BAIILMAXA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstofien, Tapijten. BA1ILMAAA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstofien, Tapijten. COMMISSARIS DER KONINGIN Mr. E. C. Baron SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, Resideerende te ’s Gravenhage. in het hotel van het Gouvernement, Korte Voorhout. Hoofdkiesdistrict „GOUDA” voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 7& 79 1 Gemeenten onder dit district ressorteerende Het 2de kiesdistrict bevat de straten 62913 Totaal 9441 Het 3de kiesdistrict bevat de straten: Bleekerskade, Van Beverninghlaan, Bockenbergstraat, Boschweg, Broekweg, Crabeth- straat, Erasmusstraat, Einde Jaagpad, Goudkade, Gouwe (van Turfmarkt tot Regentesse- plantsoen en van de Vest tot bet Rotterdamsche Veer), Graat van Bloisstraat, Graat Florisweg, Heerenstraat, Hooge Scbielandsche Zeedijk, Jaagpad, Kattensingel, Kleiweg, Kleiwegstraat, Korte Dwarsstraat. Lange Dwarsstraat, Lazaruskade, Lethinaetstraat, Moordtsche Tiendeweg, Moordrecbtsche Verlaat, Nieuwe Gouwe, Nieuwehaven, Nieuw- steeg, Onder de Boompjes, P G. Botbstraat, Piersonweg, Prinses Julianastraat, Prins Hendrikstraat, Regentesseplantsoen, Ridder van Gatsweg, Rotterdamsche Veer, Singel- straat, St. Anthoniestraat, Snoystraat, Spoorwegslraat w.z., Steijnkade vanaf Spoorbrug, Van Strijenstraat, Turfmarkt n.z., Turfsingel, Varkenmarkt w.z., Voorstraat, Vorstman- straat, Vrouwesteeg, Vrouwevestesteeg, Wachtelstraat, Winterdijk. Adriaan Vlackstraat, Baanstraat Bleekerssingel, Boelekade, Boomgaardstraat, Cappe- nersteeg, Gornelis Ketelslraat, Derde Kade, Doelestraat, Eerste Kade, Fluweelensingel, Geuzenstraat, Goejanverwellendijk, Groeneweg 0. z., Houtmansgracht, Houtmansplantsoen, Jan van der Hejjdenstraat, Jeruzalemstraat tot no. 6, Karnemelksloot, Krugerlaan, Lange Tiendeweg van at nos. 23 en 34, Lemdulsteeg, Nieuwe Markt, Van Persijnstraat, Robaarsteeg, Rozendaai, Speldemakerssteeg, Spoorwegstraat o.z., Steijnkade tot Spoor brug, Tuinstraat o. z Varkenmarkt o. z., Vierde Kade, Wilhelminastraat, Willens, IJsellaan, Zeugstraat, Zwarte weg. GOUDA is verdeeld in drie kiesdistricten. Het 1st© kiesdistrict bevat de straten: Getal inwoners Getal kiezers FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerjj, Stoffeerderij. Audiëntie, Zaterdag te elf uren, FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Vertegenwoordiger. Doorn, 'v Gravenhage, 28 Juni 19051913. 62.913 9.441 3334 1105 97 865 363 417 537 506 523 270 7°9 715 Gouda Boskoop Moercapelle Waddinxveen Moordrecht Nieuwerkerk a/d IJsel Ouderkerk a/d IJsel Krimpen a/d IJsel Krimpen a/d Lek Gouderak Lekkerkerk Capelle a/d IJsel Aaltje Baksteeg, Achter de Kerk, Achter de Vischmarkt, Bogen, Drapiersteeg, Dubbele Buurt, Gouwe (van Wjjdstraat tot Turfmarkt en van Westhaven tot Nonnenwater), Groenendaal, Groeneweg w. z Hoefsteeg, Hoogstraat, Jeruzalemstraat, (van af No. 8), Kees Faessens Rolwagensteeg, Keizerstraat, Komijnsteeg, Korte Noodgodsteeg, Korte Tiendeweg, Kuiperstraat, Lange Noodgodsteeg, Lange Tiendeweg (tot en met nos. 21 en 32), I.ange Willemsteeg, Lombardsteeg, Markt, Minderbroedersteeg, Molenwerf, Naajjerstraat, Nobelstraat, Nonnenwater, Oosthaven, Peperstraat, Punt, Raam, Spieringstraat, Stoof steeg, Tuinstraat w.z., Turfmarkt z.z Veerstal, Verlorenkost, Vest, Vischsteeg, Vlaming straat, Vijverstraat, Walesteeg, Wijdstraat. Kiezers. Bevolking. 24850 6325 623 5415 2394 2918 3249 3293 2796 ’893 3809 5348 Jhr. Mr. W. Th. C. van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 41