ca s c cd LU ra ra ra B w S E ra lu n 4 h M 0 H p$ ffl Pi o E N I, in U niphabetische Haamlijst der Straten en haar ligging. •n W DÖ 00 00 CD VI CD BAHLMAO Co., HARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 310. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. T3 C c ra s» (D c/J LD I raiE p4 H o N c o. tA <U 72 V LOOPT VAN TOT Gouwe DJ Zijstraat Graaf Florisweg 4 Aaltje Baksteeg Achter de Kerk VXi Hoogstraat Buurtje Kattensingel b. CJ Cd cn c u. CJ T3 C o Q DJ Cd n 0) o 00 rd Bleekerssingel Raam Kattensingel Karnemelsloot Wachtelstraat Heerenstraat Moordsche Tiendeweg 3 O "i-M O c O s <u ra niuuiuscue Aieuueweg Turfmarkt Bleekerskade Zeugestraat Overweg Spoorlijn Karnemelksloot I Kattensingel Karnemelksloot Groeneweg en Tuinstraat Raam Wjjdstraat Nieuwehaven Turfmarkt Karnemelksloot Turfsingel Ridder van Catsweg Karnemelksloot Tuifmarkt Lange Tiendeweg Nieuwe Veerstal Onder de Boompjes I Westbaven en Wjjdstraat j vxuuwc I Markt en Wjjdstraat Groenendaal i Kleiweg Geuzenstraat Gouwe Grenst aan bet van Bergen IJzendoornpark (Turfmarkt Boscbweg i Karnemelksloot Zijstraat Graaf Florisweg Achter de Vischmarkt Adriaan Vlackstraat Anthoniestraat (Sint) Maanstraal Baksteeg (Aaltje) BergenIJzendoorn Park (van) Beverninghlaan (van) Blauwstraat Bleekerskade Bleekerssingel Bloisstraat (Graaf van) Bockenbergstraat Boelekade Bogen Bolwerk Boomgaardstraat Boompjes (Onder de) Boschweg Bothstraat (P. C.) Broekweg Bnltsteeg (Geertje den) Buurtje Gappenersteeg Catsweg (Ridder van) Cornells Ketelstraat Crabethstraat Derde Kade Doelestraat Drapiersteeg Dubbelebuurt Dwarsstraat (Korte) Dwarsstraat (Lange) Eerste Kade Erasmusstraat Florisweg (Graaf) Fluweelinsingel Geertje den Bultsteeg Geuzenstraat Goejanverwellendijk Goudkade Gouwe Gouwe (Nieuwe) Graaf van Bloisstraat I Raam i Korte Tiendeweg en Oude I Mannenbuis-plantsoen Gouwe Zijstraat IJsellaan Zeugestraat Wjjdepoort Raam tap S •O f-i Prins Hendrikstraat Karnemelksloot Veerstal Wachtelstraat Spoordijk Moordrechtsche Tiendeweg Hooge Scbielandsche Zeedijk -r TT1..—“r Spoordijk Looierspoort Turfsingel Wilhelminastraat Tolhek Spoordijk Station Graaf Florisweg Houtmansplantsoen Vest Oosthaven Regentesseplantsoen Nieuwehaven Spoordijk Prins Hendrikstraat Zwarte weg Goejanverwellendijk Looierspoort Baanstraat en Groeneweg Laan Voorwillens Spoordijk Vest en Regentesseplantsoen Grenst aan bet Jaagpad Zijstraat GraafFlorisweg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 38