BAHLMANN Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. BAHLHAW Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Rantels, Japonstoffen, Tapijten. Hantels, Japonistoffen, Tapijten. 71 70 I NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. Zwartewest. Zwaansgat. EVEN NUMMERS. 2 G. Slingerland, pakhuisknecht ONEVEN NUMMERS. ONEVEN NUMMERS. ONEVEN NUMMERS. EVEN NUMMERS. f EVEN NUMMERS. l lolitie laren 1 3 98 A. Jongejan, letterzetter 100 A. R. j. Adriaansz, meubelmaker 104 A. Winterberg, reiziger 108 G. Boekkamp. letterzetter Zeedijk (zie Hooge Schielandsche). Zeugstraat. 3 C. van Oostroom, bakkersknecht 5 G. J. Bouwman, tabriekswerker 7 W. van Doorn, 11 Wed. P. Sluiter—Koolmees 13 A. de Busschére, IS C. .1. A. Twigt, tabriekswerker 4 L. Visser, arbeider 6 J. Slinger, spoorwegarbeider 8 G. van der Lecq, spoorwegarbeider 1*1. liBÖClj KdUlUUl UCUIVUUV Wed. .1. H. Kok-Westenburger J. H. van de Pavoordt, kleermaker en tapper 94 A. P. J. van Dam, tapper Wed. A. J. Willetnars— Molenaar 96 P. Rond Pz., in ijzerwaren G. W. Aberson, rijwielhandelaar 106 H. Hoogendoorn, melksalon A. Rietveld, kaaskooper C. Th. Vergeer 5 C. J. Leyerweert, kleermaker FIBMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerder ij. FIRMA B, DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. 3 M. Aaldjjk, spoorwegarbeider S J. de Jong, los werkman 9 B. van den Berg, molenaar 70 J. L C. van Leeuwen, beambte S.S. 72 W. N Keurvorst, sigarenmaker 74 J. Verkerk, sigarenmaker 76 M. J. Oomens, timmerman 82 C. W. den Hoed, aannemer 84 G. M. F. Schol en, kantoorbediende 86 P. Huisman, agent van politie 88 H. J. Antonisse, sergt. infanterie 90 W. Begeer, sigarenmaker 92 A. Sas, meubelmaker 94 P. D. C. den Hertog, leeraar ambachtsscb. 75 G. Rietveld, koperslager 77 M. Wolters, sigarenmaker 79 N. van Vliet, bakkersknecht 81 D. Hulscher. houtzager 83 J. van Wingerden, metselaar 85 C. van der Klis, letterzetter 87 H. L. Vergeer, loopknecht 89 J. Lugthart, timmerman 91 P. I,eeme(jer, hoofdagent van pi 93 Wed. W. den Oudsten—van B 95 K. van Wilgen, sigarenmaker 97 Wed. Th. Broer—van Wilgen 99 J. van Mourik, koopman 105 J. Stolk, melkverkooper 107 G. Kramp, agent van politie lil Wed. B. van der Neut—Kraan 113 W. R. Gersie, tuinman 115 J. de Jong, stoker 117 C. de Graaf, stadswerker 119 W. Both, magazjjnknecht 121 J. Radix, arbeider 123 H. Winkel, brievenbesteller 125 H. J. van Weelden, tabakskerver 127 K. den Hartog, stoombootconducteur 131 C. A. J. Hornis, plateelschilder 133 A. de Hoog Sr., goudsmid 135 J. F. Potharsf, verver 137 T. Pijpers, metselaar 139 R. Akkerman, boekdrukker 141 J. G. Bik, winkelbediende 143 J. de Jong, behanger 14» H. Verwelf, arbeider 147 J. F. Luxen, timmerman 149 L. Bogert 151 Wed. C Verburg—Burger 153 R. H. van Weelden, tabriekswerker 155 J. A. Hornis, goudsmid 157 W. Verschut, winkelbediende 159 G. Hoogervorst, koopman 161 W. F. Zwarts Roelofs 163 J. Kooiman, schrijver 165 P. Termeulen, timmerman 167 L. de Rijke, bouwknecht 8 T. Maasland, schoenmaker 10 Jongkindsbofje 30 S. H. van der Kraats, boekbinder 32 Job. Punselie, koekbakker 34 P. S. Dauvelller, onderwijzer 38 P. J. van der Kleun, broodbakker J. Kolster 40 Kantoor van den Inspecteur en Ontvanger der Registratie en Domeinen J. van Leeuwen, concierge 42 K. M. de Brujjn, kleermaker 44 C. A. Jaspers, timmerman 46 J. J. Verhuist, journalist 5ft W. van Soest, verver J. van der Rij, ladingweger S.S. 32 A. F. van de Pavoordt, goud en zilver 34 W. de Bruijn, melkverkooper J. Prins, stoffeerder 36 S. Katz, koopman 58 Gez. Dekker 60 P. G. den Broeder, reiziger 62 F. T. Daudt, goudsmid 64 F. X. Daudt, goudsmid en winkelier 66 Wed C. J. Koot—van Wieringen, J. Henri v. d. Berg, zilversmid 68 A. Verhoef G. W. Nederend, melkboer 70 Mej. M. de Konlng 72 M. Mullaart. smid 74 M. Groenendaal, muzikant 76 H. L. Bouwmeester, winkelier 78 T. van Vliet, vleeschhouwer 82 M. F.sser, kantoorbediende 84 90

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 37