zwalm, commissiekooper J de Werk, koopman T. van den End. koopman P. T. van den End, koopman D Brinkman, broodbakker Adriana de Graaf en procureur Dames Hoogenboom H. Dontland, direct, stoomboot »de 1 Jsel" A. van Reedt Dortland, kassier H. P. van Reedt Dortland, directeur N. V. Reederjj „de IJsel". Dortland Comakelaars en kassiers A. van Bochove, kleermaker N. C. Koel), klerk P. en T. R.K. Instelling van Liefdadigheid H. W. J. Vos, priester Sociëteit R.K. Leesvereeniging A. C. van der Geest, zetkastelein J. van Reedt Dortland, tabak en sigaren A. Latenstein, apotheker B. Streetland, kantoorbediende J. Zielstra, drogist J. C. Dorlas, groothandel in koffie en thee Wed. D. C. W. v. d. Laar—Straver Wed. A Demmers—Straver L. C. Lafeber, concierge geheelonth. lokaal Mej. P. M. de Jong, winkelierster Firma Gebr. de Raadt, manufacturier Wed. A. de Raadt—van der Steen A. P. Ttjsterman, winkelbediende W. C. Brenkman, distillateur Mej. S. H. van Loon, winkelierster Mej. J. Hoogenduk Wijkverpleging Herv. Gemeente Sledelüke muziekschool K. Akkerman, concierge F. C. Bik F. A. Dee, apotheker G. Haagsman J. Mulder, boekdrukker Wed. J. C. Zegers—Vermeij Gez. Zegers, modenaaisters Mr. M. M. Schim van der LoefT,advocaat en nrncnrniir NAMEN EN BEROEPEN. J. C. Jue, kantoorbediende R.K. Militair Tehuis W. J. Borst, concierge Wed. J. C. van Vliet—Verduyn W. van Vliet, steenfabrlkanl R. W. 11. Pitlo, notaris C. Kaars, spekslager Post- en Telegraafkantoor J. Schinkel, vleeschhouwer M. J. Oosterling, distillateur J. B. de Jong, vischhandel J. J. Cramer, tandarts E. Rijkaart H. Nauw H. J. Nauw, broodbakker Firma Gabry en Zonen, orgelhandel G. A. H. Gabry, orgelmaker W. A. P. F. L dé Haan, slagersknecht P. de Haan, reiziger E. v. d. Meuten, sigarenfabrikant R.K. Volksbond G. C. van Hooft, concierge Firma Gebr. Dercksen, broodbakkers C. Plomp, in assurantiën C. A. Wagenaar, kantoorbed. J. G. Deur, predikant Gymnasium vved. J. A. van Wijk—Schouten A. van Dantzig, procuratie-houder Kon. Stear. Kaarsenfabriek Mej. A. J. van Reedt Dortland Mej. A. Voorburgh Wed. G. F. van de Velde—van Capelle L. van Bocbove, broodbakker J. H. Oostingh, landarts Wed. E: Ouweneel—Gassman C J. van de utte, onderwijzer Wed. Soutendijk—Hoogenboom Dr. F. H. G. van Iterson, arts C. G. A. Koojj P. M. Hornis, spekslager C S. M. Hortus—Collewjjn M. J. Endenburg, zeilmaker G. Jue. kleermaker H. van den Berg, winkelier G. J. van der Togt, boter kaas J. T. de Gast, onderwijzeres J. G. W. Sinnige, Wed. J. Schouten—van Staveren 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAMF.N EN BEROEPEN. J. G. de Vroom, schipper A. de Jong, tabriekswerker L van Dijk, arbeider Wed. D. Jongeneel—Hol Vrouwevestesteeg. ONEVEN NUMMERS. Wed. P. van Hofwegen—van Let P. Rietkerk, sigarenmaker H. Luglhart, verver N. van der Heij, pijpmaker W. van Werkhooven, sigarenmaker A. den Held, sigarenmaker J. J. Zuijdveld, postbode C. Langeraar. tabriekswerker J. Grendel, kleermaker C. Vos Wed. C. Bruikman—Zuijdwjjk I Sa 56 57 58 59 l>0 61 62 63 64 P. J. van Eijck, metselaar L. J. Zjjleman, touwslager J de Gruil, koopman P. B. Snel, pjjpmaker

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 35